Book holder
Home
Blog
Fiets van de zaak voor de zzp´er: wat zijn de mogelijkheden?
Home
Blog
Fiets van de zaak voor de zzp´er: wat zijn de mogelijkheden?

Fiets van de zaak voor de zzp´er: wat zijn de mogelijkheden?

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

[ez-toc]

Het is een mooie en interessante regeling voor de zzp´er: een fiets van de zaak. Zeker als je in een stad woont en veel klanten op fietsafstand hebt, neem je vast eerder de fiets dan de auto. Het kost je niet meer tijd, je werkt aan je conditie en je hebt aandacht voor het milieu. Wat wil je nog meer? Fiets je ook wat langere afstanden, dan kan de aanschaf van een elektrische fiets nog interessanter zijn, zeker als de Belastingdienst er aan mee betaalt. Met een elektrische fiets ga je ook nog eens een stuk sneller van A naar B.

Kan je gewoon een (elektrische) fiets van de zaak nemen net zoals je dat in het verleden zou doen? Of is er iets veranderd waar je rekening mee moet houden? Het laatste is waar, we leiden je even langs de regeling en bespreken de verandering, fiets je met ons mee?

Ondernemingsvermogen

Het klinkt misschien gek, maar ook de fiets mag je als ondernemersvermogen zien. Er is wel een belangrijke voorwaarde: minstens 10% van alle gefietste kilometers moeten dan zakelijk zijn. Woon-werk kilometers mag je hierin als zakelijk meenemen. Hoe werkt dit administratief? Dat is niet zo moeilijk: je maakt eerst zelf een schatting. Achteraf moet je dit wel kunnen aantonen als de Belastingdienst hier om vraagt. Het is dus aan te raden om je fietskilometers bij te houden, aan de hand van een fietslogboek of een overzicht van al je ritten.

Fiets van de zaak fiscaal aantrekkelijk

Omdat ook een fiets een aanschaf is voor langere tijd, wordt hij beschouwd als investering. Dat geldt bij een minimale aanschafwaarde van € 450 exclusief btw. In dat geval schrijf je dus jaarlijks een bedrag af, wat je als kosten voor dat betreffende jaar mag opvoeren. Je boekt dus niet de totale prijs in één keer als kosten.

Je dient hier wel een correctie voor privégebruik toe te passen, en hier komen we aan bij wat er verandert in 2020. Tot nu toe moest je een kilometerprijs berekenen, dat wil zeggen de kosten die je per kilometer kwijt bent aan afschrijving, reparaties, verzekering, onderhoud en (indien van toepassing) elektriciteit. Deze vermenigvuldigde je met het totale aantal gereden privékilometers. Woon-werk fietsverkeer mocht je daarbij als zakelijk beschouwen. Niet meer dus.

fiets-van-de-zaak-zzp

Fiscale verandering in 2020

Deze kilometerprijs berekening komt namelijk te vervallen. In 2020 krijg je een bijtelling, zoals die ook al voor de auto van de zaak van toepassing was. De berekening hiervan is simpel. Je neemt 7% van de consumentenprijs van de zakelijke fiets, inclusief btw. Behalve deze bijtelling hoef je verder niets meer te berekenen voor jouw privégebruik. Makkelijker kunnen ze het niet maken.

Tevens mag je de betaalde btw over het aanschafbedrag van jouw fiets verrekenen met je aangifte omzetbelasting. Daarmee verlaag je dus je belastingdruk. Let op: als je deze fiets ook privé gebruikt, moet je hiervoor een correctie toepassen. Stel dat je de fiets voor 75% zakelijk gebruikt en voor 25% privé, dan mag je ook maar 75% van de btw verrekenen. Dat is ook logisch, de btw over je privéfiets of je racefiets vraag je immers ook niet terug.

Een fiets van de zaak is dus zeker een aantrekkelijke optie als je open staat voor interessante fiscale regelingen, waarbij de overheid een stukje mee financiert in jouw bedrijf.

Privéfiets of zakelijke fiets?

Je kan ook beslissen om je fiets niet zakelijk aan te schaffen. Je zou voor jezelf een berekening kunnen maken wat voor jou financieel en fiscaal het beste uitpakt. Hierin neem je een schatting mee van de te fietsen zakelijke kilometers voor een heel jaar. Kies je vervolgens voor een privéfiets en gebruik je die ook zakelijk, dan verandert er voor jou niets. Net als in het verleden mag je dan voor iedere gefietste zakelijke kilometer € 0,19 opvoeren als bedrijfskosten. De Belastingdienst betaalt dan dus indirect alsnog mee aan jouw privéfiets.

