img

ONDERNEMERS TIPS EN NIEUWS
Boekhouder.nl blog

Op het blog van Boekhouder.nl lees je het laatste nieuws omtrent financiële zaken voor ondernemers. Daarnaast vind je de laatste tips die het jou als ondernemer makkelijker maken.

Nieuwste artikelen dsfds

img Nieuws

Toegenomen vertrouwen in voortbestaan eigen bedrijf dankzij versoepelde maatregelen

Het aantal ondernemers dat in de huidige economische situatie verwacht nog minstens een jaar te bestaan, is in mei sterk toegenomen vergeleken met een maand eerder. Dat blijkt uit onderzoek en cijfers van het CBS. Het onderzoek werd begin mei gehouden. Ondernemers passen hun werkwijze massaal aan op het houden van 1,5 meter afstand en proberen kosten te besparen. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die ondernemers zelf treffen om de economische teruggang te compenseren.

Meer vertrouwen door versoepeling van de maatregelen tegen corona

Het toegenomen vertrouwen is vooral te verklaren door de versoepeling van de coronamaatregelen. Vooral het aantal bedrijven dat in het begin van april nog dacht niet langer dan een half jaar te kunnen blijven bestaan, is sterk afgenomen. Ondanks de positieve berichten van het CBS kan bijna 20 procent van de ondernemers op dit moment niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête onder ruim honderd brancheorganisaties, uitgevoerd door MKB-Nederland samen met VNO-NCW. Toch blijkt ook uit deze resultaten dat er sprake is van een voorzichtig herstel.

Minder bedrijven met betalingsproblemen

Hoewel een vijfde van de ondernemers nog last heeft van betalingsproblemen zijn deze cijfers beter dan de maand april. Toen gaf een derde van de bedrijven nog aan moeite te hebben met het betalen van hun kosten en rekeningen. Desondanks gaf bijna de helft van de ondernemers in alle branches aan behoefte te hebben aan extra (overheids)financiering om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

Beroep op steunmaatregelen blijft nodig

In de praktijk maken steeds meer bedrijven ook daadwerkelijk gebruik van de beschikbare overheidsregelingen. Met deze steunmaatregelen verwacht een derde van de ondernemers het nog minimaal zes maanden vol te houden. Een maand geleden was dat nog 20 procent. Bijna alle bedrijven in de verschillende branches (93 procent) zijn er zeker van dat de coronacrisis ook op de lange termijn nog negatieve effecten zal hebben. De omzet blijft in veel branches nog steeds zorgelijk. Bij ruim een derde van de ondernemers is er sprake van een omzetdaling van 40 tot zelfs 100 procent. Dat is vergelijkbaar met een maand geleden. De verwachtingen voor het volgende kwartaal zijn echter wel gunstiger.

Meer vertrouwen bij ondernemers in de detailhandel

Het vertrouwen nog minstens een jaar te bestaan nam vooral toe bij organisaties in de detailhandel. Het percentage in deze branche steeg enorm, van slechts 9 procent in april naar 65 procent in mei. Dat is een toename van maar liefst 56 procent. Ook in de ICT-dienstverlening en schoonmaakbranche nam het vertrouwen met bijna 50 procent toe. In de luchtvaart en reisbranche steeg het vertrouwen minder dan tien procent. Vooral de versoepeling van de maatregelen en het opheffen van de lockdown bieden veel ondernemers en branches weer perspectief.

Minder uitzendkrachten en zzp’ers

40 procent van alle bedrijven verwacht een beperkte afname van het aantal beschikbare banen. 20 procent van de ondernemers verwacht wel een sterke daling. Dat zijn er minder dan de maand ervoor, toen ruim 42 procent van de bedrijven nog een sterke daling van de werkgelegenheid verwachtte. Ondernemers kiezen ervoor minder zzp’ers en uitzendkrachten in te zetten en vragen tegelijkertijd arbeidsverkorting aan of zetten de NOW-regeling voor het eigen personeel in. Ontslagen vallen er voorlopig bijna niet. Vooral in de sector musea en bibliotheken nam het aantal ingezette uitzendkrachten en zzp’ers met 43 procent sterk af. Vervoers- en schoonmaakbedrijven meldden een afname met 37 procent, op de voet gevolgd door radio- en televisieomroepen met een min van 36 procent. Het aanvragen van de NOW-regeling en arbeidstijdverkorting kwam naar verhouding vooral voor in de luchtvaart en horeca. Maar liefst 50 procent van deze bedrijven deed een aanvraag.

Boekhouder.nl

18 juni 2020

img Nieuws

Omzet in administratiesector stijgt ondanks crisis in eerste kwartaal 2020 met bijna 7,5%

In het eerste kwartaal van 2020 lag de omzet in de accountancy- en administratiesector 7,4% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Deze sector omvat onder andere accountants, belastingadviseurs en boekhouders. Dat blijkt uit op 1 juni 2020 gepubliceerde cijfers van het CBS. Daarmee lijken de eerste effecten van de coronacrisis vooralsnog grotendeels aan de administratiesector voorbij te gaan, ondanks de verregaande contactbeperkende maatregelen die in maart 2020 van kracht werden.

