Book holder
Home
Blog
Samenstellingsverklaring laten maken
Home
Blog
Samenstellingsverklaring laten maken

Samenstellingsverklaring laten maken

Gewijzigd, 03 maart 2022
Gewijzigd, 03 maart 2022

Bij Boekhouder.nl zijn meer dan 500+ accountants en boekhouders aangesloten. Ga voor zekerheid en kies een accountant via Boekhouder.nl. Vraag voor een samenstellingsverklaring hier gratis offertes aan:

article-hero

Samenstellingsverklaring: Informatie en meer

Minimale kosten

€ 1500

Gemiddelde kosten

€ 2500

Maximale kosten
(kan afwijken)

€ 3500

Een samenstellingsverklaring
kost gemiddeld

€ 1500 - € 2500

Bedrijven en stichtingen krijgen in de loop van een kalenderjaar nogal wat financiële documentatie onder de ogen. Het bestuur van zo’n organisatie hoort erop toe te zien dat deze documenten feitelijk juist zijn en geen discrepanties bevatten. Tenslotte blijf je als bedrijf zijnde zelf verantwoordelijk wanneer je een samenstellingsverklaring laat opstellen door een accountant of boekhouder. Wat dit type document verder precies doet? Je leest het hieronder.

 

Bereken de prijs voor een samenstellingsverklaring. Start hier ->

 

Het is ongeveer de meest voorkomende verklaring die accountants en boekhouders verstrekken: de zogenoemde samenstellingsverklaring. Enigszins opmerkelijk, daar waar het laten maken van een samenstellingsverklaring voor geen enkele organisatie verplicht is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een controleverklaring. Desondanks is het niet vreemd dat organisaties een dergelijke verklaring laten optekenen. Tenslotte worden de eisen rondom documenten als de jaarrekening eigenlijk alleen maar strenger. Met een samenstellingsverklaring heb je een tastbaar bewijs van het feit dat er in ieder geval iemand over je schouder heeft meegekeken tijdens het opstellen ervan – de accountant in dit geval. Het is voor de meeste organisaties dus een stukje zekerheid en iets dat ze min of meer niet willen missen.

 

Wat kost een samenstellingsverklaring?

Een samenstellingsverklaring is een van de meest afgegeven verklaringen namens een accountant. Dat maakt het ook een relatief eenvoudig op te stellen verklaring. Een accountant mag er een afgeven, maar ook boekhouders zijn gemachtigd tot het maken van een samenstellingsverklaring. De laatste categorie moet daar wel gecertificeerd voor zijn.

De kosten voor een samenstellingsverklaring hangen grotendeels af van de boekhouder of accountant in kwestie. Een accountant hanteert doorgaans een hoger uurtarief dan een boekhouder en is dus duurder, hoewel er ook andere elementen van invloed zijn op de uiteindelijke verklaring. Een voorbeeld daarvan is de omzet. Een bedrijf met een omzet van een ton betaalt doorgaans niet zoveel voor een samenstellingsverklaring als een organisatie die jaarlijks twee miljoen omzet. Een andere factor voor de totaalprijs is het aantal mutaties per maand, hoewel deze enigszins samenhangt met de omzet: meer omzet betekent vaak ook meer mutaties. Tot slot heeft de bedrijfsvorm invloed: de prijs is te beïnvloeden door het simpele gegeven of de opdrachtgevende partij een bv, stichting of ander soort onderneming is.

Bij een omzet van € 250.000 per jaar rekening met een bedrag van € 6.000,00 (ex. btw) voor zowel de jaarrekening als de samenstellingsverklaring.

 

Wat is een samenstellingsverklaring precies?

Een samenstellingsverklaring kunnen we derhalve het beste omschrijven als een ondersteunend document tijdens het maken van bijvoorbeeld de jaarrekening. Het opstellen van dát document doet het bestuur van een organisatie zelf, maar een accountant adviseert en faciliteert wél. Als alles volgens plan verloopt, resulteert dat vanzelf in waarheidsgetrouwere en nauwkeurigere jaarcijfers. En dat is natuurlijk in iedereens belang.

 

Wat is het doel van een samenstellingsverklaring?

