Book holder
Home
Blog
Wat is de herwaarderingsreserve en hoe pas ik die toe
Home
Blog
Wat is de herwaarderingsreserve en hoe pas ik die toe

Wat is de herwaarderingsreserve en hoe pas ik die toe

Joyce van Vliet
Gewijzigd, 29 maart 2023
Door Joyce van Vliet
Gewijzigd, 29 maart 2023

De herwaarderingsreserve is een belangrijk aspect van de financiële verslaggeving, waarbij activa op de balans worden geëvalueerd op basis van hun actuele waarde in plaats van hun historische kosten. 

Dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van herwaarderingsreserves, hun relevantie, wettelijk kader en de voordelen en nadelen van het gebruik ervan. Zowel professionals als geïnteresseerden in de financiële wereld zullen deze informatie waardevol vinden.

Wettelijk kader en boekhoudnormen 

Herwaarderingsreserves worden beïnvloed door zowel internationale boekhoudnormen (IFRS) als Nederlandse boekhoudnormen (Dutch GAAP). Onder IFRS zijn er specifieke normen voor materiële vaste activa, immateriële activa en beleggingsvastgoed, terwijl de Dutch GAAP voorschriften bevat in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ).

 

Herwaarderingsmodellen

Er zijn twee belangrijke herwaarderingsmodellen: het kostenmodel en het reële waarde model. Bij het kostenmodel worden activa gewaardeerd op basis van hun oorspronkelijke kosten, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Bij het reële waarde model worden activa gewaardeerd tegen de reële waarde, waarbij waardestijgingen worden geregistreerd als herwaarderingsreserve en waardedalingen worden afgeboekt tegen bestaande herwaarderingsreserves.
 


Proces van herwaardering

Het herwaarderingsproces omvat het inschakelen van een waarderingsexpert, het bepalen van de frequentie van herwaarderingen en het documenteren en openbaar maken van de herwaarderingen. Waarderingsexperts moeten onafhankelijk en deskundig zijn. De frequentie van herwaarderingen kan variëren, afhankelijk van marktomstandigheden en significante waardeveranderingen. Tot slot moeten bedrijven hun waarderingsgrondslagen, methoden en aannames toelichten in de jaarrekening.

 


Fiscale behandeling van herwaarderingsreserve

De fiscale behandeling van herwaarderingsreserves omvat de berekening en behandeling van belastinglatentie en de fiscale gevolgen bij de vervreemding van activa. Belastinglatentie is een uitstel van belastingbetalingen als gevolg van herwaarderingen, terwijl gerealiseerde herwaarderingsreserves bij de verkoop van activa fiscaal behandeld moeten worden.
 


🙋Veelgestelde vragen

 

  1. Wat is een herwaarderingsreserve en waarom is het belangrijk?

Een herwaarderingsreserve is een onderdeel van het eigen vermogen op de balans van een onderneming, waarin waardeveranderingen van activa worden opgenomen op basis van hun actuele waarde in plaats van hun historische kosten. Het is belangrijk omdat het helpt om een realistischer beeld te geven van de financiële positie van een bedrijf, met name in situaties waarin activa aanzienlijk in waarde zijn veranderd.

  1. Wat zijn de belangrijkste herwaarderingsmodellen?

Er zijn twee belangrijke herwaarderingsmodellen: het kostenmodel en het reële waarde model. Het kostenmodel waardeert activa op basis van hun oorspronkelijke kosten, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Het reële waarde model waardeert activa tegen hun actuele marktwaarde, waarbij waardestijgingen worden geregistreerd als herwaarderingsreserve en waardedalingen worden afgeboekt tegen bestaande herwaarderingsreserves.

  1. Hoe wordt een herwaardering uitgevoerd?

Het herwaarderingsproces omvat het inschakelen van een onafhankelijke en deskundige waarderingsexpert, het bepalen van de frequentie van herwaarderingen, en het documenteren en openbaar maken van de herwaarderingen in de jaarrekening. De frequentie van herwaarderingen kan variëren, afhankelijk van marktomstandigheden en significante waardeveranderingen.

  1. Wat zijn de fiscale gevolgen van een herwaarderingsreserve?

De fiscale behandeling van herwaarderingsreserves omvat de berekening en behandeling van belastinglatentie en de fiscale gevolgen bij de vervreemding van activa. Belastinglatentie is een uitstel van belastingbetalingen als gevolg van herwaarderingen, terwijl gerealiseerde herwaarderingsreserves bij de verkoop van activa fiscaal behandeld moeten worden, wat kan leiden tot belastingheffing over de gerealiseerde waardestijging.

  1. Wat zijn de voordelen en nadelen van het gebruik van herwaarderingsreserves?

Voordelen van herwaarderingsreserves zijn onder meer een betere weergave van de economische realiteit, verbeterde solvabiliteit en financieringsmogelijkheden. Nadelen zijn de subjectiviteit in waardering, volatiliteit in financiële resultaten en het potentieel voor manipulatie van financiële cijfers door management.

 

📙Belangrijke websites:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/fiscale_reserves/
https://www.accountant.nl/vaktechniek/2019/5/verwerking-van-een-herinvesteringsreserve-in-de-jaarrekening/


 

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?