Book holder
Home
Blog
6 belangrijke veranderingen voor zzp’ers in 2021
Home
Blog
6 belangrijke veranderingen voor zzp’ers in 2021

6 belangrijke veranderingen voor zzp’ers in 2021

Gewijzigd, 23 februari 2022
Gewijzigd, 23 februari 2022
article-hero

15 september 2020 was het weer Prinsjesdag, oftewel de derde dinsdag van september. Hoewel deze dag dit jaar vanwege de coronacrisis minder uitbundig werd gevierd, zijn de plannen van de regering voor het komende jaar zoals gebruikelijk bekend gemaakt. Voor ondernemers gaat er het komende jaar het nodige veranderen.

De belangrijkste plannen voor zzp’ers

Werkt u momenteel als zzp’er? Dan volgt hier een beknopte opsomming van de belangrijkste voorgenomen positieve, maar ook enkele negatieve plannen van het kabinet.

Positief voor zzp’ers

  1. Minder inkomstenbelasting

In 2021 wordt de inkomstenbelasting voor zzp’ers, zelfstandigen en vennoten in een vof verlaagd van de huidige 37,45%, naar 37,1% in 2021. Het gaat om een kleine belastingverlaging in de eerste schijf. De belasting over de winst boven 68.507 euro blijft ongewijzigd op 49,50%. Daarnaast worden de algemene heffingskorting en arbeidskorting verhoogd, wat de totale belasting over de winst nog iets verder verlaagt.

  1. Coronaregelingen belastingvrij

Zzp’ers en andere ondernemers die geld hebben ontvangen via de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten, hoeven over dit geld geen inkomstenbelasting of premies volksverzekeringen af te dragen. Ook heeft het ontvangen geld geen invloed op eventuele andere toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag, of een eventueel ontvangen zorgbonus.

  1. Ook zorgbonus voor zzp’ers

In 2021 krijgen zorgverleners een netto bonus van 500 euro, aanvullend op de 1000 euro die al in 2020 wordt uitgekeerd. Zorginstellingen kunnen deze bonus aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bonus is naast personeel ook beschikbaar voor ingehuurde zzp’ers. De bonus wordt alleen toegekend voor werknemers of zzp’ers met een salaris beneden twee keer modaal. Het aanvraagloket opent naar verwachting in oktober 2020.

  1. Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) verlengd

Zzp’ers die investeren in duurzame energie, kunnen daarvoor investeringssubsidie aanvragen. Deze regeling geldt onder meer voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Vanaf 2021 kan de investeringssubsidie voor duurzame energie ook worden gebruikt voor het isoleren van de eigen woning of bedrijfsruimte. Het kabinet heeft aangegeven de regeling tot 2030 te verlengen. Daar komt bij dat het beschikbare budget voor 2020 tot 2022 met 100 miljoen euro is verhoogd. 

Negatief voor zzp’ers

  1. Minder zelfstandigenaftrek

Zzp’ers die voldoen aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden), mogen de winst van hun bedrijf verminderen met de ondernemersaftrek. In 2020 was het bedrag al met 250 euro verlaagd naar 7030 euro. Deze aftrekpost wordt met ingang van 2021 sneller verlaagd. Volgend jaar mag nog 6670 euro van de winst worden afgetrokken. Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek tot 2036 in stappen afbouwen naar 3.240 euro, een halvering van het originele bedrag.

  1. De bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) wordt verhoogd

Naast de inkomstenbelasting over de winst, betalen zzp'ers een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Voor zzp'ers is dit percentage lager dan voor werknemers. Wel wordt het huidige tarief van 5,45% verhoogd naar 5,75% in 2021. Deze kosten komen bovenop de premie die al aan de zorgverzekeraar worden betaald.

  1. Meer belasting over vermogen

De belasting over spaargeld en beleggingen in Box 3 gaat veranderen. Hoewel het heffingsvrije vermogen stijgt naar 50.000 euro (100.000 euro voor partners), gaat het fictieve rendement bij de vermogensrendementsheffing juist omhoog. Het belastingpercentage op het fictieve rendement stijgt van 30 naar 31% in 2021. Deze verhoging is vooral negatief voor zzp'ers met meer dan het heffingsvrije vermogen.
Een overzicht van alle veranderingen voor zzp'ers is te vinden op de site van de Kamer van Koophandel.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?