Book holder
Home
Blog
Autokosten voor de zzp'er: mag ik die aftrekken?
Home
Blog
Autokosten voor de zzp'er: mag ik die aftrekken?

Autokosten voor de zzp'er: mag ik die aftrekken?

Gewijzigd, 11 februari 2022
Gewijzigd, 11 februari 2022
article-hero

Bekijk ook:

 

Beste Tankpas
Beste Laadpas
Beste Rittenregistratie App
 

 

 

Zijn kosten voor de auto aftrekbaar voor jou als zzp'er? Het hangt af van de kosten waar het om gaat en hoe je de auto koopt. Je kunt dat zakelijk of privé doen. De keuze die je daarin maakt bepaalt welke kosten je zakelijk kunt aftrekken en waar je gewoon privé voor betaalt. We zetten 7 verschillende soorten autokosten voor je op een rij. Daarbij leggen we je uit of de kosten voor de auto aftrekbaar zijn als zzp'er, of dat je daar gewoon privé voor moet betalen. Bovendien gaan we in op de btw die je betaalt, zodat je goed weet welke kosten je wel en niet mag opnemen in de zakelijke administratie.

Autokosten aftrekken als zzp'er: zakelijk of privé

Je kunt als zzp'er privé of zakelijk een auto kopen. Als je de auto privé koopt zijn de aanschaf, btw over de aanschaf en kosten voor reparaties, onderhoud en brandstof standaard niet aftrekbaar. Wel mag je €0,19 per kilometer in rekening brengen voor alle zakelijke ritten die je maakt. Je betaalt jezelf een vergoeding vanaf je zakelijke rekening naar je privérekening.

Koop je de auto zakelijk? Dan komt de auto op de balans te staan, mag je de btw meteen opvoeren als voorbelasting en zijn de kosten voor onderhoud, reparaties en brandstof aftrekbaar. Je kunt geen €0,19 per kilometer in rekening brengen, omdat je alle kosten voor de auto standaard al zakelijk maakt.

Let op: koop je zakelijk een auto en wil je daarover geen bijtelling betalen? Dan zal je met een sluitende rittenregistratie moeten aantonen dat je niet meer dan 500 kilometer per jaar privé met de auto rijdt.

Tip: sinds 1 januari 2012 kun je verklaren dat je een bestelauto alleen zakelijk gebruikt. Als je daarvoor een officiële verklaring opstelt hoef je daarvoor geen rittenregistratie bij te houden.

Bijtelling op een auto van de zaak

Als de ondernemer 500 kilometer of meer per jaar rijdt met de zakelijke auto, dan moet er bijtelling worden betaald. De bijtelling kan worden omschreven als een percentage van de aanschafprijs van de auto die wordt opgeteld bij het inkomen van de ondernemer. Hoe hoog het percentage van de bijtelling is, kan variëren per situatie. Het percentage hangt namelijk af van de CO2 uitstoot van het voertuig. Indien de CO2 uitstoot 0 is, dan geldt een bijtelling van 4%. Is de uitstoot meer dan 0, dan kan de ondernemer rekenen op gemiddeld 22% bijtelling. Dit percentage kan verder blijven oplopen naarmate de auto ouder is.

Rijdt de ondernemer minder dan 500 kilometer privé, dan is er geen sprake van bijtelling. Wat wel verstandig is hierbij, is het bijhouden van een goede rittenadministratie om de zakelijke en privé kilometers goed te kunnen verantwoorden. De bijtelling is altijd minder dan het totaal aan af te trekken autokosten. Verder is het nog belangrijk om te weten dat de bijtelling voor een periode van 60 maanden geldt vanaf de tenaamstellingsdatum.

7 autokosten om af te trekken als zzp'er

Of de kosten voor een auto aftrekbaar zijn als zzp'er zetten we graag voor je op een rij. We gaan in op de autokosten en de btw, zodat je precies weet welke kosten je privé of zakelijk betaalt. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Leasekosten voor bedrijfsauto
 • Benzine- en onderhoudskosten
 • Afschrijving bedrijfsauto
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Verzekeringspremie
 • Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM)
 • Bekeuringen en naheffingen parkeerbelasting
zzp-autokosten-aftrekken

Leasekosten bedrijfsauto aftrekbaar

Rijd je een leaseauto en heb je die zakelijk gekocht? Je betaalt een leasebedrag en btw. Het leasebedrag mag je zakelijk aftrekken van de winst, de btw voer je op als voorbelasting tijdens de btw-aangifte.

Let op: gebruik je operational lease? Dan staat de auto niet op de balans, omdat je geen eigenaar bent. Gebruik je financial lease? Dan staat de auto wel op de balans, net als de bankschuld die daar tegenover staat.

Als je de auto privé leaset mag je het leasebedrag en de btw niet zakelijk in aftrek brengen. Je betaalt de kosten privé. Je mag €0,19 per kilometer in rekening brengen bij je bedrijf.

