img

ONDERNEMERS TIPS EN NIEUWS
Boekhouder.nl blog

Op het blog van Boekhouder.nl lees je het laatste nieuws omtrent financiële zaken voor ondernemers. Daarnaast vind je de laatste tips die het jou als ondernemer makkelijker maken.

Nieuwste artikelen dsfds

img
logo
Corona

11 miljard euro beschikbaar voor versoberd derde steunpakket voor ondernemers

11 miljard euro beschikbaar voor versoberd derde steunpakket voor ondernemers

Om de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus te beperken heeft de Nederlandse overheid een steunpakket, wat miljarden kost, in het leven geroepen. Het eerste steunpakket is afgelopen en het tweede steunpakket loopt af op 1 oktober. Als onderdeel van een derde steunpakket, stelt het kabinet ongeveer 11 miljard euro beschikbaar om de NOW- en Tozo-regelingen te behouden.

Behoud van bestaande regelingen

De NOW-regeling zal in ieder geval met negen maanden worden verlengd. Ook de Tozo-regeling voor inkomensondersteuning van zzp’ers wordt met dezelfde periode verlengd. Opvallend detail is wel dat zowel de NOW- als de Tozo-regeling met ingang van 1 oktober 2020 elke drie maanden zal worden versoberd. Op die manier komt de steun vooral terecht bij de bedrijven die de steun het hardst nodig hebben. Dat zijn op dit moment vooral ondernemers in de horeca, cultuur en evenementen. De overheid past de regels verder aan, om mogelijke fraude tegen te gaan.

Op dit moment betaalt de overheid via de NOW-regeling nog maximaal 90 procent van het salaris van medewerkers door de coronacrisis getroffen organisaties. Per 1 januari volgend jaar wordt het percentage naar maximaal 70 procent verlaagd, gevolgd door maximaal 60 procent vanaf 1 april 2021. Daarnaast komen alleen bedrijven die minimaal 30 procent omzetverlies hebben geleden nog in aanmerking voor steun via de NOW-regeling. Op dit moment is steun al mogelijk bij een daling van 20 procent.

Voorkomen van een grote schok op de arbeidsmarkt heeft prioriteit

Op deze manier wil het kabinet een grote schok op de arbeidsmarkt voorkomen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer vermeld. Wel krijgen bedrijven gemakkelijker toestemming en ruimte om medewerkers te ontslaan. Vermoedelijk gebeurt dat door de ontslagboetes volledig te schrappen. Uit dezelfde brief blijkt ook dat ondernemers veel gebruik hebben gemaakt van zowel het eerste als tweede noodsteunpakket. Van alle bedrijven in het mkb, maakte ruim 40 procent gebruik van minimaal één van de steunmogelijkheden van de overheid. In totaal maakten 140.000 ondernemers van de eerste NOW-regeling gebruik, gevolgd door nog eens 41.000 werkgevers bij de tweede NOW-regeling (NOW 2.0). Naar schatting hebben bijna 100.000 zzp’ers en andere zelfstandigen een beroep gedaan op inkomensondersteuning via de Tozo-regeling. Daarnaast deden ruim 25.000 ondernemers een beroep op de regeling voor een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL-regeling).

Middelgrote bedrijven relatief vaak een beroep op steun

Wanneer gekeken wordt naar alle voor ondernemers beschikbare maatregelen, dan blijkt dat bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen relatief het meest gebruikmaken van een of zelfs meerdere regelingen. Het aandeel van deze organisaties staat op 58 procent. In meer dan 50 procent van de gevallen gaat het om twee of meer regelingen tegelijkertijd. Bij grotere bedrijven met 50 tot 250 werknemers ligt het aandeel dat gebruikmaakt van een regeling aanzienlijk lager. Een kwart van deze organisaties maakt gebruik van één regeling, terwijl 28 procent van de bedrijven een beroep doet op twee of meer van de beschikbare steunmaatregelen. Bij kleine bedrijven met twee tot tien werknemers ligt het aandeel op ongeveer een derde.

Tozo-regeling voor zelfstandige ondernemers relatief weinig aangevraagd

Opvallend detail is dat eenmanszaken relatief weinig gebruik maken van de steunmaatregelen. Slechts 11 procent van de zelfstandig ondernemers doet een beroep op de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). De meeste steunmaatregelen zijn overigens gericht op het mkb, wat deze cijfers verklaart. Ook zijn de eisen om in aanmerking te komen voor de tweede Tozo-regeling aangescherpt met inkomenseisen en een vermogenstoets.