Privévermogen

Het aanschaffen van een fiets die niet voor de zaak wordt gebruikt dan is het afschrijven van de kosten niet van toepassing. Ook de investeringsaftrek is hierbij niet relevant, aangezien de kosten het best kunnen worden geboekt onder de post ‘beroepskosten’. Dit is mogelijk op basis van een specifiek bedrag voor elke kilometer die de zzp’er heeft gereden. Het gaat hierbij om €0,19, welke voor zowel woon-werkverkeer geldt als voor andere onderneming gerelateerde zaken. Daarnaast kan de zzp’er de btw weer terugvragen over de aanschaf van de fiets. Hou wel rekening dat dit inhoudt dat de fiets voor de btw dan als zakelijke fiets wordt beschouwd door de belastingdienst. De btw is direct terug te vorderen, mits het privé gedeelte hier niet toe wordt berekend.

Investeringsaftrek bij een fiets van de zaak

Als zelfstandig ondernemer mag je ook gebruik maken van de investeringsaftrek, die je kan zien als een premie van de overheid voor jouw investeringen in je bedrijf. Als je hier gebruik van maakt, creëer je een aftrekpost op je belastbaar inkomen. De hoogte van de aftrekpost is afhankelijk van het geldende percentage, dat weer afhankelijk is van de winst van jouw bedrijf. Meestal gaat het om 28%.

Er gelden uiteraard wel een paar voorwaarden, behalve dat je zelfstandig ondernemer moet zijn. De investeringen die je opvoert, moeten namelijk samen minstens € 2.401 bedragen. Daarnaast moet elke investering minimaal € 450 hebben gekost, exclusief btw. Let op: je moet dus aan beide voorwaarden voldoen, om voor investeringsaftrek in aanmerking te komen. Over het totale bedrag mag je dan het betreffende percentage (meestal dus 28%) aftrekken van je belastbaar inkomen.

Investeren in fietsen als zzp’er?

Ben je als zzp’er nu benieuwd in hoeverre het juist voordelig kan zijn om te investeren in fietsen? Elke zzp’er die een fiets van de zaak aanschaft, profiteert van allerlei fiscale aftrekmogelijkheden waardoor de aanschaf van een fiets op de zaak veel aantrekkelijker wordt. Het is wel cruciaal om rekening te houden met het feit dat de zzp’er slechts een deel van de kosten af kan trekken door investeringsaftrek en afschrijving. Het andere gedeelte dient de zzp’er zelf te betalen. Hoe hoger de kosten, hoe meer de zzp’er gaat moeten uitgeven. Daar komt nog bij dat de meeste zzp’ers het vaak wel de moeite waard vinden om te investeren in een goede fiets. Met de besparing dankzij de fiscale voordelen in het achterhoofd kan er immers een fiets van beter kwaliteit worden gekocht. Bij het bepalen van het nemen van een fiets van de zaak of niet als zzp’er is het dus belangrijker om naar de kosten te kijken dan naar de fiscale aftrekvoordelen. Dit maakt dat de investering in fietsen als zzp’er wel degelijk de moeite waard.

Veelgestelde vragen:

Wat is de invloed van de bijtelling op het aanschaffen van een fiets voor de zaak als zzp’er?

Elke zzp’er die een fiets van de zaak neemt moet een standaard bijtelling van 7% van de prijs inclusief btw betalen, maar dan mag de zzp’er wel een onbeperkt aantal kilometers fietsen.

Als zzp’er heb ik al een fiets van de zaak, wat gebeurt er na het ingaan van de bijtellingsregeling?

Als de zzp’er al over een fiets van de zaak beschikt, dan zal de bijtellingsregeling ook in dit geval gelden. Dit geldt voor de zzp’er pas per ingaan van de bijtellingsregeling.

Wat zijn de voorwaarden om een fiets op de zaak af te kunnen trekken?

De fiets dient een minimale aanschafprijs te hebben van €450 inclusief btw, waardoor de zakelijke fiets voor 5 jaar kan worden afgeschreven. Heeft de fiets minder dan €450 gekost, dan kan de aftrek in één keer gebeuren.

Wat is het verstandigst? Een fiets van de zaak nemen als zzp’er of niet?

Deze keuze hangt per zzp’er af. Voor een zzp’er die in het privé leven al veel fietst kan de investering zeker lonen. Het is belangrijk om eerst te berekenen wat de voordelen op langer termijn zijn.

Waarom noemen we dit hier? Om de simpele reden dat ook een zakelijke fiets als investering wordt gezien en meetelt in het totaalbedrag. Zo kan jouw zakelijke fiets je dus helpen aan een hele interessante extra fiscale aftrekpost.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?