Book holder
Home
Blog
Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
Home
Blog
Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

[ez-toc] Voor veel zzp’ers gaat er met ingang van 1 januari 2020 behoorlijk wat veranderen. Vanaf deze datum hebben alle eenmanszaken immers de beschikking over een nieuw btw-identificatienummer. Dit nummer zal om privacy redenen niet meer gekoppeld zijn aan het BSN-nummer. Hiermee wordt de privacy van de ondernemer beter beschermd en loopt deze persoon minder risico om slachtoffer te worden van identiteitsfraude.

Waarom krijgen eenmanszaken een nieuw btw-nummer?

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Iedere eenmanszaak heeft bij inschrijving een uniek btw-nummer toegewezen gekregen, waarbij het burgerservicenummer (BSN) in veel gevallen een toevoeging met de code B01 of B02 kreeg. Door deze constructie werd de ondernemer erg kwetsbaar gemaakt voor identiteitsfraude. In de wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) staat immers beschreven dat een BSN wordt gezien als “bijzonder persoonsgegeven”, een nummer dat terugkomt op een paspoort, ID-kaart of rijbewijs waarmee een specifiek persoon zich kan identificeren. Dit vertrouwelijke en unieke persoonsnummer is immers bedoeld voor privé communicatie tussen burgers en overheid en het is dan zeker niet de bedoeling dat dit in het openbaar gedeeld wordt. Een ondernemer had echter géén andere keuze dan diens persoonsnummer toch openbaar te maken omdat het een verplichting is om het btw-nummer op de factuur te vermelden. Webwinkels zijn zelfs verplicht om dit nummer op de website te vermelden. 

Met de keuze om een nieuw btw-nummer in te voeren corrigeert de overheid zichzelf. Het was immers de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die de Belastingdienst verplicht heeft om een nieuw systeem in het leven te roepen om de privacy van ondernemers beter te beschermen en zij refereert hierbij aan de geldende privacywet, de AVG. Het verstrekken van een nieuw btw-nummer voor eenmanszaken is hierbij de eerste stap.

Tijdelijk gebruik van twee btw-nummers door eenmanszaken

De Fiscus heeft besloten om de invoering van het nieuwe btw-nummer in stappen door te voeren. Dit heeft allereerst betrekking op de rechtsvormen. De grote groep van eenmanszaken die in Nederland actief is, zal als eerste worden voorzien van een nieuw BTW-nummer in later stadium zullen ook andere rechtsvormen zich op de nieuwe manier kunnen identificeren. Deze eerste stap heeft dus betrekking op veel zzpers. 

Daarnaast zal ook de invoering van het nieuwe nummer in stappen worden doorgevoerd. In de praktijk komt het erop neer dat het oude nummer nog niet direct zal vervallen. Het was voor de Belastingdienst nog niet mogelijk om de ICT systemen op tijd te kunnen inrichten op deze veranderende situatie. 

Vanaf 1 januari 2020 maken eenmanszaken tijdelijk gebruik van twee btw-nummers:

  • Een btw-identificatienummer (btw-id). Dit is een nieuw nummer waar de BSN niet in is verwerkt. Dit nieuwe btw-identificatienummer moet vanaf 1 januari 2020 worden gebruikt op de facturen, op websites (klantcontact) en voor leveranciers. Dit is het nummer voor extern gebruik.
  • Een omzetbelastingnummer. Dit is het huidige nummer waarin de BSN dus wel is verwerkt. Dit is het nummer dat uitsluitend moet worden gebruikt bij het contact met de Belastingdienst zoals de periodieke btw-aangifte. Er is gekozen voor deze verandering van naam (van btw-nummer naar omzetbelastingnummer) om misverstanden te voorkomen. Let op! De enige verandering die doorgevoerd zal worden is dat de 2 letters voor dit nummer (de landcode NL) zal verdwijnen.

Welke werkzaamheden staan jou als eenmanszaak te wachten?

Alle eenmanszaken van Nederland ontvangen rond deze periode een brief van de Belastingdienst waarin het nieuwe BTW-nummer vermeld staat. Dit nummer zal bestaan uit een combinatie van 14 tekens: De landcode NL, een reeks van 9 cijfers, de letter “B” en een controlegetal van 2 cijfers. Uiteraard heeft deze cijfer/lettercombinatie geen enkele referentie met het burgerservicenummer. 

Na het ontvangen van het nieuwe nummer is het de bedoeling dat het in de financiële administratie en op de communicatiemiddelen (website, briefpapier en visitekaartjes) wordt geïntegreerd. Daarnaast zullen de leveranciers van administratie software moeten zorgen dat hun producten met de nieuwe nummers overweg kunnen.

Zoals aangegeven is het gebruik van twee “btw-nummers” een tijdelijke oplossing. De fiscus streeft ernaar om op langere termijn gebruik te kunnen maken van één nummer.   

Kleine Ondernemers Regeling

Per 1 januari 2020 verandert ook de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Dit is een voorziening die betrekking heeft op vrijstelling van het afdragen van btw. Dit zal vanaf 2020 worden bepaald op basis van de gerealiseerde omzet en niet meer op de af te dragen btw zoals dat in het verleden het geval was. De regeling zal er grofweg als volgt uitzien:

  • Een zelfstandige die een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar heeft, komt in aanmerking voor btw vrijstelling en hoeft géén aangifte omzetbelasting te doen. Deze kan zich hiervoor aanmelden bij de KOR.
  • Een zelfstandige die per kalenderjaar meer dan € 20.000 aan omzet heeft, is verplicht om facturen met btw (het nieuwe nummer) te versturen en zal btw aangifte moeten doen waarbij er gebruik wordt gemaakt van het oude btw-nummer (het omzetbelastingnummer).
Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?