Belastingdienst verleent uitstel van belastingbetaling

Naast alle beschikbare steunmaatregelen, is het voor ondernemers mogelijk om tot 1 oktober van dit jaar uitstel aan te vragen voor het betalen van belastingen. In de praktijk kunnen ondernemers rekenen op twee jaar tijd om eventuele belastingschulden af te lossen. Goed nieuws daarbij is dat de Belastingdienst vrijwel geen invorderingsrente rekent. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

Boekhouder.nl

08 september 2020

img Corona

Vanaf laatste kwartaal financiële problemen bij bedrijven verwacht

In de eerste twee kwartalen van 2020 lag het aantal faillissementen ondanks de enorme impact van de coronacrisis onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. Deze verrassende cijfers zijn zo positief door de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid en het uitstel van betaling dat door banken, verhuurders en andere partijen is verleend. Van uitstel komt echter geen afstel.

Aflopen van steunmaatregelen heeft grote impact

In het derde en vierde kwartaal van 2020 lopen echter veel steunmaatregelen af. Uitstel van betaling van belastingen geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Naar verwachting zal het aflopen van diverse steunmaatregelen een grote impact hebben op de financiële situatie bij veel bedrijven. Ondanks de steunmaatregelen en het prille herstel op de markt, zullen veel organisaties hierdoor alsnog in problemen komen. Bijna 130.000 bedrijven maakten gebruik van de regelingen van de Belastingdienst.

Meer bedrijven met betalingsproblemen

Ook de banken ING en Rabobank verwachten dat zij vanaf het einde van de zomer veel meldingen zullen krijgen van bedrijven die betalingsproblemen hebben. Zij gaan ervan uit dat er geen grote nieuwe steunmaatregelen vanuit de overheid komen en aanzienlijk economisch herstel achterblijft. Eventuele extra of nieuwe overheidssteun en andere maatregelen kunnen een positieve invloed hebben. Ook als het economische herstel beter is dan verwacht, zal het aantal bedrijven met betalingsproblemen lager zijn. Desondanks voorspelt het economisch bureau van de ING-bank dat het aantal faillissementen over heel 2020 met maar liefst 40% zal stijgen vergeleken met 2019. Het gaat in dat geval om 4.500 bedrijven en ING gaat ervan uit dat er geen tweede lockdown zal zijn. 

Economisch herstel pas in 2022

Naast de verwachtingen van ING en Rabobank, spraken economen van ABN Amro eerder deze maand uit, dat de Nederlandse economie pas in 2022 weer terug zal zijn op het oude niveau. Zij verwachten dat het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in het teken zal staan van meer faillissementen en een hogere werkloosheid. Ook zorgen verstoringen in de toelevering van diensten en materialen voor achterblijvende groei. Uit de cijfers blijkt wel dat de Nederlandse economie in mei 2020 weer wat is hersteld van de grote klappen in de maanden maart en april. De versoepeling van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus is daarvan de oorzaak. De economen van ABN Amro stellen wel dat het nog te vroeg is om te juichen.

Sterke groei in derde kwartaal 2020

Ten opzichte van het tweede kwartaal zal de economie in het derde kwartaal wel sterk groeien. Vooral, omdat de maanden april en mei echte dieptepunten waren door de impact van de landelijke lockdown. De Nederlandse economie kwam daardoor zo goed als stil te liggen. In juni gaven consumenten nog tien procent minder uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De laatste maand van het tweede kwartaal van 2020 geeft daarmee al een aanzienlijk positiever beeld.

Voorzichtigheid voert boventoon

Ondanks de versoepeling van de intelligente lockdown, zijn zowel ondernemers als consumenten nog altijd erg voorzichtig. Vooral de reisbranche en cultuursector ervaren daar de gevolgen van. De economen van ABN Amro verwachten pas volledig herstel op het moment dat er een werkend coronavaccin is en de meeste Nederlanders tegen het virus zijn ingeënt. Al met al zal de economie met 5,6 procent krimpen, waarna er zodra er een vaccin beschikbaar is weer ruimte is voor groei met maximaal 2,7 procent. Dit herstel zal niet voldoende zijn om de grote daling al in 2021 te compenseren. Naar verwachting is de economie in 2022 weer op het niveau van voor de coronacrisis.

Boekhouder.nl

07 augustus 2020

img Corona

Vrees voor faillissement neemt af: optimisme over continuïteit overheerst

In de meeste sectoren verwachten ondernemingen over een jaar nog te bestaan. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS over de stand van zaken in juni van dit jaar. Het herstel is vooral zichtbaar in de zakelijke dienstverleningssector. Het vertrouwen in de continuïteit van de eigen onderneming steeg in deze sector van gemiddeld 41 procent naar 57 procent.

