img

ONDERNEMERS TIPS EN NIEUWS
Boekhouder.nl blog

Op het blog van Boekhouder.nl lees je het laatste nieuws omtrent financiële zaken voor ondernemers. Daarnaast vind je de laatste tips die het jou als ondernemer makkelijker maken.

Nieuwste artikelen dsfds

11 miljard euro beschikbaar voor versoberd derde steunpakket voor ondernemers

11 miljard euro beschikbaar voor versoberd derde steunpakket voor ondernemers

Om de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus te beperken heeft de Nederlandse overheid een steunpakket, wat miljarden kost, in het leven geroepen. Het eerste steunpakket is afgelopen en het tweede steunpakket loopt af op 1 oktober. Als onderdeel van een derde steunpakket, stelt het kabinet ongeveer 11 miljard euro beschikbaar om de NOW- en Tozo-regelingen te behouden.

Behoud van bestaande regelingen

De NOW-regeling zal in ieder geval met negen maanden worden verlengd. Ook de Tozo-regeling voor inkomensondersteuning van zzp’ers wordt met dezelfde periode verlengd. Opvallend detail is wel dat zowel de NOW- als de Tozo-regeling met ingang van 1 oktober 2020 elke drie maanden zal worden versoberd. Op die manier komt de steun vooral terecht bij de bedrijven die de steun het hardst nodig hebben. Dat zijn op dit moment vooral ondernemers in de horeca, cultuur en evenementen. De overheid past de regels verder aan, om mogelijke fraude tegen te gaan.

Op dit moment betaalt de overheid via de NOW-regeling nog maximaal 90 procent van het salaris van medewerkers door de coronacrisis getroffen organisaties. Per 1 januari volgend jaar wordt het percentage naar maximaal 70 procent verlaagd, gevolgd door maximaal 60 procent vanaf 1 april 2021. Daarnaast komen alleen bedrijven die minimaal 30 procent omzetverlies hebben geleden nog in aanmerking voor steun via de NOW-regeling. Op dit moment is steun al mogelijk bij een daling van 20 procent.

Voorkomen van een grote schok op de arbeidsmarkt heeft prioriteit

Op deze manier wil het kabinet een grote schok op de arbeidsmarkt voorkomen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer vermeld. Wel krijgen bedrijven gemakkelijker toestemming en ruimte om medewerkers te ontslaan. Vermoedelijk gebeurt dat door de ontslagboetes volledig te schrappen. Uit dezelfde brief blijkt ook dat ondernemers veel gebruik hebben gemaakt van zowel het eerste als tweede noodsteunpakket. Van alle bedrijven in het mkb, maakte ruim 40 procent gebruik van minimaal één van de steunmogelijkheden van de overheid. In totaal maakten 140.000 ondernemers van de eerste NOW-regeling gebruik, gevolgd door nog eens 41.000 werkgevers bij de tweede NOW-regeling (NOW 2.0). Naar schatting hebben bijna 100.000 zzp’ers en andere zelfstandigen een beroep gedaan op inkomensondersteuning via de Tozo-regeling. Daarnaast deden ruim 25.000 ondernemers een beroep op de regeling voor een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL-regeling).

Middelgrote bedrijven relatief vaak een beroep op steun

Wanneer gekeken wordt naar alle voor ondernemers beschikbare maatregelen, dan blijkt dat bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen relatief het meest gebruikmaken van een of zelfs meerdere regelingen. Het aandeel van deze organisaties staat op 58 procent. In meer dan 50 procent van de gevallen gaat het om twee of meer regelingen tegelijkertijd. Bij grotere bedrijven met 50 tot 250 werknemers ligt het aandeel dat gebruikmaakt van een regeling aanzienlijk lager. Een kwart van deze organisaties maakt gebruik van één regeling, terwijl 28 procent van de bedrijven een beroep doet op twee of meer van de beschikbare steunmaatregelen. Bij kleine bedrijven met twee tot tien werknemers ligt het aandeel op ongeveer een derde.

Tozo-regeling voor zelfstandige ondernemers relatief weinig aangevraagd

Opvallend detail is dat eenmanszaken relatief weinig gebruik maken van de steunmaatregelen. Slechts 11 procent van de zelfstandig ondernemers doet een beroep op de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). De meeste steunmaatregelen zijn overigens gericht op het mkb, wat deze cijfers verklaart. Ook zijn de eisen om in aanmerking te komen voor de tweede Tozo-regeling aangescherpt met inkomenseisen en een vermogenstoets.

