Book holder
Home
Blog
Bv-of-eenmanszaak
Home
Blog
Bv-of-eenmanszaak

Bv-of-eenmanszaak

Gewijzigd, 23 februari 2022
Gewijzigd, 23 februari 2022
article-hero

De verschillen tussen een BV en een eenmanszaak

In Nederlands kennen we diverse rechtsvormen als het aankomt op het starten van een bedrijf. De bekendste daarvan zijn de BV en de eenmanszaak. Maar wat zijn nou eigenlijk de feitelijke verschillen tussen deze twee manieren van ondernemen? Als je nadenkt over het opstarten van een eigen business is een goede voorbereiding van groot belang. Dit geldt niet alleen voor je ondernemingsplan, maar ook voor de juridische vorm die je wilt gaan voeren.

Heb jij je zinnen gezet op een Besloten Vennootschap of ga je toch liever voor een eenmanszaak? In dit artikel diepen we de specifieke kenmerken van beide vormen verder uit. Zo maak je als beginnend ondernemer altijd een weloverwogen keuze. Om direct goed van start te gaan laten we je een tabel zien met daarin de voornaamste verschillen tussen een BV en een eenmanszaak:

Oprichting BV: voor het starten van een BV heb je een notariële akte met statuten nodig die je moet laten opmaken door een bevoegd notaris. Daarnaast dien je de BV in te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. In de meeste gevallen wordt ook deze handeling door de notaris uitgevoerd.

Eenmanszaak: voor het starten van een eenmanszaak heb alleen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig.

Startkapitaal BV : voor het starten van een BV heb je een startkapitaal nodig van € 0,01 eurocent. Voordat de wetswijziging in 2012 werd doorgevoerd, lag dit bedrag op € 18.000 euro.

Eenmanszaak: voor het oprichten van een eenmanszaak heb je geen startkapitaal nodig.

Directie BV : een BV moet een directie hebben. Het bestuursorgaan kun je later eventueel uitbreiden met aandeelhouders. De BV moet jaarlijks minimaal € 45.000 salaris uitbetalen aan de directeur. Maar, dit bedrag is fictief en mag naar beneden of naar boven bijgesteld worden.

Eenmanszaak: een eenmanszaak kent alleen een eigenaar.

Aansprakelijkheid  BV : een BV is een rechtsvorm en wordt in deze context gezien als een rechtspersoon. Dat betekent dat de aansprakelijkheid volledig is toe te wijzen aan de BV zelf. De directeur (en dus de eigenaar) blijft daarmee buiten schot. Er kan dus geen aanspraak worden gemaakt op een eventueel privévermogen als de BV in problemen komt, mits de beleidsvoering van de directie zeer te wensen overlaat en als wanbeleid kan worden aangemerkt. In dat geval wordt het privébezit wel betrokken bij de aansprakelijkheid.

Eenmanszaak: bij het starten van een eenmanszaak wordt de eigenaar volledige aansprakelijkheid toegekend. Dat betekent dat ook het privévermogen van de eigenaar onder de aansprakelijkheid valt.

Fiscaal-Belasting   BV : belastingtechnisch heeft een BV te maken met belastingvoordeel als de winst hoger is dan € 150.000. Daarnaast is een Besloten Vennootschap verplicht om zowel Vennootschapsbelasting als Inkomstenbelasting af te dragen. Wel is het zo dat een BV kan profiteren van een gereduceerd belastingtarief voor wat betreft de Vennootschapsbelasting. Daarom is de rechtsvorm Besloten Vennootschap aantrekkelijk als er forse winsten worden verwacht. Een BV moet tevens een jaarrekening op laten maken welke jaarlijks moet worden overlegd met de Kamer van Koophandel. Elke jaarrekening kent zijn eigen specifieke kenmerken en eisen welke worden afgestemd op de omvang van de onderneming.

Eenmanszaak: een eenmanszaak neemt aantrekkelijke belastingvoordelen met zich mee. Zo kan er gebruik worden gemaakt van aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek. Een eenmanszaak kan tevens tijdens de eerste 3 bestaansjaren gebruik maken van de startersaftrek en de winstvrijstelling voor het Midden en Kleinbedrijf (MKB). De nettowinst van de eenmanszaak kan op deze manier naar beneden worden bijgesteld wat belastingvoordeel oplevert. Vooral voor ondernemingen met lage tot normale winstverwachtingen is dit aantrekkelijk. Een eenmanszaak hoeft geen jaarrekening te overleggen aan de Kamer aan Koophandel.

