Book holder
Home
Blog
Eenmanszaak of B.V., wanneer is welke optie het beste?
Home
Blog
Eenmanszaak of B.V., wanneer is welke optie het beste?

Eenmanszaak of B.V., wanneer is welke optie het beste?

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

[ez-toc]

Als je een onderneming gaat starten, is de keuze voor een passende rechtsvorm één van de eerste taken die je te wachten staat. Deze keuze heeft betrekking op de aansprakelijkheid die hieraan verbonden is. De meeste zzp’ers kiezen ervoor om te starten als eenmanszaak maar dit is geen vaststaand gegeven. Er kan bijvoorbeeld ook gekozen worden voor een B.V. Als de omstandigheden in de loop van de jaren veranderen, kan deze keuze zelfs worden herzien.

 

Welke factoren een rol spelen bij de keuze tussen een eenmanszaak en een B.V.

De term rechtsvorm heeft betrekking op de juridische vorm van de onderneming. Veel zzp'ers maken hierbij een keuze tussen een eenmanszaak en een B.V. (besloten vennootschap. Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming. Een besloten vennootschap is een rechtspersoon waarbij het aandelenkapitaal verdeeld is in aandelen die op naam staan. Deze zijn dus niet vrij overdraagbaar. 

Er zijn drie belangrijke factoren die een rol spelen bij de keuze tussen een eenmanszaak en een B.V.:

  • De inrichting van de organisatie
  • De belastingfaciliteiten van de ondernemer
  • De aansprakelijkheid van de ondernemer

De 7 belangrijkste verschillen tussen een eenmanszaak en een B.V.

Om als ondernemer een goede keuze te kunnen maken tussen een eenmanszaak en een B.V. is het belangrijk om kennis te hebben van de belangrijkste verschillen tussen een eenmanszaak en een B.V. We zetten de 7 belangrijkste verschillen hieronder voor je op een rijtje:

De oprichting van het bedrijf

Voor de oprichting van een eenmanszaak volstaat een inschrijving bij de Kamer van koophandel. Het oprichten van een B.V. gaat via de notaris om een notariële akte op te laten stellen.

Het minimale startkapitaal van het bedrijf

Eigenlijk past dit punt niet meer in dit rijtje omdat er een wetswijziging heeft plaatsgevonden in 2012. Er is hierdoor geen vereiste meer om de beschikking te hebben over een minimaal startkapitaal om een B.V. te kunnen starten (buiten de notariskosten uiteraard). Wettelijk moet een B.V. over een startkapitaal beschikken maar er staat niet vastgelegd hoe hoog dit moet zijn. Een bedrag van € 0,01 als startkapitaal behoort dus ook tot de mogelijkheden. 

Het bestuur van het bedrijf

Een eenmanszaak wordt beheerd door één persoon (de eigenaar). Bij een B.V. hoeft dit niet het geval te zijn. Een besloten vennootschap kan immers een directie hebben én aandeelhouders. Als de B.V. door een persoon wordt gerund, wordt deze persoon ook wel een directeur-grootaandeelhouder (DGA) genoemd.

Het salaris van de directeur van het bedrijf

Bij een eenmanszaak is er geen vastgesteld bedrag wat de directeur als salaris uitgekeerd moet krijgen. Dit is bij een B.V. wel het geval. Dit wordt het DGA salaris genoemd. 

De aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak is de eigenaar van het bedrijf volledig (inclusief diens privévermogen) aansprakelijk voor eventuele schulden. Doordat een B.V. een rechtspersoon is, zal de zaak de aansprakelijkheid dragen en niet de eigenaren van de B.V. Praktisch wil dit dus zeggen dat het privévermogen van de directeur van een besloten vennootschap niet aangetast kan worden. De uitzondering op deze laatste regel is als er sprake is van aantoonbare wanbeleid door de eigenaar. In dat geval is de directie wél aansprakelijk met het privévermogen.

De administratieve handelingen van een B.V

De administratieve handelingen zijn bij de oprichting van een Besloten Vennootschap van essentieel belang. Deze handelingen bestaan grotendeels uit een balans, een jaarrekening, een winst- en verliesrekening en het optimaal bijhouden van de vennootschapsbelasting en het eigen vermogen. Daarnaast moet de boekhouden in bepaalde gevallen gecontroleerd worden door een accountant. Schakel liefst een officieel erkende accountant om zeker te zijn van een correcte afhandeling van de administratie. Verder kan het aanschaffen van een goed boekhoudprogramma bij de oprichting van een B.V. verstandig zijn. De administratieve handelingen die komen kijken bij het oprichten van een eenmanszaak zijn minder complex.

De administratieve handelingen van een eenmanszaak

Het voornaamste doel van het uitvoeren van administratieve handelingen in geval van de oprichting van een eenmanszaak is anders dan bij een B.V. Bij een eenmanszaak is het niet verplicht om een administratie bij te houden, maar dit blijkt wel zeer verstandig te zijn in verband met belastingaangiftes. het bijhouden van een goede administratie dient bij een eenmanszaak ook als gegevensbron voor de inkomstenbelastingaangifte van de ondernemers. Elke eenmanszaak moet periodieke aangiftes invullen en dankzij een de juiste administratieve handelingen beschikt de eenmanszaak over de juiste bewijzen. De administratieve handelingen die bij het oprichten van een eenmanszaak komen kijken bestaan voornamelijk uit het nauwkeurig bijhouden van de uitgaven en de inkomsten en de omzetbelasting. Het inschakelen van een accountant blijkt in de meeste gevallen niet nodig te zijn, mits de ondernemer zelf zorg draagt voor het bijhouden van de nodige administratieve handelingen.

Zowel bij het oprichten van een eenmanszaak of B.V. is het zo nauwkeurig mogelijk bijhouden van een correcte administratie slim om frauduleuze activiteiten te voorkomen. Alhoewel het bij de oprichting van een eenmanszaak niet per se noodzakelijk is om een administratie bij te houden, is dit wel aan te raden.

Veelgestelde vragen:

Welke kosten komen kijken bij de boekhouding van een B.V.?

In geval van een B.V. kost de boekhouding ergens tussen de €2.500 en €5.000 per jaar. De kosten liggen aanzienlijk lager bij een eenmanszaak aangezien de eisen aan de boekhouding in geval van de oprichting van een B.V. minder complex zijn.

Is het inhuren van een accountant noodzakelijk?

Nee, dit is niet per se noodzakelijk. In principe kan elke ondernemer zelf zorg dragen voor de administratieve handelingen bij de oprichting van een eenmanszaak of B.V. Voor grotere ondernemingen blijkt het wel verstandig te zijn om een accountant in te schakelen.

Is het mogelijk om van een eenmanszaak of B.V. over te stappen?

Jazeker, overstappen van een eenmanszaak naar een B.V. is een belangwekkende keuze. De eerste stap om dit te realiseren is het inhuren van een goede notaris. Deze zal vervolgens een notariële akte opstellen of de huidige akte wijzigen.

Zijn er grote verschillen te benoemen tussen het bestuur van een eenmanszaak of B.V.?

Bij een eenmanszaak is er sprake van slechts één eigenaar. Daarnaast zijn er geen aandeelhouders bij eenmanszaken. In geval van een B.V. is er een directeur, ook wel DGA genoemd, en in bepaalde gevallen ook aandeelhouders.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?