Book holder
Home
Blog
Toegenomen vertrouwen in voortbestaan eigen bedrijf dankzij versoepelde maatregelen
Home
Blog
Toegenomen vertrouwen in voortbestaan eigen bedrijf dankzij versoepelde maatregelen

Toegenomen vertrouwen in voortbestaan eigen bedrijf dankzij versoepelde maatregelen

Gewijzigd, 23 februari 2022
Gewijzigd, 23 februari 2022
article-hero

Het aantal ondernemers dat in de huidige economische situatie verwacht nog minstens een jaar te bestaan, is in mei sterk toegenomen vergeleken met een maand eerder. Dat blijkt uit onderzoek en cijfers van het CBS. Het onderzoek werd begin mei gehouden. Ondernemers passen hun werkwijze massaal aan op het houden van 1,5 meter afstand en proberen kosten te besparen. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die ondernemers zelf treffen om de economische teruggang te compenseren.

Meer vertrouwen door versoepeling van de maatregelen tegen corona

Het toegenomen vertrouwen is vooral te verklaren door de versoepeling van de coronamaatregelen. Vooral het aantal bedrijven dat in het begin van april nog dacht niet langer dan een half jaar te kunnen blijven bestaan, is sterk afgenomen. Ondanks de positieve berichten van het CBS kan bijna 20 procent van de ondernemers op dit moment niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête onder ruim honderd brancheorganisaties, uitgevoerd door MKB-Nederland samen met VNO-NCW. Toch blijkt ook uit deze resultaten dat er sprake is van een voorzichtig herstel.

Minder bedrijven met betalingsproblemen

Hoewel een vijfde van de ondernemers nog last heeft van betalingsproblemen zijn deze cijfers beter dan de maand april. Toen gaf een derde van de bedrijven nog aan moeite te hebben met het betalen van hun kosten en rekeningen. Desondanks gaf bijna de helft van de ondernemers in alle branches aan behoefte te hebben aan extra (overheids)financiering om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.

Beroep op steunmaatregelen blijft nodig

In de praktijk maken steeds meer bedrijven ook daadwerkelijk gebruik van de beschikbare overheidsregelingen. Met deze steunmaatregelen verwacht een derde van de ondernemers het nog minimaal zes maanden vol te houden. Een maand geleden was dat nog 20 procent. Bijna alle bedrijven in de verschillende branches (93 procent) zijn er zeker van dat de coronacrisis ook op de lange termijn nog negatieve effecten zal hebben. De omzet blijft in veel branches nog steeds zorgelijk. Bij ruim een derde van de ondernemers is er sprake van een omzetdaling van 40 tot zelfs 100 procent. Dat is vergelijkbaar met een maand geleden. De verwachtingen voor het volgende kwartaal zijn echter wel gunstiger.

Meer vertrouwen bij ondernemers in de detailhandel

Het vertrouwen nog minstens een jaar te bestaan nam vooral toe bij organisaties in de detailhandel. Het percentage in deze branche steeg enorm, van slechts 9 procent in april naar 65 procent in mei. Dat is een toename van maar liefst 56 procent. Ook in de ICT-dienstverlening en schoonmaakbranche nam het vertrouwen met bijna 50 procent toe. In de luchtvaart en reisbranche steeg het vertrouwen minder dan tien procent. Vooral de versoepeling van de maatregelen en het opheffen van de lockdown bieden veel ondernemers en branches weer perspectief.

Minder uitzendkrachten en zzp’ers

40 procent van alle bedrijven verwacht een beperkte afname van het aantal beschikbare banen. 20 procent van de ondernemers verwacht wel een sterke daling. Dat zijn er minder dan de maand ervoor, toen ruim 42 procent van de bedrijven nog een sterke daling van de werkgelegenheid verwachtte. Ondernemers kiezen ervoor minder zzp’ers en uitzendkrachten in te zetten en vragen tegelijkertijd arbeidsverkorting aan of zetten de NOW-regeling voor het eigen personeel in. Ontslagen vallen er voorlopig bijna niet. Vooral in de sector musea en bibliotheken nam het aantal ingezette uitzendkrachten en zzp’ers met 43 procent sterk af. Vervoers- en schoonmaakbedrijven meldden een afname met 37 procent, op de voet gevolgd door radio- en televisieomroepen met een min van 36 procent. Het aanvragen van de NOW-regeling en arbeidstijdverkorting kwam naar verhouding vooral voor in de luchtvaart en horeca. Maar liefst 50 procent van deze bedrijven deed een aanvraag.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?