Book holder
Home
Blog
Jaarrekening kosten
Home
Blog
Jaarrekening kosten

Jaarrekening kosten

Gewijzigd, 03 maart 2022
Gewijzigd, 03 maart 2022
article-hero

Jaarrekening kosten

Jaarrekening

€ 550

Gemiddelde kosten jaarrekening

€ 900

Jaarrekening

€ 1250

Een jaarrekening kost gemiddeld

€ 600 - € 1200

Loopt het financieel gezien goed met je onderneming? Dan zal dat in de jaarrekening naar voren komen. Dat document is wat dat betreft dan ook het meest vooraanstaande document: een nauwkeurig verslag, opgesteld door accountant of boekhouder, waarin het financiële element van een bedrijf beknopt wordt weergegeven.

Je kunt stellen dat een jaarrekening jouw prestaties op financieel vlak goed weergeeft. Deze bevat onder meer een balans, een winst- en verliesrekening van het kalenderjaar en in kwestie en een toelichting hoe de opsteller van het document tot deze cijfers is gekomen. In verreweg de meeste gevallen is het de boekhouder, accountant of belastingadviseur die dit opstelt, hoewel er ook ondernemers zijn die deze taak zelf op zich nemen. Rechtspersonen als bv’s en nv’s schakelen sneller een accountant in, wat ook te maken heeft met het feit dat een bijbehorende accountantsverklaring voor hen verplicht is.

 

Wat kost een jaarrekening?

Het is vrij lastig om te stellen wat de exacte kosten zijn, omdat dit natuurlijk erg afhankelijk is van hoe groot een onderneming precies is. Een kleine, beginnende ondernemer is vaak zo’n € 750,- per jaar kwijt, maar grote stichtingen zijn niet zelden minstens het dubbele kwijt. In beide gevallen kun je echter wel besparen door je administratie deels zelf op orde te houden. Wie zijn facturen, bonnetjes en andere mutaties zorgvuldig aanlevert, bezorgt de boekhouder of accountant tenslotte minder werk.

 

Welke soorten zijn er?

Je bent misschien geneigd om te denken dat een jaarrekening er altijd hetzelfde uitziet, maar in werkelijkheid bestaan er wel degelijk verschillen, mede veroorzaakt doordat iedere accountant hier zijn of haar eigen invulling aan geeft. Grofweg maken we onderscheid tussen twee verschillende categorieën: de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening.

Fiscale jaarrekening

Een fiscale jaarrekening is doorgaans de meest basale uitvoering. Het document heeft als doel het berekenen van de fiscale winst van de onderneming – dus het deel van je inkomen waarover, afhankelijk van het type bedrijf dat je runt, inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt betaald. Het is wat dat betreft ook niet heel vreemd dat de normen waaraan een fiscale jaarrekening moet voldoen rechtstreeks afkomstig zijn van de belastingdienst.

Bedrijfseconomische jaarrekening

Een bedrijfseconomische jaarrekening is een meer geavanceerde variant van de jaarrekening. Hij hoeft niet per se te voldoen aan de eerder genoemde, door de belastingdienst gestelde, normen. Maar dit gaat wel veel dieper in op specifieke jaarcijfers. Zodoende geeft deze een nauwkeuriger beeld van hoe de organisatie er écht voorstaat. Wie zo’n jaarrekening in handen krijgt, ziet bijvoorbeeld hoe vermogend de organisatie is.

 

Meer informatie:

Waaruit bestaat deze uit?

Zoals we hierboven al een beetje lieten doorschemeren, bestaat een jaarrekening uit een aantal onderdelen die ten minste moeten terugkomen in het document – drie, om precies te zijn. De balans vanaf 31 december is het meest vooraanstaande element. Daarna volgt de resultatenrekening van het specifieke boekjaar. Tot slot wordt er een toelichting op zowel de balans als de resultatenrekening gegeven. Zo’n toelichting verklaart hoe de eerdere onderdelen van het document tot stand zijn gekomen en gaat in op enkele basisgegevens van het bedrijf, bijvoorbeeld de kernactiviteiten.

 

Welk doel heeft een jaarrekening?

Het exacte doel hangt af van het type jaarrekening. De fiscale versie is, naast een verplicht nummertje, een garantie voor inzicht in onder meer bedragen die je de belastingdienst bent verschuldigd, waar de bedrijfseconomische jaarrekening sneller een helder beeld geeft van de complete financiële situatie van een organisatie.

Overigens hebben de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening samen nog een andere functie die zijn oorsprong vindt in het verschil tussen de twee, namelijk het ontdekken van de zogenoemde stille reserve. Stel – je hebt, namens je organisatie een bedrijfsbus gekocht. Deze wordt op de balans in de fiscale jaarrekening vermeldt met een waarde van €10.000, hetgeen is bepaald door de aanschafwaarde minus de afschrijvingen. De bedrijfseconomische jaarrekening vermeldt de bus ook, maar enkel in economische waarde – de marktwaarde dus. Een marktwaarde die volgens het document €15.000 bedraagt. Als je het eerste bedrag aftrekt van het tweede, ontstaat er een bedrag van €5.000: de stille reserve.

Zo’n stille reserve kan eventueel handig zijn, bijvoorbeeld wanneer je een eenmanszaak wilt inbrengen in een bv. Het is dus altijd goed om te weten hoe hoog deze meerwaardse zijn, die overigens bij verkoop zijn belast. Een jaarrekening laat je op een duidelijke manier zien hoe de zaken er op dat gebied voorstaan.
Wat heeft eenaccountantsverklaring te maken met een jaarrekening?

Ben je eigenaar van een bv of nv? Dan hoort de jaarrekening altijd vergezeld te gaan met de accountantsverklaring, ook wel controleverklaring genoemd. Dit document is een bevestiging van het feit dat een accountant jouw jaarrekening vakkundig heeft gecontroleerd. Hij of zij hoort zich hierbij onafhankelijk op te stellen en stelt, naar aanleiding van hetgeen dat is geanalyseerd, de verklaring op.

Zo’n accountantsverklaring kan er op vier verschillende manieren uit komen te zien. Het meest gunstig is natuurlijk een goedkeurende accountantsverklaring, waarbij de accountant bevestigt dat jouw jaarcijfers in orde zijn en er verder niet veel meer hoeft te gebeuren. Een afkeurende verklaring is het tegenovergestelde en betekent dat de accountant een wezenlijke bedenking ziet in de gegevens die jij hebt samengesteld. Daar tussenin bevinden zich nog twee tussenvormen: een verklaring oordeelonthouding en een verklaring met beperking. Dit houdt grofweg in dat de documenten weliswaar fouten bevatten, maar geen onherstelbare miskleunen. De accountant stelt in dat geval doorgaans een advies op over hoe dit soort onvolkomenheden hersteld kunnen worden.

 

Prijsvoorbeelden

Het helpt om verschillende boekhouders en accountants tegen elkaar aan hetlicht te houden. Je hebt dan vergelijkingsmateriaal en weet dan exact wie watdoet – en tegenover welke prijs dat dan dient te gebeuren. Een prijsvoorbeeld van het laten opstellen van een jaarrekening:

Jaarrekening ZZP 
Wat is de rechtsvorm?Eenmanszaak
Wat is de omzet per jaar?€ 50.000
Hoeveel facturen per jaar? 50
verklaringen 1
Richtprijs (ex. btw)€ 650,00
Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?