img

ONDERNEMERS TIPS EN NIEUWS
Boekhouder.nl blog

Op het blog van Boekhouder.nl lees je het laatste nieuws omtrent financiële zaken voor ondernemers. Daarnaast vind je de laatste tips die het jou als ondernemer makkelijker maken.

Nieuwste artikelen dsfds

img Nieuws

Accountantsverklaring aanvragen

Een Accountantsverklaring vraag je aan via Boekhouder.nl Een accountantsverklaring is een verklaring van een registeraccountant over een jaarrekening of een ander overzicht met historische financiële informatie. Boekhouder.nl...
Boekhouder.nl

25 september 2020

img Nieuws

Nederlandse ondernemers vrij positief gestemd, winst wel licht gedaald

Ondanks de economische krimp, is de winst van bedrijven in het tweede kwartaal van dit jaar slechts licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

De afgenomen inkomsten werden namelijk grotendeels gecompenseerd door meer dan 16 miljard euro aan steunpakketten en subsidies. In totaal betaalden bedrijven ook ruim 3 miljard euro minder belastingen dan dezelfde periode vorig jaar. Voor een groot deel komt dat door de mogelijkheid van uitstel van het betalen van belastingen vanwege de coronacrisis. Door verminderde belastingoverdracht en dividenduitkeringen bespaarden bedrijven meer dan 9 miljard euro. Dit geld is voornamelijk gebruikt om nieuwe investeringen te doen.

2,7 miljard minder winst

Vergeleken met een jaar eerder, lag de winst van bedrijven ongeveer 2,7 miljard euro lager. Het gaat dan om de winst voor belastingen. De oorzaak hiervan ligt vooral bij de buitenlandse dochters van bedrijven, die in totaal 5,3 miljard euro minder winst realiseerden. De winsten uit vermogen namen wel licht toe. Zonder de diverse coronasteunmaatregelen van de overheid, zou de winst vergeleken met dezelfde periode vorig jaar veel lager zijn geweest.

Positieve mindset

Desondanks blijkt uit een onderzoek van de KvK (Kamer van Koophandel) dat een groot deel van de ondernemers positief blijft. Gemiddeld geven ondernemers hun actuele bedrijfssituatie een 6,8, wat als vrij positief kan worden gezien. 40 procent van de ondernemers beoordeelt hun eigen situatie zelfs met een 8 of hoger. Uitzondering vormen de ondernemers in bedrijven in de sectoren recreatie, sport en cultuur. Zij geven hun bedrijfssituatie met een 5,9 een onvoldoende. Ongeveer 50 procent van alle ondernemers staat er in 2020 positief voor. Zij gaan onveranderd door, of zijn zelfs aan het groeien. Vooral in de sectoren detailhandel en de bouw is men positief. Deze bedrijfssectoren staan er dan ook duidelijk beter voor dan andere branches.

Problemen bij ondernemers in cultuur, horeca en recreatie

Een kwart van de ondernemers geeft aan bezig te zijn met overleven en heeft het aanzienlijk moeilijker. Er is regelmatig sprake van krimp, of er ligt zelfs een faillissement op de loer. Vooral in de cultuur, horeca en recreatie heeft men het moeilijk. De coronacrisis had en heeft op deze sectoren dan ook de grootste negatieve impact. Meer dan 75 procent van de ondernemers in een van deze drie sectoren kreeg te maken met een aanzienlijke daling van de omzet. Het beeld voor de komende zes maanden verandert voor hen niet.

Stoppen is geen optie

Desondanks denkt 73 procent van alle ondernemers niet aan stoppen. Ongeveer 15% van de ondernemers twijfelt wel, of denkt aan stoppen met hun eigen bedrijf. In de meeste gevallen heeft dit direct te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Vooral het ontbreken van nieuwe opdrachten en te weinig klanten zijn hiervan de oorzaak. Ondernemers zitten niet stil en proberen het tij te keren. Ruim een op de vijf ondernemers heeft gebruik gemaakt van coronasteun of een andere financiële regeling, heeft kostenbesparingen gerealiseerd of bedrijfsreserves aangesproken. 15 procent heeft de (online) zichtbaarheid verbeterd, of hun product of dienst aangepast.

Toekomstvisie

Bijna een op de vier ondernemers werkt sinds de coronacrisis meer of volledig thuis. Een vergelijkbaar percentage gebruikt in ieder geval meer digitale mogelijkheden. Ondernemers geven aan zich het komende halfjaar vooral te gaan concentreren op het werven van meer, of nieuwe klanten. Daarvoor staan diverse marketingacties bij ondernemers op de planning. Ook het verbeteren van de online zichtbaarheid en het verbeteren of aanpassen van hun product of dienst, staan hoog op de verlanglijst. Daarnaast noemen ondernemers als oplossing vaak het aangaan van nieuwe samenwerkingen of partnerschappen met andere ondernemers.

