Book holder
Home
Blog
Belastingaangifte-voor-ondernemers
Home
Blog
Belastingaangifte-voor-ondernemers

Belastingaangifte-voor-ondernemers

Gewijzigd, 23 februari 2022
Gewijzigd, 23 februari 2022
article-hero

Als eigenaar van een onderneming ben je verplicht tot het doen van belastingaangifte. In Nederland kennen we verschillende soorten aangiften. Enkele voorbeelden daarvan zijn de inkomsten- en loonbelasting. Daarnaast kennen we ook nog de BTW-aangifte. Afhankelijk van de rechtsvorm van jouw onderneming kun je tevens te maken krijgen met dividendbelasting en vennootschapsbelasting.
 

Belastingaangifte doen: van ZZP tot DGA

Als eigenaar van een onderneming ben je verplicht tot het doen van belastingaangifte. In Nederland kennen we verschillende soorten aangiften. Enkele voorbeelden daarvan zijn de inkomsten- en loonbelasting. Daarnaast kennen we ook nog de Btw-aangifte. Afhankelijk van de rechtsvorm van jouw onderneming kun je tevens te maken krijgen met dividendbelasting en vennootschapsbelasting.

Inhoudelijk kent elke soort aangifte zijn eigen specifieke kenmerken. Hierbij kun je denken aan verschillende termijnen en tarieven per belastingaangifte. Ook worden er jaarlijks veranderingen of aanpassingen doorgevoerd door de Belastingdienst. Hier dien je als ondernemer rekening mee te houden bij het opstellen en indienen van de aangifte. De uitgebreide lijst hieronder geeft een gedetailleerd overzicht weer van de verschillende aangiften die we kennen. Zo weet je als ondernemer precies welke plichten je hebt met betrekking tot het indienen van de belastingaangifte.

[Disclaimer:Deze Boekhouder Academy tekst is zorgvuldig samengesteld, echter kunnen wij niet uitsluiten dat informatie inmiddels is verouderd en/of niet (meer) correct is. Voor deskundig advies dient u altijd een financieel specialist te raadplegen]
 

Welke belastingaangifte zijn er?

Binnen Nederland kennen we 6 verschillende soorten belastingaangifte. Deze kunnen online worden ingediend bij de Belastingdienst. De aangiften komen tot stand aan de hand van de boekhouding en de financiële administratie van jouw onderneming. Juist daarom is het van groot belang om de bedrijfsadministratie op correcte wijze bij te houden. Hierbij kun je denken aan facturen, bonnen, de loonadministratie en andere uitgaven en inkomsten welke verband houden met uw onderneming. Hieronder vind je een uitgebreid overzicht van de verschillende aangiften die we kennen. Tevens lees je welke termijnen en tarieven daaraan verbonden zijn en of er veranderingen zijn voor het jaar 2020.

Als Zelfstandige Zonder Personeel, of ook wel Zzp’er genoemd, ben je niet altijd verplicht tot het doen van de aangifte voor inkomstenbelasting. Dit geldt alleen als jouw onderneming inkomsten binnenhaalt op economisch gebied. Dat betekent dat als je jouw diensten of activiteiten vooral vriendschappelijk, familiair of als hobby uitvoert, je niet verplicht bent tot het opgeven van de inkomstenbelasting. Als je verplicht bent tot het doen van de inkomstenbelasting, dan kunnen jouw inkomsten uit o.a. de volgende bronnen ontstaan:

winst uit het bedrijf

loon uit een dienstbetrekking

inkomsten uit andere werkzaamheden

Om te kunnen bepalen of jouw onderneming verplicht is tot het indienen van inkomstenbelasting, maakt de Belastingdienst gebruik van een aantal criteria. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel winst de onderneming maakt, hoe zelfstandig deze is en of je over bedrijfskapitaal beschikt. Op deze pagina lees je of jij ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.
 

Termijnen en tarieven

De aangifte voor de inkomstenbelasting doe je als Zzp’er voor 1 mei. De voorlopige aanslag voor deze inkomstbelasting heb je dan al aan het einde van het voorgaande jaar ontvangen. Het tarief dat je als Zzp’er betaalt is afhankelijk van jouw inkomen. Voor 2020 kan het tarief variëren tussen 37,05% ( schijf 1: inkomen tot € 68.507) en 49,50% ( schijf 2: inkomen boven € 68.507).
 

Veranderingen inkomstenbelasting ZZP in 2020

Het tweeschijvenstelsel wordt ingevoerd. Het laagste tarief komt uit op 37,35%. De hoogste schijf komt uit op een tarief van 49,50%.

