Book holder
Home
Blog
Btw aangifte berekenen: slimme zzp'ers reserveren dit bedrag
Home
Blog
Btw aangifte berekenen: slimme zzp'ers reserveren dit bedrag

Btw aangifte berekenen: slimme zzp'ers reserveren dit bedrag

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

Bekijk ook:


Btw berekenen


Hoe je de btw aangifte kunt berekenen? Een paar eenvoudige stappen maken het makkelijk om uit te rekenen welk bedrag aan btw je zal moeten overmaken aan de Belastingdienst. Je kunt online de btw aangifte berekenen, bijvoorbeeld om het juiste bedrag alvast opzij te zetten. Voorkom daarmee dat je voor verrassingen komt te staan en je het bedrag niet of niet op tijd kunt overmaken.

 

Hoe je de btw aangifte moet berekenen hangt af van het stelsel dat je gebruikt: het factuurstelsel of het kasstelsel. We leggen je uit hoe je het bedrag voor de btw berekent, net als de voorbelasting. Door het juiste btw-tarief te bepalen kun je het bedrag berekenen en weet je op voorhand wat je over het voorgaande kwartaal zal moeten overmaken.

Btw aangifte berekenen: zo werkt het

Je kunt de btw aangifte berekenen door de volgende stappen te volgen:

  • Berekeningswijze bepalen
  • Bedrag voor de btw berekenen
  • Voorbelasting berekenen
  • Btw-tarief bepalen
  • Btw-bedrag berekenen

Berekeningswijze bepalen

Voordat je kunt berekenen hoeveel btw je dient te betalen moet je vaststellen welke berekeningswijze je gebruikt. Standaard kun je als zzp'er met een eenmanszaak uitgaan van het factuurstelsel. Dat betekent dat je alle facturen over de afgelopen periode meeneemt in de berekening. Het gaat om facturen die al betaald zijn, maar ook de facturen waarvoor je de betaling nog moet ontvangen. Het nadeel daarvan is dat je de btw over facturen die nog open staan alvast betaalt, terwijl jij het bedrag aan btw daarover nog van je klant moet ontvangen.

Een alternatief is het kasstelsel, dat sommige ondernemers van de Belastingdienst mogen gebruiken. Je moet daar eerst toestemming voor vragen en daar bovendien consequent gebruik van maken. Met het kasstelsel mag je uitgaan van de betalingen die je in de periode hebt ontvangen. Betalingen die nog openstaan tellen pas mee voor de periode waarin je die wel ontvangt.

Bedrag voor de btw berekenen

Je kunt de btw aangifte berekenen door vervolgens uit te gaan van het bedrag waarover je de btw dient af te dragen. Je kunt daarvoor je verkoopboek of kasboek doornemen. Houd er rekening mee dat niet alle bedragen meetellen voor de btw:

Verleggingsregelingen

Betaalt jouw klant de btw direct aan de Belastingdienst? Zodra de btw is verlegd naar jouw klant hoef je deze bedragen niet mee te nemen als belaste omzet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je werkt als onderaannemer.

Fooien

Je hoeft geen btw af te dragen over fooien die je ontvangt. Het moet wel gaan om een branche waarin fooien gebruikelijk zijn, zoals de horeca.

Vrijgesteld van btw

Ook andere omzetten kunnen zijn vrijgesteld van btw. Dit is het geval als jouw branche of bedrijfsactiviteit daarvan is vrijgesteld. Zorg er uiteraard wel voor dat je geen btw berekent aan je klanten.

Daarnaast kan er sprake zijn van een aantal uitzonderingen. Is er sprake van een extra vergoeding bovenop de factuur, waarbij het niet gaat om fooi? Daarover dien je gewoon btw af te dragen, dus bereken die ook over de extra betaling. En is er sprake van diefstal uit jouw eenmanszaak of bedrijf? Je mag de btw over de inkoopprijs aftrekken. Bovendien hoef je geen btw te betalen over de goederen die je niet hebt kunnen verkopen. Let op: een greep uit de kassa is een uitzondering. Je hebt de omzet al gemaakt en de klant heeft btw betaald, dus jij dient daarover btw af te dragen.

Als je bepaalde zakelijke producten of diensten ook privé gebruik moet je daar btw over betalen. Je kunt dit verrekenen in de laatste aangifte van het jaar. Over de verkoop of verhuur van onroerende zaken hoef je in de meeste gevallen geen btw te betalen, maar let wel op de uitzonderingen die daarvoor gelden.

Voorbelasting berekenen

Je kunt de btw aangifte berekenen voor het bedrag dat je dient af te dragen. Heb je zakelijk inkopen gedaan of diensten betaald? Als je daarover btw betaalde kun je die terugvragen. Dat heet voorbelasting, die je in mindering mag brengen op het af te dragen bedrag.

Zorg ervoor dat de factuur die je ontvang voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en dat het gaat om volledig zakelijke uitgaven. Je mag de btw opvoeren als voorbelasting, zodat je die kunt aftrekken van het bedrag dat je dient te betalen. Koop je bijvoorbeeld voor €150 aan zakelijke producten? Bij 21% btw betekent dit dat je ruim €26 aan btw in mindering mag brengen.

