Book holder
Home
Blog
Kan een zzp'er een eigenhuis kopen en zo ja, wat zijn dan de voorwaarden?
Home
Blog
Kan een zzp'er een eigenhuis kopen en zo ja, wat zijn dan de voorwaarden?

Kan een zzp'er een eigenhuis kopen en zo ja, wat zijn dan de voorwaarden?

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

[ez-toc]

Om je als ZZP'er te informeren over wat er allemaal mogelijk is om een woning te kopen, is het belangrijk om te weten wat eigenlijk een "eigen" woning is. Daarbij is het goed om te weten dat een woning voor een ZZP’er ook als eigen woning geldt als er voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden:

 • jij of je fiscale partner zijn eigenaar van de woning, beter is om beiden eigenaar te zijn van de woning.
 • de woning moet wel het hoofdverblijf zijn. Dat betekent dat je moet zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op het adres waar je woont.

Daarbij is natuurlijk een huurwoning of een door jou verhuurde woning geen eigen woning.

Wat is eigenlijk een "eigen" woning?

Naast de hiervoor beschreven criteria, wat een “normale” eigen woning is, zijn er ook bijzondere eigenwoningen. Hierbij kun je denken aan:

 • het hebben van een woonboot en deze woonboot heeft een vaste ligplaats en je woont op deze woonboot en staat bij de gemeente ingeschreven op de woonboot.
 • een woonwagen, deze woonwagen moet een vaste standplaats hebben en je woont in deze woonwagen en je staat bij de gemeente ingeschreven op het adres van de woonwagen.
 • het hebben van een woning belast met erfpacht, maar dan moet jij of je fiscale partner wel het recht van erfpacht hebben. De erfpacht hoeft niet alleen op de grond gevestigd te zijn, maar mag ook voor de woning zijn.
 • een coöperatieve flatvereniging, waarvan op basis van het lidmaatschap in een woning wordt gewoond en je staat op het adres van de woning bij de gemeente ingeschreven
 • het vruchtgebruik of het recht hebben om in een woning te wonen of door een erfenis het recht om in de woning te wonen hebt verkregen en je op het adres van de woning bij de gemeente staat ingeschreven.

Vereniging van eigenaren

Een mogelijkheid, als je een huis wil kopen, dat er een vereniging van eigenaars (VvE) erbij betrokken is. Een VVE is een rechtspersoon om de belangen van de eigenaren te behartigen. Daarnaast voert de VVE in opdracht van de eigenaren het beheer en onderhoud aan de woningen van de leden uit. Veel verenigingen beschikken over een zogenaamde MJOP. Dat staat voor een MeerJarenOnderhoudsPlan. Dat voorkomt onverwachte verrassingen in de toekomst.

In al deze situaties moet jij of je fiscale partner wel zelf de lasten van het wonen betalen.

Overigens kan een garage of een stuk grond (land) ook bij de eigen woning behoren. Het kan zijn dat je als ZZP’er de eigen woning ook voor je onderneming gebruikt, in die situaties kan het zijn dat slechts een gedeelte van de woning waarin je woont, als eigen woning kan worden aangemerkt.

Wat moet je als ZZP’er weten bij de keuze van een hoofdverblijfplaats?

Het is niet mogelijk om bij een gemeente op meerdere adressen te staan ingeschreven. Je hebt dus altijd maar één woonadres als hoofdverblijfplaats. In de praktijk komt het voor dat fiscale partners ieder een eigen woning hebben, dan zal ervoor gekozen moeten worden welke woning de hoofdverblijfplaats is. Dit is noodzakelijk omdat die gegevens in de belastingaangifte moeten worden verwerkt. Van de andere woning, die dus niet het hoofdverblijfadres is, kunnen de rentekosten niet in de belastingaangifte worden verwerkt. Terwijl de waarde en de (hypotheek)schuld op deze woning in de belastingaangifte wordt verantwoord als vermogen. Het is dus als ZZP’er belangrijk om financieel rekenkundig, bij de beoordeling welke woning de hoofdverblijfplaats is, te beoordelen wat belastingtechnisch en financieel wijsheid is.