De zelfstandigenaftrek gaat omlaag. Deze betreft in 2019 nog € 7.280. In 2020 gaat deze omlaag naar € 7.030.

De bijtelling voor elektrische zakelijke auto’s wordt verhoogd naar 8% over een waarde (catalogus) tot € 45.000.

De belastingdienst voorziet eenmanszaken van een nieuw btw-nummer. Deze kan vanaf januari 2020 in gebruik worden genomen. De reden daarvoor is dat het oude btw-nummer bestaat uit het BSN-nummer van de ondernemer. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens voldoet deze niet langer aan de gestelde richtlijnen omtrent de privacy van persoonlijke data.

De kleineondernemersregeling wordt vernieuwd. Ondernemers komen in 2019 in aanmerking voor een vrijstelling van de btw of een vermindering daarvan als ze minder dan € 1.883 aan btw betalen. In 2020 kan hier aanspraak op worden gemaakt als je niet meer omzet maakt dan € 20.000 op jaarbasis, jouw onderneming binnen Nederland gevestigd is én als je wordt aangemerkt als btw-ondernemer.
 

Loonbelasting

Als jouw onderneming werknemers in dienst heeft, dan ben je verplicht tot het doen van loonaangifte. Dit wordt ook wel de loonbelasting of loonheffing genoemd. Feitelijk betekent dit dat je loonheffing inhoudt op het salaris dat je jouw werknemers uitbetaald. Vervolgens betaal je deze heffingen als werkgever weer aan de belastingdienst in de vorm van loonbelasting. Onder de heffingen wordt verstaan:

Inkomensafhankelijke bijdrage aan de zorgverzekeringswet

Premies werknemersverzekeringen (WW, WIA en WAO)

Loonbelasting en premie volksverzekeringen

De loonheffing moet in de aangifte aangegeven worden. Evenals dat er belasting betaald moet worden over het loon dat de werknemer ontvangt. Hieronder verstaan we:

auto van de zaak

salaris

gewerkte overuren

13e maand

salaris

Anders dan bij de premie volksverzekering en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, mag de werknemersverzekering niet worden ingehouden op het salaris van de werknemer. Deze kosten moet je als werkgever zelf betalen aan de belastingdienst. De premies voor deze verzekering worden jaarlijks in januari en juli vastgesteld door de overheid. Op deze pagina lees je meer informatie over de HYPERLINK “https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/index.html” loonheffingen 2019.
 

Termijnen en tarieven

De loonbelasting wordt ingehouden op het moment dat de werknemer zijn of haar salaris ontvangt. Dit kan maandelijks zijn, maar ook om de 4 weken. De tarieven die je moet hanteren zijn afhankelijk van in welke box jouw werknemers zich bevinden. De percentages kunnen variëren van 18,75% tot 51,75%. Op deze pagina lees je meer over de tarieven loonbelasting.
 

Veranderingen loonbelasting in 2020

Er is verruiming van de werkkostenregeling (hiermee kun je werknemers van beloningen voorzien zonder dat je hier als werkgever heffing over hoeft te betalen). In 2020 mag er tot € 2.000 aan heffingsvrije beloningen worden toegekend tot aan een loontotaal van € 400.000 voor alle werknemers.

Afrekeningen mogen later voldaan worden. Voor 2019 moet dat nog in het eerste tijdvak van het aankomende kalenderjaar gedaan worden. In 2020 mag dit ook verwerkt worden in de aangifte van het tweede tijdvak.

Eigen producten mogen tegen verkoop- of winkelwaarde verkocht worden aan werknemers, inclusief de btw. Er geldt een maximum bedrag per werknemer (per jaar) van € 500.
 

btw aangifte

De btw aangifte is van toepassing als je als ondernemer werkzaamheden uitvoert of diensten aanbiedt waaruit je winst genereert. Aan de hand van<ahref="https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/ondernemer"&gt;dezeinformatie kun je bepalen of je een btw ondernemer bent. Middels de btw aangifte betaal je de belasting over jouw omzet. De btw is het bedrag dat je doorberekend aan jouw klanten. Dit kan zijn bij de aankoop van goederen of het leveren van een dienst. Een ander woord voor btw aangifte is omzetbelasting. Je betaald als ondernemer immers btw over de door jouw behaalde omzet.

Als ondernemer bereken je jouw klanten dan ook altijd een prijs inclusief de btw. De btw is opgesteld aan de hand van verschillende tarieven. Hier dien je dan ook rekening mee te houden op het moment van aangifte. Als ondernemer kun je de btw aangifte per maand, kwartaal of jaar doen. Een kwartaalopgave is daarbij de meest gekozen optie.
 