Boekhouder.nl

25 september 2020

img Nieuws

6 belangrijke veranderingen voor zzp’ers in 2021

15 september 2020 was het weer Prinsjesdag, oftewel de derde dinsdag van september. Hoewel deze dag dit jaar vanwege de coronacrisis minder uitbundig werd gevierd, zijn de plannen van de regering voor het komende jaar zoals gebruikelijk bekend gemaakt. Voor ondernemers gaat er het komende jaar het nodige veranderen.

De belangrijkste plannen voor zzp’ers

Werkt u momenteel als zzp’er? Dan volgt hier een beknopte opsomming van de belangrijkste voorgenomen positieve, maar ook enkele negatieve plannen van het kabinet.

Positief voor zzp’ers

1. Minder inkomstenbelasting

In 2021 wordt de inkomstenbelasting voor zzp’ers, zelfstandigen en vennoten in een vof verlaagd van de huidige 37,45%, naar 37,1% in 2021. Het gaat om een kleine belastingverlaging in de eerste schijf. De belasting over de winst boven 68.507 euro blijft ongewijzigd op 49,50%. Daarnaast worden de algemene heffingskorting en arbeidskorting verhoogd, wat de totale belasting over de winst nog iets verder verlaagt.

2. Coronaregelingen belastingvrij

Zzp’ers en andere ondernemers die geld hebben ontvangen via de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten, hoeven over dit geld geen inkomstenbelasting of premies volksverzekeringen af te dragen. Ook heeft het ontvangen geld geen invloed op eventuele andere toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag, of een eventueel ontvangen zorgbonus.

3. Ook zorgbonus voor zzp’ers

In 2021 krijgen zorgverleners een netto bonus van 500 euro, aanvullend op de 1000 euro die al in 2020 wordt uitgekeerd. Zorginstellingen kunnen deze bonus aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bonus is naast personeel ook beschikbaar voor ingehuurde zzp’ers. De bonus wordt alleen toegekend voor werknemers of zzp’ers met een salaris beneden twee keer modaal. Het aanvraagloket opent naar verwachting in oktober 2020.

4. Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) verlengd

Zzp’ers die investeren in duurzame energie, kunnen daarvoor investeringssubsidie aanvragen. Deze regeling geldt onder meer voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Vanaf 2021 kan de investeringssubsidie voor duurzame energie ook worden gebruikt voor het isoleren van de eigen woning of bedrijfsruimte. Het kabinet heeft aangegeven de regeling tot 2030 te verlengen. Daar komt bij dat het beschikbare budget voor 2020 tot 2022 met 100 miljoen euro is verhoogd. 

Negatief voor zzp’ers

1. Minder zelfstandigenaftrek

Zzp’ers die voldoen aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden), mogen de winst van hun bedrijf verminderen met de ondernemersaftrek. In 2020 was het bedrag al met 250 euro verlaagd naar 7030 euro. Deze aftrekpost wordt met ingang van 2021 sneller verlaagd. Volgend jaar mag nog 6670 euro van de winst worden afgetrokken. Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek tot 2036 in stappen afbouwen naar 3.240 euro, een halvering van het originele bedrag.

2. De bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) wordt verhoogd

Naast de inkomstenbelasting over de winst, betalen zzp’ers een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Voor zzp’ers is dit percentage lager dan voor werknemers. Wel wordt het huidige tarief van 5,45% verhoogd naar 5,75% in 2021. Deze kosten komen bovenop de premie die al aan de zorgverzekeraar worden betaald.

3. Meer belasting over vermogen

De belasting over spaargeld en beleggingen in Box 3 gaat veranderen. Hoewel het heffingsvrije vermogen stijgt naar 50.000 euro (100.000 euro voor partners), gaat het fictieve rendement bij de vermogensrendementsheffing juist omhoog. Het belastingpercentage op het fictieve rendement stijgt van 30 naar 31% in 2021. Deze verhoging is vooral negatief voor zzp’ers met meer dan het heffingsvrije vermogen.
Een overzicht van alle veranderingen voor zzp’ers is te vinden op de site van de Kamer van Koophandel.

Boekhouder.nl

18 september 2020

img
logo
Nieuws

11 miljard euro beschikbaar voor versoberd derde steunpakket voor ondernemers

11 miljard euro beschikbaar voor versoberd derde steunpakket voor ondernemers

Om de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus te beperken heeft de Nederlandse overheid een steunpakket, wat miljarden kost, in het leven geroepen. Het eerste steunpakket is afgelopen en het tweede steunpakket loopt af op 1 oktober. Als onderdeel van een derde steunpakket, stelt het kabinet ongeveer 11 miljard euro beschikbaar om de NOW- en Tozo-regelingen te behouden.