Risico BV : de BV is feitelijk gezien alleen aansprakelijk. Bij een faillissement of financiële tegenslag, loopt de directie dus geen privé risico’s. Echter zijn er wel uitzonderingen op de regel, bijvoorbeeld als de problemen zijn veroorzaakt door aantoonbaar wanbeleid van de directeur of het aangestelde bestuur. Dit wordt ook wel bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. Het oprichten van een BV is de meest voor de hand liggende keuze als het bedrijf te maken kan krijgen met aanzienlijke fiscale risico’s.

Eenmanszaak: een eenmanszaak is ook privé aansprakelijk te stellen. Het risico zit hem hier in het feit dat de eigenaar ook direct de eenmanszaak is. Je zou dus kunnen stellen dat een eenmanszaak een goede keuze is als de betreffende ondernemingsvorm weinig fiscale risico’s met zich meebrengt.

 

Welke rechtsvorm past bij jouw onderneming?

Aan de hand van bovenstaande weet je precies wat de verschillen zijn tussen een BV en een eenmanszaak. Welke rechtsvorm je kiest is mede afhankelijk van de onderneming die je wilt gaan starten. Een BV staat op zich, waardoor de aansprakelijkheid zich (in de meeste gevallen) beperkt tot de Besloten Vennootschap zelf. Een BV kun je samen met andere partijen oprichten, maar zelfstandig is ook mogelijk. Daarnaast kan het kapitaal van de rechtsvorm worden onderverdeeld in aandelen, welke op hun beurt weer worden verdeeld onder aandeelhouders. Ook kan er een bestuur en een raad van commissarissen worden aangesteld. Als je zelf als enige eigenaar bent van de Besloten Vennootschap ben je zowel bestuurder als aandeelhouder en directeur. De kosten voor het oprichten van een BV liggen doorgaans tussen de € 750,00 en € 1.250 euro. Dit bedrag ben je grotendeels kwijt aan notariskosten.

Een eenmanszaak is daarentegen eenvoudig op te starten en brengt geen tot weinig kosten met zich mee. Het enige wat je nodig hebt om te kunnen beginnen met ondernemen is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De kosten hiervoor zijn doorgaans € 50,00. Daarnaast is het starten van een eenmanszaak fiscaal aantrekkelijk omdat je gebruik kunt maken van diverse aftrekposten. Aan de andere kant ben je als persoon zowel zakelijk als privé 100% aansprakelijk. Een eenmanszaak is dan ook een goede keuze als je een bedrijf wilt starten waarbij de financiële risico’s minimaal zijn of als de winstberekening laag tot normaal is. Als eenmanszaak heb je tevens de mogelijkheid tot het aannemen van personeel.

 

Eenmanszaak vs. Besloten Vennootschap

Het aantal zelfstandig ondernemers in Nederland is nog steeds groeiende. Dat blijkt wel uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, oftewel het CBS. Zo kende Nederland in het 3e kwartaal van 2013 nog 842.255 eenmanszaken versus 312.745 BV’s. Een opmerkelijk verschil in aantal dus. In het 3e kwartaal van 2019 is de afstand nog opmerkelijker te noemen. Het aantal Besloten Vennootschappen in Nederland ligt nu op 365.315. Met 1.170.280 zijn de eenmanszaken ook hier behoorlijk in de meerderheid. Deze cijfers betekenen echter niet dat het oprichten van een BV minder populair is. Dit heeft vooral te maken met de rechtsvorm die past bij het soort onderneming dat wordt opgericht.

Omdat we tegenwoordig steeds meer online ondernemen wordt ook de rechtsvorm daarop aangepast. Deze bedrijven zijn in de opstartfase vaak wat minder omvangrijk, waardoor er minder winst wordt verwacht. Een eenmanszaak oprichten is dan een meer voor de hand liggende keuze. Echter is het wel zo dat veel bedrijven die als eenmanszaak beginnen, later worden omgezet in een andere rechtsvorm bij gebleken succes. Zo kun je een onderneming dus over laten zetten van eenmanszaak naar Besloten Vennootschap. Hou er dan wel rekening mee dat de Belastingdienst kan vragen om een berekening van de zogenaamde stakingswinst. Dit is nodig als jouw voorgaande onderneming Inkomstenbelasting-plichtig was.

Het verschil tussen de boek- en werkelijke waarde van de onderneming is vervolgens de stakingswinst en mag afgetrokken worden. Nadat je hebt besloten om over te stappen van een eenmanszaak naar een BV moet je dit tevens kenbaar maken bij zowel de Kamer van Koophandel als de Belastingdienst. De verandering van rechtsvorm moet tevens worden bekrachtigd door een notaris. Dit gebeurd aan de hand van een akte. Zo heeft elke juridische rechtsvorm zijn eigen voor- en nadelen. Aan de hand van bovenstaand artikel weet je nu ook de belangrijkste verschillen tussen een eenmanszaak én een BV.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?