Btw-tarief bepalen

Alle goederen en diensten die je levert zijn standaard belast met 21 procent btw. Dat betekent dat je dit percentage moet afdragen over de omzet die je maakte in de afgelopen periode. In sommige gevallen geldt het lage tarief van 9% of zelfs 0%. Bepaal voor de omzet die je maakte welk btw-tarief je in rekening bracht, en welk percentage btw je over de omzet dus dient af te dragen aan de Belastingdienst.

Btw-bedrag berekenen

Je kunt het btw bedrag voor de aangifte berekenen met de volgende stappen:

Vanuit het bedrag inclusief btw

Vermenigvuldig het bedrag inclusief de btw met 21 of 9, afhankelijk van het hoge of lage tarief voor de btw. Deel de uitkomst daarvan door 121 of door 109, opnieuw afhankelijk van het btw-tarief. Je krijgt daar het bedrag aan btw uit dat je aan de Belastingdienst dient over te maken.

Vanuit het bedrag exclusief btw

Deel het bedrag exclusief de btw door 100. Vermenigvuldig de uitkomst met 21 of met 9, afhankelijk van het hoge of lage tarief voor de btw. Je krijgt daar het bedrag aan btw uit dat je aan de Belastingdienst dient over te maken.

Wanneer heeft een zzp’er recht op de zelfstandigenaftrek?

Het is ook belangrijk om te kunnen aangeven wanneer een ondernemer in Nederland precies recht heeft op de zelfstandigenaftrek. Dit is namelijk niet voor elke ondernemer helemaal duidelijk. Een ondernemer die fulltime werkt heeft altijd recht op de zelfstandigenaftrek. Hierbij geldt een minimum urencriterium van 1.225 uur per jaar die de zzp’er moet investeren in de onderneming. Het gaat om ongeveer 24 uur per week per bedrijf. Ook zzp’ers die kiezen om parttime te gaan werken moeten aan kunnen tonen dat ze minstens 1.225 uur aan de onderneming besteed hebben over een heel kalenderjaar. Belangrijk hierbij is dus het zo nauwkeurig mogelijk bijhouden van de uren die de zzp’er in de onderneming steekt per jaar. Hoe sneller de zzp’er in het jaar begint, des te eerder het urencriterium behaald kan worden. Begint de zzp’er later in het jaar, dan zal de ondernemer veel meer moeten werken en lange uren maken om te kunnen voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.

De startersaftrek voor zelfstandige ondernemers

Een zzp’er die aan alle voorwaarden voldoet voor de zelfstandigenaftrek heeft recht op nog een aftrekpost. Het gaat hierbij om de startersaftrek, een aftrekpost die speciaal ontwikkeld is voor startende ondernemers die nog niet over een uitgebreid budget beschikken. Dankzij de startersaftrek kan de bruto belastbare winst aanzienlijk worden verlaagd met €2.123, wat voor starters vaak een vrij groot verschil maakt. Een zzp’er heeft het recht om de startersaftrek meerdere keren toe te passen. Er geldt een maximaal van 3 maal in de eerste 4 jaar van het bestaan van het bedrijf van de zzp’er. Het gaat niet om een zeer groot bedrag, maar vooral startende zzp’ers met een beperkt budget kunnen dankzij deze startersaftrek extra geld overhouden die ze kunnen investeren in belangrijke onderneming gerelateerde zaken.

Veelgestelde vragen:

Hoe kan een zzp’er de btw aangifte indienen?

Een zzp’er kan de btw aangifte snel en makkelijk zelf indienen per post of door gebruik te maken van een goed boekhoudprogramma. Een andere optie is door het inschakelen van een specialist. Denk zo bijvoorbeeld aan een belastingconsulent, een accountant of een boekhouder.

Wat is het btw tarief voor zzp’ers in Nederland?

In Nederland geldt een standaard btw tarief voor ondernemers van 21%. Dit tarief kan ook makkelijk via een goed boekhoudpakket worden berekend of door een boekhouder of belastingadviseur. In bepaalde gevallen geldt een verlaagd tarief van 9% of een vrijstelling van 0%.

Wat als de ondernemer een laag inkomen heeft en dus weinig belasting kan betalen?

Als het verschil tussen de btw die de ondernemer heeft ontvangen en de betaalde btw minder is dan €1.883, dan kan de zzp’er vaak de omzetbelasting te houden. Deze regeling is helaas sinds kort komen te vervallen.
 

Waarover moet een zzp’er btw betalen?

Een zzp’er berekent btw aan de klanten tijdens de verkoop van goederen of diensten. Deze btw moet wettelijk verplicht aangegeven worden in de btw aangifte. Het gaat om een aantal specifieke aftrekposten die voor zzp’ers gelden, welke op de website van de Belastingdienst vermeld staan.

Kom je er zelf niet helemaal uit? Een erkend adviseur helpt je graag de btw te berekenen en kan je goed aangeven waar je op moet letten om niets over het hoofd te zien.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?