img

ONDERNEMERS TIPS EN NIEUWS
Boekhouder.nl blog

Op het blog van Boekhouder.nl lees je het laatste nieuws omtrent financiële zaken voor ondernemers. Daarnaast vind je de laatste tips die het jou als ondernemer makkelijker maken.

Nieuwste artikelen dsfds

img Corona

Vanaf laatste kwartaal financiële problemen bij bedrijven verwacht

In de eerste twee kwartalen van 2020 lag het aantal faillissementen ondanks de enorme impact van de coronacrisis onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar. Deze verrassende cijfers zijn zo positief door de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid en het uitstel van betaling dat door banken, verhuurders en andere partijen is verleend. Van uitstel komt echter geen afstel.

Aflopen van steunmaatregelen heeft grote impact

In het derde en vierde kwartaal van 2020 lopen echter veel steunmaatregelen af. Uitstel van betaling van belastingen geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. Naar verwachting zal het aflopen van diverse steunmaatregelen een grote impact hebben op de financiële situatie bij veel bedrijven. Ondanks de steunmaatregelen en het prille herstel op de markt, zullen veel organisaties hierdoor alsnog in problemen komen. Bijna 130.000 bedrijven maakten gebruik van de regelingen van de Belastingdienst.

Meer bedrijven met betalingsproblemen

Ook de banken ING en Rabobank verwachten dat zij vanaf het einde van de zomer veel meldingen zullen krijgen van bedrijven die betalingsproblemen hebben. Zij gaan ervan uit dat er geen grote nieuwe steunmaatregelen vanuit de overheid komen en aanzienlijk economisch herstel achterblijft. Eventuele extra of nieuwe overheidssteun en andere maatregelen kunnen een positieve invloed hebben. Ook als het economische herstel beter is dan verwacht, zal het aantal bedrijven met betalingsproblemen lager zijn. Desondanks voorspelt het economisch bureau van de ING-bank dat het aantal faillissementen over heel 2020 met maar liefst 40% zal stijgen vergeleken met 2019. Het gaat in dat geval om 4.500 bedrijven en ING gaat ervan uit dat er geen tweede lockdown zal zijn. 

Economisch herstel pas in 2022

Naast de verwachtingen van ING en Rabobank, spraken economen van ABN Amro eerder deze maand uit, dat de Nederlandse economie pas in 2022 weer terug zal zijn op het oude niveau. Zij verwachten dat het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in het teken zal staan van meer faillissementen en een hogere werkloosheid. Ook zorgen verstoringen in de toelevering van diensten en materialen voor achterblijvende groei. Uit de cijfers blijkt wel dat de Nederlandse economie in mei 2020 weer wat is hersteld van de grote klappen in de maanden maart en april. De versoepeling van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus is daarvan de oorzaak. De economen van ABN Amro stellen wel dat het nog te vroeg is om te juichen.

Sterke groei in derde kwartaal 2020

Ten opzichte van het tweede kwartaal zal de economie in het derde kwartaal wel sterk groeien. Vooral, omdat de maanden april en mei echte dieptepunten waren door de impact van de landelijke lockdown. De Nederlandse economie kwam daardoor zo goed als stil te liggen. In juni gaven consumenten nog tien procent minder uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De laatste maand van het tweede kwartaal van 2020 geeft daarmee al een aanzienlijk positiever beeld.

Voorzichtigheid voert boventoon

Ondanks de versoepeling van de intelligente lockdown, zijn zowel ondernemers als consumenten nog altijd erg voorzichtig. Vooral de reisbranche en cultuursector ervaren daar de gevolgen van. De economen van ABN Amro verwachten pas volledig herstel op het moment dat er een werkend coronavaccin is en de meeste Nederlanders tegen het virus zijn ingeënt. Al met al zal de economie met 5,6 procent krimpen, waarna er zodra er een vaccin beschikbaar is weer ruimte is voor groei met maximaal 2,7 procent. Dit herstel zal niet voldoende zijn om de grote daling al in 2021 te compenseren. Naar verwachting is de economie in 2022 weer op het niveau van voor de coronacrisis.

Boekhouder.nl

07 augustus 2020

img Corona

Vrees voor faillissement neemt af: optimisme over continuïteit overheerst

In de meeste sectoren verwachten ondernemingen over een jaar nog te bestaan. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS over de stand van zaken in juni van dit jaar. Het herstel is vooral zichtbaar in de zakelijke dienstverleningssector. Het vertrouwen in de continuïteit van de eigen onderneming steeg in deze sector van gemiddeld 41 procent naar 57 procent.