Zo’n samenstellingsverklaring is dus een soort schriftelijke bevestiging van het feit dat een accountant of boekhouder zijn of haar klant heeft geholpen tijdens het opstellen van bepaalde documenten, in de meeste gevallen de jaarrekening. Daarin verschilt de verklaring aanzienlijk van documenten als de controleverklaring. Bij een controleverklaring checkt de accountant alle cijfers daadwerkelijk en grondig, waarna er een goedkeuring wordt gegeven. Hoewel de samenstellingsverklaring met behulp van de accountant of boekhouder tot stand wordt gebracht, worden de aangereikte gegevens verder niet gecontroleerd of beoordeeld. De accountant is dan ook compleet afhankelijk van hetgeen hem of haar, door zijn of haar klant, wordt aangereikt. Bedrijven die een samenstellingsverklaring laten opstellen, zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de gegevens die ze daarvoor opsturen.

Wat de accountant wél kan doen, is nagaan of de verklaring overeenkomt met wat reeds bekend is over de organisatie in kwestie. Nee – dat is geen uitvoerige controle, maar wel een goede check. De samenstellingsverklaring is vervolgens het bewijs ván die check, waarbij het mogelijk is dat een accountant aanpassingen voorstelt of eventueel aanvullende informatie aanreikt.

Het nut van de samenstellingsverklaring komt dus grotendeels neer op financiële verantwoording. Presenteer je als bedrijf zijnde, om welke reden dan ook, jouw jaarcijfers aan een derde partij? En gaan deze cijfers gepaard met een samenstellingsverklaring? Dan ontstaat er als vanzelf een soort toegevoegde waarde door het feit dat deze cijfers zijn samengesteld door een accountant. Accountants zijn tenslotte gebonden aan een zekere gedragscode die jouw financiële documentatie voorziet van een zekere kwaliteitsstandaard.

 

Wat staat er in een samenstellingsverklaring?

De concrete vorm van een samenstellingsverklaring hangt af van de accountant die je hiervoor inschakelt en kan dus verschillen. Desondanks zijn er wel een aantal vaste onderdelen die in ieder geval in het document naar voren moeten komen. Dat zijn allereerst de inhoud van de opdracht en een korte omschrijving van de organisatie en diens kerntaken. Je vindt er daarnaast ook de verantwoordelijkheden van het bestuur van de organisatie, maar ook de verantwoordelijkheden van de accountant of boekhouder.

Meer concreet bevat een samenstellingsverklaring algemeen aanvaarde richtlijnen die tijdens het uitvoeren van de opdracht van kracht waren, net als de vermelding dat de accountant onafhankelijk van wie dan ook heeft geopereerd. Ook niet onbelangrijk is de vermelding dat de samenstellingsverklaring is gebaseerd op informatie verkregen vanuit de organisatie en dat laatstgenoemde verantwoordelijk is voor het uiteindelijke product. In sommige gevallen bevat een samenstellingsverklaring ook een onderdeel met extra aandacht voor afwijkingen die van invloed zijn geweest op de financiële verslaglegging.

Tot slot bevat een samenstellingsverklaring als vanzelfsprekend gegevens die terugkomen op veel soortgelijke documenten, zoals de datum van de verklaring, het adres van de accountant en ondertekeningen van beide partijen.

 

Prijsvoorbeelden

Over het algemeen is het veilig om als BV zo’n € 1.000 te reserveren voor het laten opstellen van een samenstellingsverklaring. Het uiteindelijke bedrag kan lager uitvallen, hoewel de kosten ook hoger kunnen liggen. Wie duizend euro reserveert heeft over het algemeen een goede marge. Wanneer het om een groter bedrijf gaat, nemen de prijzen logischerwijs ook toe.

Een prijsvoorbeeld:
Offerte stichting 
Wat is de rechtsvorm?Stichting
Wat is de omzet per jaar?€ 250.000
Hoeveel facturen per jaar?50
Hoeveel verklaringen per jaar?2 (jaarrekening en samenstellingsverklaring)
Richtprijs (ex. btw)€ 1.000,00 (jaarrekening)
 € 5.000,00 (samenstellingsverklaring)
Totaal (ex. btw)€ 6.000,00

Bereken de prijs voor een samenstellingsverklaring. Start hier ->

Het loont daarbij om offertes bij meerdere accountants en boekhouders op te vragen. Alleen dan heb je vergelijkingsmateriaal en weet je wat relatief goedkoop en duur is.

Vind je deze informatie nuttig?
2
0
Dienst
Welke dienst zoek je?