Belastingdienst verleent uitstel van belastingbetaling

Naast alle beschikbare steunmaatregelen, is het voor ondernemers mogelijk om tot 1 oktober van dit jaar uitstel aan te vragen voor het betalen van belastingen. In de praktijk kunnen ondernemers rekenen op twee jaar tijd om eventuele belastingschulden af te lossen. Goed nieuws daarbij is dat de Belastingdienst vrijwel geen invorderingsrente rekent. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

Boekhouder.nl

08 september 2020

Vanaf laatste kwartaal financiële problemen bij bedrijven verwacht

In de eerste twee kwartalen van 2020 lag het aantal faillissementen ondanks de enorme impact van de coronacrisis onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. Deze verrassende cijfers zijn zo positief door de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid en het uitstel van betaling dat door banken, verhuurders en andere partijen is verleend. Van uitstel komt echter geen afstel.

Aflopen van steunmaatregelen heeft grote impact

In het derde en vierde kwartaal van 2020 lopen echter veel steunmaatregelen af. Uitstel van betaling van belastingen geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Naar verwachting zal het aflopen van diverse steunmaatregelen een grote impact hebben op de financiële situatie bij veel bedrijven. Ondanks de steunmaatregelen en het prille herstel op de markt, zullen veel organisaties hierdoor alsnog in problemen komen. Bijna 130.000 bedrijven maakten gebruik van de regelingen van de Belastingdienst.

Meer bedrijven met betalingsproblemen

Ook de banken ING en Rabobank verwachten dat zij vanaf het einde van de zomer veel meldingen zullen krijgen van bedrijven die betalingsproblemen hebben. Zij gaan ervan uit dat er geen grote nieuwe steunmaatregelen vanuit de overheid komen en aanzienlijk economisch herstel achterblijft. Eventuele extra of nieuwe overheidssteun en andere maatregelen kunnen een positieve invloed hebben. Ook als het economische herstel beter is dan verwacht, zal het aantal bedrijven met betalingsproblemen lager zijn. Desondanks voorspelt het economisch bureau van de ING-bank dat het aantal faillissementen over heel 2020 met maar liefst 40% zal stijgen vergeleken met 2019. Het gaat in dat geval om 4.500 bedrijven en ING gaat ervan uit dat er geen tweede lockdown zal zijn. 

Economisch herstel pas in 2022

Naast de verwachtingen van ING en Rabobank, spraken economen van ABN Amro eerder deze maand uit, dat de Nederlandse economie pas in 2022 weer terug zal zijn op het oude niveau. Zij verwachten dat het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in het teken zal staan van meer faillissementen en een hogere werkloosheid. Ook zorgen verstoringen in de toelevering van diensten en materialen voor achterblijvende groei. Uit de cijfers blijkt wel dat de Nederlandse economie in mei 2020 weer wat is hersteld van de grote klappen in de maanden maart en april. De versoepeling van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus is daarvan de oorzaak. De economen van ABN Amro stellen wel dat het nog te vroeg is om te juichen.

Sterke groei in derde kwartaal 2020

Ten opzichte van het tweede kwartaal zal de economie in het derde kwartaal wel sterk groeien. Vooral, omdat de maanden april en mei echte dieptepunten waren door de impact van de landelijke lockdown. De Nederlandse economie kwam daardoor zo goed als stil te liggen. In juni gaven consumenten nog tien procent minder uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De laatste maand van het tweede kwartaal van 2020 geeft daarmee al een aanzienlijk positiever beeld.

Voorzichtigheid voert boventoon

Ondanks de versoepeling van de intelligente lockdown, zijn zowel ondernemers als consumenten nog altijd erg voorzichtig. Vooral de reisbranche en cultuursector ervaren daar de gevolgen van. De economen van ABN Amro verwachten pas volledig herstel op het moment dat er een werkend coronavaccin is en de meeste Nederlanders tegen het virus zijn ingeënt. Al met al zal de economie met 5,6 procent krimpen, waarna er zodra er een vaccin beschikbaar is weer ruimte is voor groei met maximaal 2,7 procent. Dit herstel zal niet voldoende zijn om de grote daling al in 2021 te compenseren. Naar verwachting is de economie in 2022 weer op het niveau van voor de coronacrisis.

Boekhouder.nl

07 augustus 2020

Veel bedrijven verwachten nog zeker een jaar minder omzet dan normaal

Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat bedrijven in bijna alle sectoren nog zeker gedurende een jaar minder omzet zullen draaien. Dat is het directe gevolg van de coronacrisis. Vooral bij bedrijven in de horeca, autobranche, industrie en retail blijft de omzetdaling onverminderd groot.