Termijnen en tarieven

Zoals hierboven al vermeld mag je als ondernemer zelf bepalen wanneer je de btw aangifte doet. Dit kan maandelijks zijn, maar ook per kwartaal of per jaar. De btw tarieven zijn over het algemeen vastgesteld op 21%. Echter zijn er uitzonderingen op de regel. Er bestaat namelijk ook 0% en 9% btw. Ook zijn sommige goederen vrijgesteld van btw.
 

21%

Dit geldt voor vrijwel alle geleverde goederen en diensten. Uitzonderingen die in aanmerking komen voor een (aparte) overgangsregeling zijn bijvoorbeeld onroerende zaken en nieuwbouwwoningen.
 

9%

Deze vorm van btw wordt ook wel het verlaagde tarief genoemd. Veelal is dit percentage van toepassing op etenswaren.Ook sommige specifieke goederen (bijvoorbeeld kunst, antiek en geneesmiddelen) en diensten (bijvoorbeeld kampeer accommodaties, personenvervoer en diensten van coiffeurs) kunnen in aanmerking komen voor 9% btw.
 

0%

Als jouw diensten of goederen in aanmerking komen voor het 0% tarief, dan bereken je geen btw over de verkoop daarvan maar over de uitgaven die je hebt gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn als je producten of diensten verkoopt buiten de landsgrenzen.Deze goederen (bijvoorbeeld levering van schepen, goederen voor de export en nog niet ingevoerde goederen) en diensten(bijvoorbeeld mediation bij opslag en invoer en internationaal vervoer van personen) kunnen in aanmerking komen voor het 0% btw-tarief.
 

Vrijstelling

Als je btw aangifte moet doen als ondernemer kun je tevens te maken krijgen met goederen en diensten die vrijgesteld zijn van btw. Dit kunnen onder andere lezingen, financiële diensten of samenwerkingsverbanden zijn. Lees hier meer over de bedrijfsactiviteiten binnen verschillende branches welke zijn vrijgesteld van btw.
 

Verandering btw-aangifte in 2020

De kleineondernemersregeling: korting op de btw veranderd per 1 januari 2020 in een vrijstelling. Aanmelden kan tot 20 november 2019. Als je in 2019 ook al gebruikt maakt van een btw ontheffing word je automatisch aangemeld.

Aangifte van de btw is niet meer nodig voor een periode van 3 jaar. Daarna kan deze worden herzien. Je berekent jouw klanten geen btw. Andersom mag je ook geen btw terugvorderen of aftrekken.
 

Btw-aangifte buitenland

Als jouw onderneming diensten of goederen exporteert of importeert van of naar het buitenland, dan heb je te maken met btw-aangifte buitenland. De vraag die dan dikwijls gesteld wordt is wie de btw betaald. Elk land binnen of buiten de Europese Unie hanteert zijn eigen belastingtarieven en regels. Over het algemeen kunnen we stellen dat je jouw buitenlandse zakenrelaties geen btw berekent. Echter zijn deze wel gebonden aan verschillende tarieven. Meer informatie over welk btw tarief je moet berekenen bij het exporteren van diensten of goederen naar het buitenland lees je viadeze pagina.;

Daarnaast kan het ook zijn dat je de btw-aangifte buitenland moet doen in het betreffende land zelf. Btw-aangifte in het buitenland gaat gepaard met het bijhouden van extra administratieve plichten en regels Ook de factuurdient aan een aantal eisen te voldoen.Lees hier meer over het indienen btw-aangifte buitenland
 

Termijnen en tarieven

Als je jouw zakelijke relaties geen btw doorberekend, dan kun je als ondernemer gebruik maken van het 0% tarief. Dat wil zeggen dat de zakenrelatie verantwoordelijk is voor het betalen van de btw. Dit geldt echter niet voor het leveren van goederen of diensten aan particulieren. Het btw-tarief is dan 9% of 21%.
 

Verandering btw-aangifte buitenland in 2020

Het btw-nummer van de klant moet per 1 januari 2020 verplicht worden vermeld in de btw-aangifte buitenland. Dit geldt ook bij het 0% tarief.
 

VPB aangifte (vennootschapsbelasting)

De VPB, ook wel wel aangifte vennootschapsbelasting genoemd, hoeft alleen gedaan te worden als de rechtsvorm van jouw onderneming hierom vraagt. De VPB aangifte hoeft dus alleen ingediend te worden als jouw onderneming een rechtspersoon is. Dat wil zeggen een BV (Besloten Vennootschap) of een NV (Naamloze Vennootschap). De VPB-aangifte gaat over de winst van jouw onderneming. Hier moet je per boekjaar belasting over betalen. De aangifte doe je digitaal via de website van de belastingdienst.
 