Reisbranche en reclamesector haalt gemiddelde omlaag

In de zakelijke dienstverlening als geheel lag de omzet gemiddeld 2% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Vooral de plotselinge sterke daling van omzet in de reclamesector en reisbranche (-19%) is daarvoor verantwoordelijk. Het CBS meldt verder dat ook de omzet van onder andere de rechtskundige dienstverlening (+9,2%), architecten (+5,6) en IT-dienstverleners (+3,1%) hoger lag. De accountancy- en administratiesector doet het met een plus van 7,4% ook bijzonder goed.

Ondernemersvertrouwen daalt aanzienlijk in begin tweede kwartaal

Desondanks is het ondernemersvertrouwen van zakelijke dienstverleners in het tweede kwartaal sterk gedaald. Waarschijnlijk omdat vanaf het tweede kwartaal de effecten en gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus zich nationaal en internationaal duidelijk werden. Met een daling naar een stand van -40,3 was het zelfs de sterkste afname sinds de financiële crisis van 2008. Gemiddeld kwam het ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven uit op -37,2. Daarmee zijn de zakelijke dienstverleners dus gemiddeld wat pessimistischer gestemd.

Gevolgen voor de werkzaamheden van accountants en boekhouders

Het coronavirus kan op meerdere manieren gevolgen hebben voor de accountancysector en boekhouders, waaronder:

 • Niet op tijd ontvangen van benodigde (controle)informatie
 • Gevolgen voor de jaarrekening van klanten
 • Verlies van klanten door faillissementen

Niet op tijd ontvangen van benodigde (controle)informatie

Doordat bezoek op locatie of contact op een vestiging niet mogelijk is, kan het voorkomen dat een controle of andere benodigde informatie een accountant of boekhouder niet, of niet op tijd, bereikt. In zo’n situatie kan het verstandig zijn om te onderzoeken hoe een boekhouder of accountant alsnog aan de benodigde documenten komt. Dat kan bijvoorbeeld via het ontvangen van documenten per e-mail, overleg via Skype of andere technische hulpmiddelen waarmee op afstand bestanden verstuurd kunnen worden.

Gevolgen voor de jaarrekening

Veel organisaties sluiten hun boekjaar op 31 december af. Zij zijn samen met een boekhouder of accountant bezig hun jaarrekening voor te bereiden of op te stellen. De gevolgen van het coronavirus waren in 2019 in Nederland nog niet merkbaar. Na de balansdatum zijn er mogelijk wel nieuwe omstandigheden waardoor de financiële situatie ernstig verslechtert, of zelfs de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Hiervoor is mogelijk een aanpassing nodig in de jaarrekening. Een gebeurtenis moet worden aangemerkt als een gebeurtenis na de balansdatum.

Verlies van klanten door faillissementen

De impact van de coronacrisis verschilt per organisatie en sector. Een boekhouder heeft vaak klanten in verschillende sectoren, maar loopt het risico geconfronteerd te worden met een of meerdere faillissementen van verschillende klanten. Daarmee valt een deel van de gebruikelijke omzet weg. Voor veel ondernemers kwam het coronavirus totaal onverwacht en betekent het zakelijk juist meer, of veel minder omzet. Vooral boekhouders met klanten in deze branches lopen risico:

 • Horeca
 • Reisbureaus en reisorganisaties
 • Cultuur, sport en recreatie
 • Autohandel en reparatie

Informatie delen met een online boekhoudpakket

Met een online boekhoudpakket wordt het voor zzp’ers, mkb’ers en andere ondernemers eenvoudig om financiële gegevens te delen met een boekhouder of accountant. In tijden van crisis en contactbeperkingen kan dit een goede oplossing zijn om de administratie op orde te houden.

Boekhouder.nl

05 juni 2020

img Nieuws

NOW en TOZO-regelingen voor ondernemers met drie maanden verlengd

Heb je een onderneming en ben je direct geraakt door de coronacrisis? Dan hebben we goed nieuws, want het eerste economische noodpakket met de NOW en TOZO-regelingen wordt per 1 juni 2020 met nog eens drie maanden verlengd. Wel zijn de voorwaarden op bepaalde vlakken veranderd.

De nieuwe NOW-regeling heet NOW 2.0 en geeft ondernemers met personeel opnieuw een tegemoetkoming in de loonkosten. Het gaat om de periode juni tot en met augustus 2020. De Rijksoverheid streeft ernaar om het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 open te stellen.

Heb ik nog steeds recht op de NOW 2.0-regeling?