Grootste omzetdaling in horeca en autobranche

De horecasector heeft zelfs te kampen met omzetdalingen tot ruim 70 procent in het derde kwartaal van 2020, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In de autobranche valt de lagere omzet in vooral de handel en reparatie van auto’s op. Ook daar hebben ondernemers te maken met omzetdalingen tot ruim 70 procent. De verkoop van nieuwe auto’s is vrijwel ingestort, terwijl tweedehands auto’s nog wel van eigenaar blijven wisselen. In de retailsector hebben kledingbedrijven en opticiens het opvallend moeilijk. De omzet blijft daar nog achter met ruim 20 procent in het derde kwartaal van 2020.

Positieve berichten

In tegenstelling tot alle negatieve berichten doet de online detailhandel juist betere zaken. Uit hetzelfde onderzoek van de Rabobank blijkt dat dit deel van de sector in het derde kwartaal van dit jaar met 30 procent zal groeien. En hoewel ook hotels te maken hebben met gemiddeld een halvering van de omzet ten opzichte van vorig jaar, is de verwachting wel dat de uiteindelijke omzetdaling in de hotel- en recreatiesector elk kwartaal minder groot zal zijn.

Er is goed herstel te zien bij hotels aan de kust en vakantieparken in heel Nederland. Deze ondernemers zien hun omzet alweer op het niveau van 2019 komen. Opvallend daarbij is dat de regio Amsterdam achterblijft: waarschijnlijk door het wegblijven van buitenlandse toeristen.

Geleidelijke afbouw steunmaatregelen

De verschillende coronahulpmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat veel ondernemers het hoofd ondanks de situatie boven het water hebben kunnen houden. Het wordt een uitdaging om deze steunmaatregelen af te bouwen naar een situatie waarin hard getroffen bedrijven weer zelfstandig zonder financiële hulp verder kunnen. Het is belangrijk dat dit geleidelijk gaat. Wanneer alle steunmaatregelen ineens stoppen, bestaat de kans dat veel ondernemers alsnog failliet gaan of de economie in een diepe recessie belandt. Een samenleving waarin mensen voldoende afstand houden en er tegelijkertijd ruimte is om te ondernemen lijkt de beste oplossing.

Minder adviesbehoefte bij boekhouders en accountants

In de accountancysector en bij boekhouders valt de omzetdaling met slechts 3 procent mee. Voor volgend jaar verwacht de Rabobank weer een omzetstijging van 5 procent. De grootste terugval is te zien in het tweede kwartaal van 2020, vooral doordat bedrijven in de media- en communicatiesector, het reclamewezen en uitgeverijen het erg lastig hebben. Bij accountants en boekhouders valt op dat het aantal adviesopdrachten afneemt. De administratieve en overige werkzaamheden gaan gewoon door.

Dalende omzet zet druk op betaalgedrag

De omzetdalingen bij veel bedrijven hebben nog een ander effect. Uit onderzoek van Graydon blijkt dat de snelheid waarmee zakelijke facturen worden betaald aan het stagneren is. Tot het einde van 2019 was er een verbetering in de tijd waarop ondernemers moesten wachten op betaling van hun factuur. In mei en juni van 2020 is daarin duidelijk een verslechtering te zien. In het tweede kwartaal van dit jaar duurde het gemiddeld 39,8 dagen voordat een zakelijke factuur werd betaald.

Een late betaling zet de cashflow van ondernemers verder onder druk, terwijl de omzet door corona al verder achterblijft dan gebruikelijk. Vooral in de horeca is het verschil groot, waar betaling van zakelijke facturen gemiddeld 41,4 dagen duurt. Vergeleken met het vorige kwartaal is dat 5,2 dagen langer. Facturen worden het snelst betaald in de overige dienstverlening. Daar duurt het gemiddeld 38,1 dagen voordat een zakelijke factuur is voldaan.

Boekhouder.nl

24 juli 2020

Meest populair

img

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van de beste autolease deals? Schrijf u in voor de Leasescanner nieuwsbrief.

KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

Bel of mail ons voor persoonlijk advies

Heb jij vragen? Over het overstappen naar een nieuw kantoor, boekhoudsoftware of een algemene vraag? Onze adviseurs helpen je graag verder.

  • Bel ons

    085-0043552

    Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

  • Mail ons

    Stuur een email

    Wij streven er altijd naar om binnen 24 uur te reageren.

Bekijk veelgestelde vragen