Book holder
Home
Blog
Wat is startersaftrek voor zzp'ers?
Home
Blog
Wat is startersaftrek voor zzp'ers?

Wat is startersaftrek voor zzp'ers?

Gewijzigd, 23 februari 2022
Gewijzigd, 23 februari 2022
article-hero

[ez-toc] De startersaftrek voor zzp'ers: wat is het en hoe werkt het? Het is een aftrekpost speciaal voor startende ondernemers. Je kunt daar maximaal 3x gebruik van maken tijdens de eerste 5 jaar waarin je ondernemer bent. Je krijgt onder voorwaarden extra aftrek over de winst van je eenmanszaak, zodat je minder inkomstenbelasting betaalt.

 

We leggen je uit wat de startersaftrek is, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe het werkt in het geval van arbeidsongeschiktheid. Belangrijke vragen, waarmee je een goed beeld krijgt van hoe de aftrek in jouw voordeel kan werken.

Tip: je kunt de startersaftrek meteen het eerste, tweede en derde jaar toepassen. Soms is het slimmer om de verdeling over de eerste 5 jaar anders te maken. Maak je het eerste jaar bijvoorbeeld nog niet of nauwelijks winst? De startersaftrek zou dan relatief weinig effect hebben, waardoor het misschien slimmer is om daar nog even mee te wachten. Belastingadviseurs kunnen je daar meer over vertellen en bij helpen.

De Belastingdienst stelt de voorwaarden vast voor de startersaftrek, waar jij aan dient te voldoen. Ze komen grotendeels overeen met die voor de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Een paar aanvullende voorwaarden zorgen ervoor dat je hier alleen als starter gebruik van kunt maken.

Wat is de startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Het is een van de belangrijke aftrekposten voor een eenmanszaak. De aftrek wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en bedroeg in 2018 2.123 euro. Het gaat om een bedrag dat je af mag trekken van het inkomen dat je verdient. Het netto voordeel hangt af van het percentage belasting dat je betaalt. Met een hoger inkomen heb je op die manier meer voordeel van de aftrek dan bij een lager inkomen.

Je kunt de startersaftrek toepassen door tijdens de aangifte inkomstenbelasting aan te geven dat je daar recht op hebt en er gebruik van wilt maken. Je telt het bedrag daarmee op bij de zelfstandigenaftrek, waardoor er een grotere aftrekpost ontstaat.

Let op: is het bedrag aan zelfstandigen- en startersaftrek samen groter dan de winst die je maakte in een kalenderjaar? Er ontstaat op die manier een verlies. Dat verlies mag je verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Heb je daarnaast geen andere inkomsten? Dan mag je het verlies verrekenen in andere jaren.

Belangrijke voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de startersaftrek:

Recht op zelfstandigenaftrek

Je komt in aanmerking voor de startersaftrek als je in het jaar van de aangifte ook recht hebt op zelfstandigenaftrek. De Belastingdienst controleert op die manier of je wordt aangemerkt als ondernemer.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Je dient ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting. Tegelijkertijd is het voor de startersaftrek belangrijk dat je dat in de voorgaande 5 jaren minimaal 1x niet was. Op die manier controleert de Belastingdienst of je nog niet langer dan 5 jaar zelfstandige bent.

Maximaal 2x eerder

Je kunt de aftrek voor starters tijdens de eerste 5 jaar van je onderneming maximaal 3x toepassen. Je mag de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar niet meer dan 2x hebben toegepast, om er dit jaar gebruik van te kunnen maken.

Geen geruisloze terugkeer uit een BV

Tenslotte mag er in het jaar van aangifte en de 5 jaren daarvoor geen sprake zijn geweest van een geruisloze terugkeer uit een BV. Daarmee garandeert de Belastingdienst dat je daadwerkelijk startende ondernemer bent.

Voldoe je aan de bovengenoemde voorwaarden? Dan kun je gebruik maken van de startersaftrek, bij de aangifte inkomstenbelasting. Je krijgt op die manier een paar duizend euro extra aftrek. Afhankelijk van het belastingpercentage dat je betaalt leidt dat tot zo’n 1.500 euro aan netto voordeel. Je hebt daarmee als starter ruim 100 euro per maand netto voordeel, zodat je een groter deel van de winst privé kunt benutten.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Begin je vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een eigen bedrijf? Dan heb je veelal recht op subsidie startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Houd er wel rekening mee dat je daarvoor minimaal 800 uur per jaar aan je onderneming dient te kunnen werken. Daarnaast gelden er nog een paar andere voorwaarden. Die zijn gelijk aan die voor de reguliere startersaftrek. Bovendien dien je recht te hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waardoor je aan het verlaagde urencriterium mag voldoen.