Behoud van bestaande regelingen

De NOW-regeling zal in ieder geval met negen maanden worden verlengd. Ook de Tozo-regeling voor inkomensondersteuning van zzp’ers wordt met dezelfde periode verlengd. Opvallend detail is wel dat zowel de NOW- als de Tozo-regeling met ingang van 1 oktober 2020 elke drie maanden zal worden versoberd. Op die manier komt de steun vooral terecht bij de bedrijven die de steun het hardst nodig hebben. Dat zijn op dit moment vooral ondernemers in de horeca, cultuur en evenementen. De overheid past de regels verder aan, om mogelijke fraude tegen te gaan.

Op dit moment betaalt de overheid via de NOW-regeling nog maximaal 90 procent van het salaris van medewerkers door de coronacrisis getroffen organisaties. Per 1 januari volgend jaar wordt het percentage naar maximaal 70 procent verlaagd, gevolgd door maximaal 60 procent vanaf 1 april 2021. Daarnaast komen alleen bedrijven die minimaal 30 procent omzetverlies hebben geleden nog in aanmerking voor steun via de NOW-regeling. Op dit moment is steun al mogelijk bij een daling van 20 procent.

Voorkomen van een grote schok op de arbeidsmarkt heeft prioriteit

Op deze manier wil het kabinet een grote schok op de arbeidsmarkt voorkomen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer vermeld. Wel krijgen bedrijven gemakkelijker toestemming en ruimte om medewerkers te ontslaan. Vermoedelijk gebeurt dat door de ontslagboetes volledig te schrappen. Uit dezelfde brief blijkt ook dat ondernemers veel gebruik hebben gemaakt van zowel het eerste als tweede noodsteunpakket. Van alle bedrijven in het mkb, maakte ruim 40 procent gebruik van minimaal één van de steunmogelijkheden van de overheid. In totaal maakten 140.000 ondernemers van de eerste NOW-regeling gebruik, gevolgd door nog eens 41.000 werkgevers bij de tweede NOW-regeling (NOW 2.0). Naar schatting hebben bijna 100.000 zzp’ers en andere zelfstandigen een beroep gedaan op inkomensondersteuning via de Tozo-regeling. Daarnaast deden ruim 25.000 ondernemers een beroep op de regeling voor een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL-regeling).

Middelgrote bedrijven relatief vaak een beroep op steun

Wanneer gekeken wordt naar alle voor ondernemers beschikbare maatregelen, dan blijkt dat bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen relatief het meest gebruikmaken van een of zelfs meerdere regelingen. Het aandeel van deze organisaties staat op 58 procent. In meer dan 50 procent van de gevallen gaat het om twee of meer regelingen tegelijkertijd. Bij grotere bedrijven met 50 tot 250 werknemers ligt het aandeel dat gebruikmaakt van een regeling aanzienlijk lager. Een kwart van deze organisaties maakt gebruik van één regeling, terwijl 28 procent van de bedrijven een beroep doet op twee of meer van de beschikbare steunmaatregelen. Bij kleine bedrijven met twee tot tien werknemers ligt het aandeel op ongeveer een derde.

Tozo-regeling voor zelfstandige ondernemers relatief weinig aangevraagd

Opvallend detail is dat eenmanszaken relatief weinig gebruik maken van de steunmaatregelen. Slechts 11 procent van de zelfstandig ondernemers doet een beroep op de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). De meeste steunmaatregelen zijn overigens gericht op het mkb, wat deze cijfers verklaart. Ook zijn de eisen om in aanmerking te komen voor de tweede Tozo-regeling aangescherpt met inkomenseisen en een vermogenstoets.

Belastingdienst verleent uitstel van belastingbetaling

Naast alle beschikbare steunmaatregelen, is het voor ondernemers mogelijk om tot 1 oktober van dit jaar uitstel aan te vragen voor het betalen van belastingen. In de praktijk kunnen ondernemers rekenen op twee jaar tijd om eventuele belastingschulden af te lossen. Goed nieuws daarbij is dat de Belastingdienst vrijwel geen invorderingsrente rekent. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

Boekhouder.nl

08 september 2020

Meest populair

img

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van de beste autolease deals? Schrijf u in voor de Leasescanner nieuwsbrief.

KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

Bel of mail ons voor persoonlijk advies

Heb jij vragen? Over het overstappen naar een nieuw kantoor, boekhoudsoftware of een algemene vraag? Onze adviseurs helpen je graag verder.

  • Bel ons

    085-0043552

    Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

  • Mail ons

    Stuur een email

    Wij streven er altijd naar om binnen 24 uur te reageren.

Bekijk veelgestelde vragen