Benzine- en onderhoudskosten aftrekken

Indien je de auto zakelijk koopt zijn de kosten voor benzine, onderhoud en reparaties standaard volledig aftrekbaar van de winst. Ook de kosten voor het parkeren en een parkeervergunning mag je aftrekken. De btw voer je op als voorbelasting tijdens de btw-aangifte, omdat er sprake is van een volledig zakelijk karakter.

Als je de auto privé rijdt mag je de kosten voor benzine, onderhoud, etcetera niet in aftrek brengen. Er geldt geen zakelijke aftrek voor deze kosten, omdat je €0,19 per kilometer mag vergoeden vanuit je bedrijf. Wel mag je de btw deels verrekenen. Bereken het percentage waarvoor je de auto zakelijk gebruikt. Dat percentage van de btw mag je opvoeren als voorbelasting, zodat je toch enig fiscaal voordeel hebt.

Kan je de afschrijving van je bedrijfsauto ook aftrekken?

Koop je zakelijk een auto? Als je daar zakelijk eigenaar van wordt komt die op de balans te staan. Je mag de afschrijving over de waarde jaarlijks aftrekken van de inkomstenbelasting. Houd er rekening mee dat je maximaal 20 procent van de waarde per jaar mag aftrekken. En heb je de auto niet het hele jaar in je bezit? Deel de afschrijving door 12 en vermenigvuldig dit met het aantal maanden dat je de auto reed.

Let op: afschrijvingen bereken je over de prijs exclusief btw, inclusief eventuele inbouwkosten van apparatuur en andere interieur-elementen. De btw heb je al afgetrokken tijdens de aanschaf, dus die mag geen onderdeel uitmaken van de afschrijving.

Is motorrijtuigenbelasting aftrekbaar?

De motorrijtuigenbelasting mag je net als de afschrijving alleen aftrekken als je de auto zakelijk koopt. Indien je de auto privé koopt en ook zakelijk rijdt zitten de kosten voor de wegenbelasting inbegrepen in de €0,19 per kilometer die je mag vergoeden.

Koop je de auto zakelijk? Dan mag je de motorrijtuigenbelasting opvoeren als zakelijke kosten, waardoor je die kunt aftrekken van de winst. Jouw netto autokosten vallen daardoor lager uit, dan wanneer je de auto in privé zou rijden.

Verzekeringspremie aftrekken als zzp'er

Hetzelfde geldt voor de verzekeringspremie, als je de auto zakelijk hebt gekocht. Er is sprake van een volledig zakelijke auto, waardoor je de kosten voor de verzekering mag aftrekken van de winst. De premie behoort tot de autokosten.

Dat is niet het geval als je de auto in privé koopt. Je sluit de verzekering dan privé af, waardoor je daar ook privé de premie voor betaalt. De kosten voor de premie zijn opgenomen in de €0,19 per kilometer die je jezelf vanuit je bedrijf mag vergoeden voor de zakelijke ritten die je maakt.

Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) aftrekken

De BPM is standaard niet aftrekbaar als zakelijke kosten, ook niet als je de auto zakelijk koopt. In dat geval behoort de BPM tot de waarde van de auto, waarover je afschrijvingen berekent die je mag aftrekken.

Heb je een auto met een ‘grijs kenteken’? Het gaat om bestelauto’s die alleen zakelijk gebruikt kunnen worden. Als je aan de voorwaarden voldoet voor zo’n grijs kenteken hoef je geen BPM te betalen. Het is daarmee geen aftrekpost binnen de autokosten, maar wel een aanzienlijk fiscaal voordeel. Je betaalt geen BPM, waardoor de prijs voor de auto een stuk lager uitvalt.

Zelfs bekeuringen en naheffingen parkeerbelasting aftrekken?

Krijg je een bekeuring? Zowel met een zakelijke als een privé-auto zijn die kosten niet aftrekbaar. Krijg je een naheffing voor de parkeerbelasting? Het is geen overtreding, maar een belasting. Als je de auto zakelijk koopt zijn die kosten dus wel aftrekbaar.

Hou de zakelijke ritten goed bij

Het bijhouden van de gegevens voor een goede kilometeradministratie is zeer belangrijk. Denk zo aan het merk en het type auto, als ook het kenteken, de beginstand van de kilometerteller op 1 januari en alle informatie over de rit. Denk bijvoorbeeld aan de datum, het adres van vertrek, het bestemmingsadres en het doel van de rit. Daarnaast dient de ondernemer ook het aantal zakelijk en privé gereden kilometers te vermelden, eventuele extra kilometers vanwege omrijden en zaken zoals parkeergeld, pontgeld en dergelijke.

Indien je niet veel verstand hebt over de zakelijke autokosten die aftrekbaar zijn, dan is het verstandig om een specialist in te schakelen om je te voorzien van professioneel advies.

