Book holder
Home
Blog
NOW en TOZO-regelingen voor ondernemers met drie maanden verlengd
Home
Blog
NOW en TOZO-regelingen voor ondernemers met drie maanden verlengd

NOW en TOZO-regelingen voor ondernemers met drie maanden verlengd

Gewijzigd, 23 februari 2022
Gewijzigd, 23 februari 2022
article-hero

Heb je een onderneming en ben je direct geraakt door de coronacrisis? Dan hebben we goed nieuws, want het eerste economische noodpakket met de NOW en TOZO-regelingen wordt per 1 juni 2020 met nog eens drie maanden verlengd. Wel zijn de voorwaarden op bepaalde vlakken veranderd.

De nieuwe NOW-regeling heet NOW 2.0 en geeft ondernemers met personeel opnieuw een tegemoetkoming in de loonkosten. Het gaat om de periode juni tot en met augustus 2020. De Rijksoverheid streeft ernaar om het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020 open te stellen.

Heb ik nog steeds recht op de NOW 2.0-regeling?

Leidend bij de aanvraag blijft een verwacht omzetverlies van minstens 20 procent. Het maakt daarbij niet uit of je al wel of niet als werkgever van de eerste NOW-regeling gebruik hebt gemaakt. Is dat wel het geval? Dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode waarover je van de eerste NOW-regeling gebruik hebt gemaakt. Bij een eerste aanvraag kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op de eerste dag van de maand: 1 juni, 1 juli of 1 augustus. De uiteindelijke tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom en is vooral afhankelijk van het percentage omzetverlies. Daarvoor is de maand maart 2020 de referentiemaand.

Tip: wil je nog aanspraak maken op de eerste NOW-regeling? Dat kan, maar doe dat in ieder geval voor 6 juni 2020. Vanaf die datum is aanvragen van de oude regeling namelijk niet meer mogelijk.

Gewijzigde voorwaarden voor aanvragen NOW 2.0

De voorwaarden voor het aanvragen van NOW 2.0 zijn ten opzichte van de eerste regeling aangescherpt of juist verruimd. De vijf belangrijkste wijzigingen op een rij:

  1. Korting subsidie bedrijfseconomisch ontslag

Wanneer je als werkgever geld ontvangt via de NOW-regeling, is het de bedoeling dat je jouw werknemers in dienst houdt. Is het vanwege bedrijfseconomische redenen toch noodzakelijk om mensen te ontstaan, dan wordt de subsidie met 150% gekort. Onder de eerste NOW-regeling bedraagt deze korting 100% van de loonsom van de betrokken werknemers.

  1. Toeslag voor vakantiegeld, pensioenpremie en andere lasten

De NOW-subsidie geeft een toeslag voor extra kosten, zoals vakantiegeld, pensioenpremies en andere extra lasten. In de NOW 2.0-regeling wordt deze forfaitaire toeslag verhoogd naar 40 procent van de loonsom. In de eerste regeling was dit 30 procent.

  1. Inspanningsverplichting voor scholing

Werkgevers krijgen de verplichting om hun werknemers te scholen en zich verder te laten ontwikkelen. Bij de aanvraag van de NOW 2.0 is hiervoor een inspanningsverklaring nodig. Het kabinet stelt 50 miljoen euro beschikbaar om werkgevers en werknemers te ondersteunen.

  1. Geen dividenduitkeringen en bonussen aan het bestuur

Doe je als werkgever een beroep op de NOW 2.0? Dan mag je over 2020 geen dividend uitkeren. Ook bonussen aan het bestuur komen te vervallen.

  1. Accountants- of derdenverklaring verplicht bij voorschot vanaf € 20.000

Bedrijven die een voorschot van 100.000 euro of meer, of een definitief bedrag van meer dan 125.000 hebben ontvangen, moeten een accountantsverklaring overleggen. Daarnaast wordt in gevallen waarin geen accountantsverklaring nodig is, wel steeksproefsgewijs een controle gedaan. Ontvang je een voorschot van 20.000 euro of meer, of een vastgestelde subsidie boven 25.000 euro? Dan moet je een derdenverklaring overleggen waarin de omzetdaling wordt bevestigd.

TOZO 2.0 voor zelfstandig ondernemers

Ook voor zzp’ers is er goed nieuws. De TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is ook voor drie maanden verlengd. Daarmee is het voor zelfstandigen mogelijk om tot en met augustus 2020 financiële ondersteuning voor levensonderhoud te krijgen. Naast de ondersteuning in het levensonderhoud, biedt de verlenging zelfstandig ondernemers de kans om na te denken over hun eigen toekomst in een nieuwe werkelijkheid. De extra drie maanden geven ruimte om een nieuw plan voor de toekomst voor te bereiden. Wel zijn de voorwaarden om voor TOZO 2.0 in aanmerking te komen veranderd:

  • De toets op levensvatbaarheid vervalt.
  • Het inkomen van een eventuele partner wordt meegerekend. Komt het inkomen van de partner boven het sociaal minimum uit? Dan komt de zzp’er niet meer in aanmerking voor TOZO 2.0. Deze partnertoets vervangt de toets op levensvatbaarheid zoals deze bij de eerste TOZO-regeling bestond.

De aanvraag en uitvoering van TOZO 2.0 verloopt via de gemeente waarin je woont. Kom je in aanmerking voor de TOZO 2.0-regeling en wil je er een beroep op doen? Bezoek dan de website van je gemeente en dien daar de aanvraag in.

Ondernemers met personeel vragen de NOW 2.0-regeling aan bij het UWV. Daar vind je ook een uitgebreide checklist met de gegevens die je bij de aanvraag nodig hebt. Een overzicht van alle wijzigingen vind je op de site van de Rijksoverheid.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?