Book holder
Home
Blog
Nieuwe kleine ondernemersregeling: Ben jij nog een kleine ondernemer in 2020?
Home
Blog
Nieuwe kleine ondernemersregeling: Ben jij nog een kleine ondernemer in 2020?

Nieuwe kleine ondernemersregeling: Ben jij nog een kleine ondernemer in 2020?

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

[ez-toc] De kleine ondernemersregeling (KOR) is een fiscale voorziening waar veel zzp’ers mee te maken kunnen hebben. Deze regeling is per 1 januari 2020 op de schop gegaan. Het is zeker goed om even na te gaan of je volgens de Fiscus nog wel een kleine ondernemer bent in 2020. We vertellen je er alles over. De nieuwe kleine ondernemersregeling heeft tegenwoordig immers betrekking op een btw-vrijstelling en is géén belastingvermindering meer zoals voor 2020 het geval was.

 

Wat houdt de kleine ondernemersregeling in?

De kleine ondernemersregeling is een belastingtechnische voorziening die als doel heeft om een fiscale tegemoetkoming te bieden aan kleine ondernemingen die geen rechtspersoon zijn. De regeling heeft dus vooral betrekking op een eenmanszaak of een VOF dus rechtsvormen waar veel zzp’ers gebruik van maken. 

De KOR is een regeling die in leven is geroepen om de lasten van ondernemers die slechts geringe inkomsten genereren te verminderen. Dit heeft betrekking op zowel financieel- als administratief vlak. Het voordeel is immers niet alleen gericht op de financiële afdracht van belastingen (als je aan de gestelde voorwaarden voldoet hoef je geen btw af te dragen en ook niet te vermelden op je facturen) maar ook je administratieve handelingen worden hiermee een stuk minder. In sommige gevallen hoef je als ondernemer zelfs geen aangifte omzetbelasting meer te doen. De hoogte van het belastingvoordeel is afhankelijk van het btw-bedrag dat je aan de Belastingdienst moet betalen als je géén gebruik maakt van deze regeling.  

Voorwaarden om gebruik te mogen maken van de KOR

Omdat het bovenstaande voor veel zzp’ers misschien best wel aantrekkelijk klinkt, beginnen we met het op een rijtje zetten van de voorwaarden om gebruik te mogen maken van de KOR: 

  • Je bedrijf heeft géén rechtspersoonlijkheid, je oefent dus een bedrijf uit. De regel heeft dus betrekking op een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma (VOF) of een kleinere besloten vennootschap (BV).
  • Het bedrijf is in Nederland gevestigd of heeft een vaste inrichting in ons land.
  • Je voldoet aan alle gestelde administratieve verplichtingen met betrekking tot de BTW
  • Je maximale omzet per kalenderjaar is € 20.000, -

Verandering met betrekking tot de kleine ondernemersregeling

De grootste verandering met betrekking tot de kleine ondernemersregeling heeft betrekking op de constructie waarop werd beoordeeld of je recht hebt op deze tegemoetkoming. Het vaststellen hiervan is eenvoudiger geworden maar kan wel veranderd zijn voor jou.  

Voor 2020 kwam je in aanmerking om gebruik te maken van de KOR op basis van het BTW bedrag wat je aan de Fiscus moest afdragen. Ondernemers die minder dan € 1.883, - btw per jaar moesten betalen, kwamen in aanmerking voor deze regeling. De nieuwe kleine ondernemersregeling werkt op basis van de gegenereerde omzet. Op het moment dat je verwacht dat je in een kalenderjaar maximaal € 20.000, - omzet genereert, mag je gebruik maken van de regeling. 

Handige tool om te bepalen of je in aanmerking komt voor de KOR

In de praktijk komt het op neer dat de rekenmachine in de kast kan. Als jij werkt met een overzichtelijk boekhoudprogramma kun je in één oogopslag een vrij gerichte inschatting maken met betrekking tot je omzetverwachting. Het is zeker wel verstandig om deze inschatting te maken want door de veranderende rekeneenheid kan de uitkomst in sommige gevallen anders uitpakken. Daarnaast heeft de Belastingdienst een handige digitale tool ontwikkeld waarmee je voor jezelf kunt vaststellen of je in aanmerking komt voor de KOR.  

Gebruik maken van de kleine ondernemersregeling op vrijwillige basis

Het is goed om te weten dat het gebruik maken van de kleine ondernemersregeling volledig vrijwillig is. Je kunt zelf een inschatting maken of je van deze voorziening gebruik wilt maken of niet. De regeling lijkt op het eerste oog interessant maar er zijn situaties te benoemen waarbij dit niet (helemaal) het geval is. Op het moment dat je als zzp’er bijvoorbeeld gebruik maakt van jaarlijkse btw teruggave, kan dit een nadelige keuze zijn maar hou hierbij wel rekening met de tijd die je kwijt bent aan de besparing in tijd (lees: kosten) voor het doen van btw aangifte.

Daarnaast kunnen de karaktereigenschappen van je klanten een rol spelen. Particuliere klanten of opdrachtgevers kunnen geen btw aftrekken. Hierdoor wordt het netto factuurbedrag dus hoger voor hen. Als je als zzp’er een hoog aantal particuliere klanten hebt, zou je er dus voor kunnen kiezen om gebruik te maken van deze regeling omdat je dan géén btw in rekening hoeft te brengen. Als je een grotere professionele klantenkring hebt zul je waarschijnlijk precies de tegenovergestelde keuze maken. 

Belangrijk bij het maken van je keuze: je neemt drie jaar deel aan de KOR!

Het volgende punt heeft ook betrekking op de keuze of je gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling maar is dusdanig belangrijk dat we dit onder een apart kopje zetten. Als je kiest voor deelname aan de vernieuwde KOR, doe je dit voor minimaal 3 jaar. In de praktijk komt het erop neer dat je deze volledige periode géén btw meer in rekening brengt, maar ook niet meer mag aftrekken! Dit heeft uiteraard invloed op eventuele plannen om binnen deze periode zakelijke investeringen te doen. Je zult begrijpen dat dit absoluut een overweging kan zijn om juist niet deel te nemen aan de KOR. De inschatting van je financiële situatie over drie jaar vormt dus de basis van je keuze.

Uiteraard is jouw zakelijke toekomstverwachting bindend bij het maken van je keuze op dit gebied. Helaas kan géén enkele zzp’er in Nederland in de toekomst kijken. Het kan dus zijn dat de het totaalbedrag aan btw hoger uitvalt dan waar je recht op had. Het openstaande bedrag wordt dan met je verrekend en je zult dan uiteraard moeten terugbetalen. Andersom kan natuurlijk ook zijn. Je kunt dan met het formulier “verzoek teruggaaf btw” dit bedrag terug kunnen vorderen van de Fiscus.

Als je als zzp’er voldoet aan de gestelde voorwaarden kun je je bij de Belastingdienst aanmelden voor deelname. Dit kan zowel bij de start van een kalenderjaar maar ook gedurende het jaar. Je maakt dan vanaf het eerstvolgende btw-tijdvak gebruik van de btw vrijstelling. Hou hierbij rekening dat de Belastingdienst bij deze aanvraag een verwerkingstermijn nodig heeft van 4 weken. Je moet er dus voor zorgen dat (minimaal) een maand voor de start van het btw-tijdvak de aanvraag bij de Belastingdienst ligt. 

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?