Je mag een bedrag aftrekken ter hoogte van maximaal de behaalde winst. De eerste keer gaat het om 12.000 euro, het jaar daarna om 8.000 euro en het derde jaar nog eens 4.000 euro. De aftrek bouwt op die manier af, zodat je in de eerste jaren na jouw periode van arbeidsongeschiktheid de meeste steun krijgt. Je betaalt een lager bedrag aan inkomstenbelasting, dankzij de aftrekpost waar je gebruik van kunt maken.

De startersaftrek is er op die manier voor eenmanszaken en zzp'ers die starten. Gedurende de eerste 5 jaar mag je daar 3x gebruik van maken. Belastingadviseurs helpen je graag te bepalen in welke jaren je dat het best kunt doen. Het is verleidelijk om dat meteen het eerste, tweede en derde jaar te doen, maar dat is niet altijd verstandig als de winst in die jaren nog tegenvalt.

Startersaftrek bij zwangerschap

Elke startende ondernemer heeft recht op de startersaftrek, zo ook vrouwen die zwanger zijn. In geval van zwangerschap gelden andere voorwaarden als het om de startersaftrek gaat. Denk zo aan een hoger startersaftrek en een aangepast urencriterium. Een zzp’er die zwanger is mag op zwangerschapsverlof zonder het inkomen te verliezen. Daarnaast heeft de zwangere zzp’er recht op de startersaftrek als er minstens 1.225 uur per jaar gewerkt wordt.

De gevolgen van de startersaftrek voor een zzp’er

Wat de gevolgen van de startersaftrek precies zijn voor zzp’ers is geheel afhankelijk van de winst of het verlies van het bedrijf. Werken als een beginnend ondernemer kan vrij moeilijk zijn. Een ondernemer die recht heeft op de zelfstandigenaftrek mag samen met de startersaftrek deze twee posten van de winst of verlies aftrekken voor een aantrekkelijk belastingvoordeel.

Hou rekening dat een ondernemer die veel winst maakt gedurende de eerste paar jaar zal te maken kriigen met een onderdrukte winst waarbij er of meer belasting betaald moet worden of belasting moet worden ontvangen van de Belastingdienst. Over de startersaftrek hoeft geen belasting betaald te worden. Daarnaast is het niet eenvoudig om te voorspellen hoe de situatie zich uit zal pakken als stratende onderneming.

Overweeg je als ondernemer het afsluiten van een zzp verzekering voor startersaftrek? Als je zelf niet handig en nauwkeurig genoeg bent, schakel dan de diensten van een ervaren en professioneel werkende hypotheekadviseur in zodat je een beter beeld kunt krijgen van wat de verschillende fiscale mogelijkheden zijn die je momenteel hebt afhankelijk van je situatie. Daarnaast kan een zzp’er door een adviseur in te huren aanzienlijk veel tijd besparen. Het regelen van de juiste verzekeringen en het bijhouden van alle gegevens is een vrij tijdrovend proces. Vergelijk eerst meerdere verzekeraars zodat je op de hoogte bent van de opties.

Veelgestelde vragen:

Wat is de startersaftrek en voor wie is deze bedoeld?

De startersaftrek kan eenvoudig omschreven worden als een aftrekpost voor zzp’ers die gedurende de eerste 5 jaar 3 maal verhoogd kan worden. De startersaftrek niet alleen geschikt voor zzp’ers maar ook voor het starten van een VOF of een maatschap.

Wanneer wordt een zzp’er als ondernemer voor de Belastingdienst beschouwd?

Een zzp’ers wordt door als ondernemer beschouwd indien er jaarlijks minstens 1.225 uur wordt besteed aan het bedrijf, als er sprake is van het maken van winst, als er voldoende kapitaal en opdrachtgevers beschikbaar zijn en als de risico’s gedekt zijn.

Wat is de huidige hoogte van de startersaftrek voor zzp’ers in Nederland?

De startersaftrek bedraagt in 2019 €2.123 en blijft dus ongewijzigd aan de jaren daarvoor. De hoogte van de startersaftrek kan ook vrij makkelijk en snel af worden getrokken, het is immers niet verplicht om een expert in te schakelen.

Wat is het grootste voordeel van de startersaftrek voor zzp’ers?

Het grootste voordeel van de startersaftrek voor zzp’ers is dat de zzp’ers profiteren van grote fiscale voordelen. Om in aanmerking te komen voor deze aftrekposten moeten de financiële gegevens van de afgelopen 3 jaar in zijn geheel regelmatig worden bijhouden.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?