De ZZP’er en de hypotheek

Er zijn steeds meer personen die, soms uit nood geboren, als ondernemer gaan werken. Bij het kopen van een woning zijn er regels om een hypotheek voor een (te kopen) woning te krijgen. Niet alleen het aanwezige spaargeld is bij de beoordeling belangrijk, maar ook de hoogte van het inkomen van de ZZP'er. De hypotheekverstrekker gaat er daarnaast vanuit, dat niet alleen de kosten die voor de koper zijn, maar dat er ook geld is voor de inrichting van de aan te kopen woning.

Gelukkig is er veel mogelijk voor een ZZP’er om een hypotheek te krijgen

Als je start als ZZP’er (ondernemer) met een eigen onderneming, dan heb je tijd nodig om omzet te krijgen en als ondernemer te groeien. Er zijn dan oplossingen mogelijk om rekening te houden, bij de berekening van de hoogte van de gewenst hypotheek, met het inkomen dat er in loondienst werd verdiend.

De stappen om als ZZP’er een woning te kopen

Als je als ondernemer een woning wilt kopen, dan ga je een spannende tijd tegemoet. Het grote voordeel van het kopen van een eigen huis is, dat het huis als het ware een spaarpotje wordt. Een spaarpotje waarmee je later ook je hypotheekschuld kunt aflossen. Bij de koop van je droomwoning is het dan ook belangrijk om de hypotheek te krijgen die bij de woning en jouw als ondernemer past. Daarvoor zijn een aantal stappen te zetten, als je de droomwoning gevonden hebt.

 • Stap 1: de eerste stap is het bepalen of je de droomwoning kunt kopen. Dit doe je door het berekenen van het bedrag dat je aan de nieuwe woning, die je aan het zoeken bent, kunt besteden.
 • Stap 2: bepaal hoeveel geld je nodig hebt om het gevonden droomhuis te kunnen kopen.
 • Stap 3: iedereen die een woning koopt heeft geld nodig, dus begin zo vroeg mogelijk met het opzijzetten van geld voor je droomhuis.
 • Stap 4: heb je een woning gevonden, dan is een bezichtiging van het huis de volgende stap.
 • Stap 5: vooraf stel je de vragen op, die je wil stellen tijdens de bezichtiging. Hiervoor zijn handige vragenlijstjes die je bij het opstellen van vragen kunnen helpen.
 • Stap 6: heb je de droomwoning gevonden die je graag wil kopen, dan moet je een bod uitbrengen.
 • Stap 7: heb je de kans op de woning, laat dan een bouwkundig rapport opstellen. Vaak is zo’n rapport bij de verkoopmakelaar al aanwezig.
 • Stap 8: de verkoper wil de afspraken vastleggen in een (voorlopig) koopcontract.
 • Stap 9: lees het (voorlopig) koopcontract goed door voor je tekent en neem, ter bescherming van jezelf als koper, enkele ontbindende voorwaarden op.
 • Stap 10: ga met het (voorlopig) koopcontract naar de hypotheekverstrekker.
 • Stap 11: is het geld bij elkaar, dan ga je naar de notaris om het huis echt te kopen.
 • Stap 12: is het huis van je, de notaris geeft je de sleutels, dan kun je verbouwen, inrichten en al wonend genieten van je nieuwe woning.

De Bouwkundige keuring

Bij stap 7 is al aangegeven dat eenbouwkundige keuring, dat is een onafhankelijke visuele inspectie, feitelijk voor iedere woning noodzakelijk is. Er wordt een bouwkundig rapport opgesteld waarin precies is aangegeven wat de gebreken zijn en wat de herstelkosten zijn. Het voordeel is dat je de komende jaren precies weet waar je aan toe bent.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?