Sterke toename in vertrouwen in voortbestaan eigen onderneming

Vooral het herstel van vertrouwen in de reisbranche is opvallend, met een stijging van 10 naar 51 procent. Ook bij beveiligingsbedrijven, uitzendbureaus en juridische diensten nam het vertrouwen in de continuïteit de afgelopen maand sterk toe. Vooral bedrijven in de verhuur en handel in onroerend goed hebben het grootste vertrouwen in het voortbestaan. Maar liefst 75 procent van deze bedrijven dacht in juni 2020 nog minstens een jaar te kunnen overleven. Dat percentage is onveranderd ten opzichte van de maand mei. De detailhandel is iets somberder gestemd. Net geen 70 procent van de bedrijven gaat uit van hun eigen voortbestaan over een jaar. Dat is een stijging van vier procent ten opzichte van de maand daarvoor.

In enkele sectoren blijft vertrouwen erg laag

Ondanks de grote stijging in de andere sectoren, blijft het vertrouwen in de continuïteit laag in de sectoren horeca, cultuur, recreatie en sport. In de horeca verwacht namelijk slechts één op de vier bedrijven over een jaar nog te bestaan (25 procent). Ruim een derde van de horeca-ondernemers denkt het in de huidige corona-omstandigheden binnen vijf maanden failliet te zijn. Een vergelijkbaar aantal ondernemers kan hun overlevingskansen nog niet goed inschatten.

Ondernemers in de sectoren recreatie, sport en cultuur schatten hun overlevingskansen hoger in dan hun collega’s in de horeca. Ruim 38 procent van bedrijven in de sport, recreatie en cultuur verwacht over een jaar nog te bestaan. Bijna één op de vijf ondernemers schat hun kansen lager in en en verwacht maximaal vijf maanden of korter te kunnen blijven ondernemen.

Vaker uitstel van belastingbetaling

Uit een ander onderzoek van het CBS over de steunmaatregelen voor bedrijven blijkt dat ondernemers met meer dan tien werknemers relatief vaak uitstel van betaling aanvragen voor hun belastingen. Ook doen zij vaker dan kleinere bedrijven een verzoek op diverse beschikbare noodsteun van de overheid. Bij de Belastingdienst heeft ongeveer 30 procent van alle ondernemingen met 10 tot 250 medewerkers uitstel van betaling aangevraagd en gekregen.

Van de kleinere ondernemingen (met 2 tot 10 werknemers) vroeg 12 procent uitstel van betaling aan. Bij zzp’ers en eenmanszaken deed een op de twintig ondernemers dat (5 procent). Kleine bedrijven vroegen vooral uitstel voor het betalen van de omzetbelasting. Grotere bedrijven deden dat vooral voor uitstel van betalen van loonheffingen.

7 procent van alle bedrijven betaalt belastingen later

In de eerste twee weken van juni 2020 kreeg 7 procent van alle bedrijven uitstel van betaling voor hun belastingen. Het gaat dan om de omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. In absolute aantallen komt dat neer op 128.000 bedrijven die uitstel van betaling hebben aangevraagd. In de horecasector ligt het aantal bedrijven met uitstel het hoogst: maar liefst 57 procent van de ondernemers betaalt hun belastingen later. Bij financiële dienstverleners, waaronder accountants- en administratiekantoren met 10 tot 250 medewerkers lag het aantal het laagst. Iets meer dan 14 procent van hen vroeg uitstel aan en kreeg dat door de Belastingdienst toegewezen.

Uitstel gaat samen met aanvraag andere steunmaatregelen

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aanvragen van uitstel van betaling vaak samengaat met het gebruik van de beschikbare steunmaatregelen, zoals TOZO, TOGS en de NOW-regeling.

Boekhouder.nl

12 juli 2020

Meest populair

img

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van de beste autolease deals? Schrijf u in voor de Leasescanner nieuwsbrief.

KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

Bel of mail ons voor persoonlijk advies

Heb jij vragen? Over het overstappen naar een nieuw kantoor, boekhoudsoftware of een algemene vraag? Onze adviseurs helpen je graag verder.

  • Bel ons

    085-0043552

    Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

  • Mail ons

    Stuur een email

    Wij streven er altijd naar om binnen 24 uur te reageren.

Bekijk veelgestelde vragen