Leidend bij de aanvraag blijft een verwacht omzetverlies van minstens 20 procent. Het maakt daarbij niet uit of je al wel of niet als werkgever van de eerste NOW-regeling gebruik hebt gemaakt. Is dat wel het geval? Dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode waarover je van de eerste NOW-regeling gebruik hebt gemaakt. Bij een eerste aanvraag kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op de eerste dag van de maand: 1 juni, 1 juli of 1 augustus. De uiteindelijke tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom en is vooral afhankelijk van het percentage omzetverlies. Daarvoor is de maand maart 2020 de referentiemaand.

Tip: wil je nog aanspraak maken op de eerste NOW-regeling? Dat kan, maar doe dat in ieder geval voor 6 juni 2020. Vanaf die datum is aanvragen van de oude regeling namelijk niet meer mogelijk.

Gewijzigde voorwaarden voor aanvragen NOW 2.0

De voorwaarden voor het aanvragen van NOW 2.0 zijn ten opzichte van de eerste regeling aangescherpt of juist verruimd. De vijf belangrijkste wijzigingen op een rij:

1. Korting subsidie bedrijfseconomisch ontslag

Wanneer je als werkgever geld ontvangt via de NOW-regeling, is het de bedoeling dat je jouw werknemers in dienst houdt. Is het vanwege bedrijfseconomische redenen toch noodzakelijk om mensen te ontstaan, dan wordt de subsidie met 150% gekort. Onder de eerste NOW-regeling bedraagt deze korting 100% van de loonsom van de betrokken werknemers.

2. Toeslag voor vakantiegeld, pensioenpremie en andere lasten

De NOW-subsidie geeft een toeslag voor extra kosten, zoals vakantiegeld, pensioenpremies en andere extra lasten. In de NOW 2.0-regeling wordt deze forfaitaire toeslag verhoogd naar 40 procent van de loonsom. In de eerste regeling was dit 30 procent.

3. Inspanningsverplichting voor scholing

Werkgevers krijgen de verplichting om hun werknemers te scholen en zich verder te laten ontwikkelen. Bij de aanvraag van de NOW 2.0 is hiervoor een inspanningsverklaring nodig. Het kabinet stelt 50 miljoen euro beschikbaar om werkgevers en werknemers te ondersteunen.

4. Geen dividenduitkeringen en bonussen aan het bestuur

Doe je als werkgever een beroep op de NOW 2.0? Dan mag je over 2020 geen dividend uitkeren. Ook bonussen aan het bestuur komen te vervallen.

5. Accountants- of derdenverklaring verplicht bij voorschot vanaf € 20.000

Bedrijven die een voorschot van 100.000 euro of meer, of een definitief bedrag van meer dan 125.000 hebben ontvangen, moeten een accountantsverklaring overleggen. Daarnaast wordt in gevallen waarin geen accountantsverklaring nodig is, wel steeksproefsgewijs een controle gedaan. Ontvang je een voorschot van 20.000 euro of meer, of een vastgestelde subsidie boven 25.000 euro? Dan moet je een derdenverklaring overleggen waarin de omzetdaling wordt bevestigd.

TOZO 2.0 voor zelfstandig ondernemers

Ook voor zzp’ers is er goed nieuws. De TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is ook voor drie maanden verlengd. Daarmee is het voor zelfstandigen mogelijk om tot en met augustus 2020 financiële ondersteuning voor levensonderhoud te krijgen. Naast de ondersteuning in het levensonderhoud, biedt de verlenging zelfstandig ondernemers de kans om na te denken over hun eigen toekomst in een nieuwe werkelijkheid. De extra drie maanden geven ruimte om een nieuw plan voor de toekomst voor te bereiden. Wel zijn de voorwaarden om voor TOZO 2.0 in aanmerking te komen veranderd:

 • De toets op levensvatbaarheid vervalt.
 • Het inkomen van een eventuele partner wordt meegerekend. Komt het inkomen van de partner boven het sociaal minimum uit? Dan komt de zzp’er niet meer in aanmerking voor TOZO 2.0. Deze partnertoets vervangt de toets op levensvatbaarheid zoals deze bij de eerste TOZO-regeling bestond.

De aanvraag en uitvoering van TOZO 2.0 verloopt via de gemeente waarin je woont. Kom je in aanmerking voor de TOZO 2.0-regeling en wil je er een beroep op doen? Bezoek dan de website van je gemeente en dien daar de aanvraag in.

Ondernemers met personeel vragen de NOW 2.0-regeling aan bij het UWV. Daar vind je ook een uitgebreide checklist met de gegevens die je bij de aanvraag nodig hebt. Een overzicht van alle wijzigingen vind je op de site van de Rijksoverheid.

Boekhouder.nl

31 mei 2020

Meest populair

img

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van de beste autolease deals? Schrijf u in voor de Leasescanner nieuwsbrief.

KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

Bel of mail ons voor persoonlijk advies

Heb jij vragen? Over het overstappen naar een nieuw kantoor, boekhoudsoftware of een algemene vraag? Onze adviseurs helpen je graag verder.

 • Bel ons

  085-0043552

  Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

 • Mail ons

  Stuur een email

  Wij streven er altijd naar om binnen 24 uur te reageren.

Bekijk veelgestelde vragen