Sterke toename in vertrouwen in voortbestaan eigen onderneming

Vooral het herstel van vertrouwen in de reisbranche is opvallend, met een stijging van 10 naar 51 procent. Ook bij beveiligingsbedrijven, uitzendbureaus en juridische diensten nam het vertrouwen in de continuïteit de afgelopen maand sterk toe. Vooral bedrijven in de verhuur en handel in onroerend goed hebben het grootste vertrouwen in het voortbestaan. Maar liefst 75 procent van deze bedrijven dacht in juni 2020 nog minstens een jaar te kunnen overleven. Dat percentage is onveranderd ten opzichte van de maand mei. De detailhandel is iets somberder gestemd. Net geen 70 procent van de bedrijven gaat uit van hun eigen voortbestaan over een jaar. Dat is een stijging van vier procent ten opzichte van de maand daarvoor.

In enkele sectoren blijft vertrouwen erg laag

Ondanks de grote stijging in de andere sectoren, blijft het vertrouwen in de continuïteit laag in de sectoren horeca, cultuur, recreatie en sport. In de horeca verwacht namelijk slechts één op de vier bedrijven over een jaar nog te bestaan (25 procent). Ruim een derde van de horeca-ondernemers denkt het in de huidige corona-omstandigheden binnen vijf maanden failliet te zijn. Een vergelijkbaar aantal ondernemers kan hun overlevingskansen nog niet goed inschatten.

Ondernemers in de sectoren recreatie, sport en cultuur schatten hun overlevingskansen hoger in dan hun collega’s in de horeca. Ruim 38 procent van bedrijven in de sport, recreatie en cultuur verwacht over een jaar nog te bestaan. Bijna één op de vijf ondernemers schat hun kansen lager in en en verwacht maximaal vijf maanden of korter te kunnen blijven ondernemen.

Vaker uitstel van belastingbetaling

Uit een ander onderzoek van het CBS over de steunmaatregelen voor bedrijven blijkt dat ondernemers met meer dan tien werknemers relatief vaak uitstel van betaling aanvragen voor hun belastingen. Ook doen zij vaker dan kleinere bedrijven een verzoek op diverse beschikbare noodsteun van de overheid. Bij de Belastingdienst heeft ongeveer 30 procent van alle ondernemingen met 10 tot 250 medewerkers uitstel van betaling aangevraagd en gekregen.

Van de kleinere ondernemingen (met 2 tot 10 werknemers) vroeg 12 procent uitstel van betaling aan. Bij zzp’ers en eenmanszaken deed een op de twintig ondernemers dat (5 procent). Kleine bedrijven vroegen vooral uitstel voor het betalen van de omzetbelasting. Grotere bedrijven deden dat vooral voor uitstel van betalen van loonheffingen.

7 procent van alle bedrijven betaalt belastingen later

In de eerste twee weken van juni 2020 kreeg 7 procent van alle bedrijven uitstel van betaling voor hun belastingen. Het gaat dan om de omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. In absolute aantallen komt dat neer op 128.000 bedrijven die uitstel van betaling hebben aangevraagd. In de horecasector ligt het aantal bedrijven met uitstel het hoogst: maar liefst 57 procent van de ondernemers betaalt hun belastingen later. Bij financiële dienstverleners, waaronder accountants- en administratiekantoren met 10 tot 250 medewerkers lag het aantal het laagst. Iets meer dan 14 procent van hen vroeg uitstel aan en kreeg dat door de Belastingdienst toegewezen.

Uitstel gaat samen met aanvraag andere steunmaatregelen

Uit het onderzoek blijkt ook dat het aanvragen van uitstel van betaling vaak samengaat met het gebruik van de beschikbare steunmaatregelen, zoals TOZO, TOGS en de NOW-regeling.

Boekhouder.nl

12 juli 2020

img Corona

NOW en TOZO-regelingen voor ondernemers met drie maanden verlengd

Heb je een onderneming en ben je direct geraakt door de coronacrisis? Dan hebben we goed nieuws, want het eerste economische noodpakket met de NOW en TOZO-regelingen wordt per 1 juni 2020 met nog eens drie maanden verlengd. Wel zijn de voorwaarden op bepaalde vlakken veranderd.

De nieuwe NOW-regeling heet NOW 2.0 en geeft ondernemers met personeel opnieuw een tegemoetkoming in de loonkosten. Het gaat om de periode juni tot en met augustus 2020. De Rijksoverheid streeft ernaar om het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 open te stellen.

Heb ik nog steeds recht op de NOW 2.0-regeling?

Leidend bij de aanvraag blijft een verwacht omzetverlies van minstens 20 procent. Het maakt daarbij niet uit of je al wel of niet als werkgever van de eerste NOW-regeling gebruik hebt gemaakt. Is dat wel het geval? Dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode waarover je van de eerste NOW-regeling gebruik hebt gemaakt. Bij een eerste aanvraag kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op de eerste dag van de maand: 1 juni, 1 juli of 1 augustus. De uiteindelijke tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom en is vooral afhankelijk van het percentage omzetverlies. Daarvoor is de maand maart 2020 de referentiemaand.