Termijnen en tarieven

De VPB aangifte loopt per boekjaar (kalenderjaar). Deze moet echter wel overeenkomen met het statuten boekjaar van de betreffende onderneming. In elk geval dient de aangifte voor 1 juni van het jaar binnen te zijn bij de belastingdienst. De tarieven die daarvoor berekend worden zijn afhankelijk van de winst die de onderneming maakt. In 2019 zijn deze vastgesteld op 19%. Dit geldt echter alleen voor ondernemingen met een winst t/m € 200.000. Als de winst dit bedrag overtreft wordt een tarief van 25% berekent.
 

Veranderingen VPB aangifte in 2020

Het tarief op winsten t/m € 200.000 daalt van 19% naar 16,5% en vanaf 1 januari 2020 komt de belastingrente op de VPB belasting te vervallen. Dit geldt alleen als de aangifte voor de eerste dag van het betreffende tijdvak ingediend wordt (veelal 1 juni) en dat deze correct is.
 

Dividendbelasting

Als je als ondernemer te maken hebt met aandeelhouders, dan kan het zijn dat je verplicht bent tot het betalen van dividendbelasting. Dit komt omdat je een gedeelte van de winst die jouw onderneming maakt, uitbetaald aan de aandeelhouders. Dit wordt ook wel de winstuitkering of dividend genoemd. Als ondernemer dien je deze belasting in te houden op de uit te keren winst aan de betreffende aandeelhouders. Deze kunnen zij later in de vennootschapsbelasting (VPB-aangifte) of de inkomstenbelasting verrekenen.

Als ondernemer kun je tevens in aanmerking komen voor een vrijstelling (deels) of een teruggaaf van de dividendbelasting. Dit kan het geval zijn als jouw onderneming een stichting betreft of als je in het bezit bent van een onderneming in het buitenland. In veel gevallen hoeven stichtingen en verenigingen geen dividendbelasting te betalen. Ontdek hier of jouw onderneming in aanmerking komt voor een dividendbelasting vrijstelling, teruggave of reductie.
 

Termijnen en tarieven

Het percentage aan dividendbelasting dat je moet inhouden op de winst die jouw onderneming uitkeert aan aandeelhouders is vastgesteld op 15%. De dividendbelasting moet vervolgens binnen 1 maand na datum van de beschikbaarheid van het dividend (de winst) aangegeven worden bij de belastingdienst. Bij verzuim of het te laat indienen van de aangifte kan er een boete volgen met een naheffing. Lees hier 
meer over het indienen van de dividendbelasting.

Veranderingen dividendbelasting in 2020

De tarieven voor dividendbelasting gaan per 1 januari 2020 omhoog van 25,00% naar 26,25%. Openstaande verliezen (in box 2) kunnen vanaf 2020 vooruit verrekend worden voor een periode van maximaal dan 6 jaar.
 

Dividendbelasting

Als je als ondernemer te maken hebt met aandeelhouders, dan kan het zijn dat je verplicht bent tot het betalen van dividendbelasting. Dit komt omdat je een gedeelte van de winst die jouw onderneming maakt uitbetaalt aan de aandeelhouders. Dit wordt ook wel de winstuitkering of dividend genoemd. Als ondernemer dien je deze belasting in te houden op de uit te keren winst aan de betreffende aandeelhouders. Deze kunnen zij later in de vennootschapsbelasting (VPB-aangifte) of de inkomstenbelasting verrekenen.

Als ondernemer kun je tevens in aanmerking komen voor een vrijstelling (deels) of een teruggaaf van de dividendbelasting. Dit kan het geval zijn als jouw onderneming een stichting betreft, of als je in het bezit bent van een onderneming in het buitenland. In veel gevallen hoeven stichtingen en verenigingen geen dividendbelasting te betalen. Ontdek hier of jouw onderneming in aanmerking komt voor een dividendbelasting vrijstelling, teruggave of reductie.
 

Termijnen en tarieven

Het percentage aan dividendbelasting dat je moet inhouden op de winst die jouw onderneming uitkeert aan aandeelhouders is vastgesteld op 15%. De dividendbelasting moet vervolgens binnen 1 maand na datum van de beschikbaarheid van het dividend (de winst) aangegeven worden bij de belastingdienst. Bij verzuim of het te laat indienen van de aangifte kan er een boete volgen met een naheffing. Leeshier 
meer over het indienen van de dividendbelasting.

Veranderingen dividendbelasting in 2020

De tarieven voor dividendbelasting gaan per 1 januari 2020 omhoog van 25,00% naar 26,25%. Openstaande verliezen (in box 2) kunnen vanaf 2020 vooruit verrekend worden voor een periode van niet langer dan 6 jaar.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?