Veelgestelde vragen:

Welke autokosten zijn aftrekbaar als een ondernemer een auto van de zaak heeft? En als de auto privébezit is?

Als de auto op naam van de onderneming staat mogen alle autokosten worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting, maar als de auto privébezit is dan mag de ondernemer €0,19 per kilometer aftrekken.

In hoeverre mag een ondernemer de btw voor zakelijke autokosten aftrekken?

Ja, een ondernemer mag alle btw die is betaald over de zakelijke autokosten fiscaal aftrekken. Het gaat hierbij dus ook om de btw over de aanschafprijs van de auto, wat uiteindelijk voor een enorme besparing kan zorgen voor de ondernemer.

In hoeverre zijn verzekeringspremies van een auto van de zaak aftrekbaar?

De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering voor een auto zijn als onkosten te boeken en dus van de winst aftrekbaar. Elke auto moet in Nederland immers wettelijk verplicht verzekerd te worden. Op de premie zelf is geen sprake van btw.

Is het mogelijk om benzinekosten van een zakelijke auto fiscaal af te trekken?

Ja, een ondernemer kan kosten zoals benzinekosten maar ook parkeerkosten, onderhoudskosten, reparatiekosten en vergunningskosten voor parkeerplaatsen zijn volledig van de winst af te trekken. Verder moet de btw verder in mindering worden gebracht via de aangifte omzetbetaling.

Zorg voor een nauwkeurige kilometeradministratie

Om de zakelijke autokosten af te kunnen trekken is het bijhouden van een goede rittenadministratie cruciaal. In een rittenadministratie moet de ondernemer nauwkeurig bijhouden welke kilometers zakelijk waren en welke kilometers privé. Om de kosten die zakelijk gemaakt zijn met de auto te kunnen verantwoorden, zijn de volgende gegevens essentieel voor de rittenadministratie:

 • De autogegevens: Het merk, type en kenteken.
 • De beginstand van de kilometerteller op 1 januari.
 • Informatie over de rit: De datum, het vertrek- en bestemmingsadres, het doel van het bezoek, de tijden en het aantal gereden kilometers.
 • Klantgegevens: De naam van de klant, van de onderneming en het adres.
 • Er moet duidelijk worden aangegeven hoeveel van de gereden kilometers privé zijn geweest of in hoeverre er sprake is geweest van een omweg.
 • Bewaar alle parkeerbonnen, wasstraat facturen, bewijzen van betalingen en dergelijke.

Een ondernemer kan het aantal gereden kilometers makkelijk bijhouden door deze op te schrijven of door het gebruiken van een GPS kilometerregistratie systeem.

Wat als de kilometerkosten niet zijn bijgehouden?

Als de ondernemer de kilometerkosten niet zorgvuldig heeft bijgehouden, dan zijn de voorwaarden net een beetje anders. In dit geval mag de ondernemer alle btw voor onderhoud en gebruik van de auto aftrekken. Aan het einde van het jaar moet de ondernemer dit wel corrigeren door een bepaald percentage van de nieuwprijs van de auto op te geven. Dit moet worden vermeld als verschuldigde btw voor privé gebruik. De hoogte van dit percentage kan variëren, dus informeer op tijd naar de voorwaarden.

Mocht je geen idee hebben hoe je verder moet gaan, dan is het verstandig om je eerst te laten adviseren door een specialist. Denk aan een boekhouder, een belastingadviseur of een accountant. Zo weet je als ondernemer altijd de beste keuze te maken voor jezelf en je onderneming.

Veelgestelde vragen:

Mag je btw over gemaakte zakelijke autokosten van de belasting terugvragen?

Ja, een ondernemer mag de btw over zakelijke autokosten terugvragen. Dit geld zowel met een auto van de zaak als een privé auto. De enige voorwaarde waar de ondernemer aan moet voldoen is dat deze btw plichtig moet zijn.

Wat zijn de voorwaarden omtrent de aftrekbare autokosten voor de inkomstenbelasting?

Als het om een privé auto gaat, dan mag de ondernemer €0,19 per gereden zakelijke kilometer aftrekken. Als de auto op naam staat van de onderneming, dan mogen in dit geval alle autokosten worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting.

Wat zijn de aftrekbare autokosten die van belang zijn als een ondernemer een auto gaat leasen?

De meest gangbare aftrekbare kosten die bij het leasen van een auto voor de zaak komen kijken zijn de leasekosten zelf, de parkeerkosten, tolkosten, kosten voor veerboten, wasbeurten, brandstofkosten, verzekeringskosten, onderhoudskosten, reparatiekosten en afschrijvingen.

Hoe kan een hoge bijtelling worden voorkomen?

Een ondernemer die een zakelijke auto meer dan 500 kilometer privé gebruikt moet bijtelling betalen hierover. Om een hoge bijtelling te voorkomen kan de ondernemer kiezen voor het nemen van een bestelauto of het gebruiken van een scooter of motor van de zaak.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?