Tip: wil je nog aanspraak maken op de eerste NOW-regeling? Dat kan, maar doe dat in ieder geval voor 6 juni 2020. Vanaf die datum is aanvragen van de oude regeling namelijk niet meer mogelijk.

Gewijzigde voorwaarden voor aanvragen NOW 2.0

De voorwaarden voor het aanvragen van NOW 2.0 zijn ten opzichte van de eerste regeling aangescherpt of juist verruimd. De vijf belangrijkste wijzigingen op een rij:

1. Korting subsidie bedrijfseconomisch ontslag

Wanneer je als werkgever geld ontvangt via de NOW-regeling, is het de bedoeling dat je jouw werknemers in dienst houdt. Is het vanwege bedrijfseconomische redenen toch noodzakelijk om mensen te ontstaan, dan wordt de subsidie met 150% gekort. Onder de eerste NOW-regeling bedraagt deze korting 100% van de loonsom van de betrokken werknemers.

2. Toeslag voor vakantiegeld, pensioenpremie en andere lasten

De NOW-subsidie geeft een toeslag voor extra kosten, zoals vakantiegeld, pensioenpremies en andere extra lasten. In de NOW 2.0-regeling wordt deze forfaitaire toeslag verhoogd naar 40 procent van de loonsom. In de eerste regeling was dit 30 procent.

3. Inspanningsverplichting voor scholing

Werkgevers krijgen de verplichting om hun werknemers te scholen en zich verder te laten ontwikkelen. Bij de aanvraag van de NOW 2.0 is hiervoor een inspanningsverklaring nodig. Het kabinet stelt 50 miljoen euro beschikbaar om werkgevers en werknemers te ondersteunen.

4. Geen dividenduitkeringen en bonussen aan het bestuur

Doe je als werkgever een beroep op de NOW 2.0? Dan mag je over 2020 geen dividend uitkeren. Ook bonussen aan het bestuur komen te vervallen.

5. Accountants- of derdenverklaring verplicht bij voorschot vanaf € 20.000

Bedrijven die een voorschot van 100.000 euro of meer, of een definitief bedrag van meer dan 125.000 hebben ontvangen, moeten een accountantsverklaring overleggen. Daarnaast wordt in gevallen waarin geen accountantsverklaring nodig is, wel steeksproefsgewijs een controle gedaan. Ontvang je een voorschot van 20.000 euro of meer, of een vastgestelde subsidie boven 25.000 euro? Dan moet je een derdenverklaring overleggen waarin de omzetdaling wordt bevestigd.

TOZO 2.0 voor zelfstandig ondernemers

Ook voor zzp’ers is er goed nieuws. De TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is ook voor drie maanden verlengd. Daarmee is het voor zelfstandigen mogelijk om tot en met augustus 2020 financiële ondersteuning voor levensonderhoud te krijgen. Naast de ondersteuning in het levensonderhoud, biedt de verlenging zelfstandig ondernemers de kans om na te denken over hun eigen toekomst in een nieuwe werkelijkheid. De extra drie maanden geven ruimte om een nieuw plan voor de toekomst voor te bereiden. Wel zijn de voorwaarden om voor TOZO 2.0 in aanmerking te komen veranderd:

 • De toets op levensvatbaarheid vervalt.
 • Het inkomen van een eventuele partner wordt meegerekend. Komt het inkomen van de partner boven het sociaal minimum uit? Dan komt de zzp’er niet meer in aanmerking voor TOZO 2.0. Deze partnertoets vervangt de toets op levensvatbaarheid zoals deze bij de eerste TOZO-regeling bestond.

De aanvraag en uitvoering van TOZO 2.0 verloopt via de gemeente waarin je woont. Kom je in aanmerking voor de TOZO 2.0-regeling en wil je er een beroep op doen? Bezoek dan de website van je gemeente en dien daar de aanvraag in.

Ondernemers met personeel vragen de NOW 2.0-regeling aan bij het UWV. Daar vind je ook een uitgebreide checklist met de gegevens die je bij de aanvraag nodig hebt. Een overzicht van alle wijzigingen vind je op de site van de Rijksoverheid.

Boekhouder.nl

31 mei 2020

Meest populair

img

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van de beste autolease deals? Schrijf u in voor de Leasescanner nieuwsbrief.

KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

Bel of mail ons voor persoonlijk advies

Heb jij vragen? Over het overstappen naar een nieuw kantoor, boekhoudsoftware of een algemene vraag? Onze adviseurs helpen je graag verder.

 • Bel ons

  085-0043552

  Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

 • Mail ons

  Stuur een email

  Wij streven er altijd naar om binnen 24 uur te reageren.

Bekijk veelgestelde vragen