Book holder
Home
Blog
Onderzoek: een op de vier zzp’ers heeft geldzorgen
Home
Blog
Onderzoek: een op de vier zzp’ers heeft geldzorgen

Onderzoek: een op de vier zzp’ers heeft geldzorgen

Gewijzigd, 15 november 2023
Gewijzigd, 15 november 2023

Onlangs stelden wij een panel van zzp’ers vragen over hun financiële situatie. Maken zij zich zorgen om hun financiën? In hoeverre hebben zij een financiële buffer om op te kunnen teren in mindere tijden? Wat als hun facturen niet betaald worden? Alle onderzoeksresultaten zijn hieronder te lezen.

Bekijk ook:

Beste Factuurrogramma

Beste Zakelijke Rekening
 


De voornaamste vraag in ons onderzoek was of zzp’ers weleens financiële stress ervaren gerelateerd aan hun onderneming. De grootste groep - ruim een derde - stelt dat zij hier nooit last van hebben. Een vergelijkbare groep zegt dat dit zelden, dat wil zeggen hooguit een paar keer per jaar, het geval is. 

 

Maar er zijn ook zzp’ers die zich met enige regelmaat zorgen maken om de financiële balans. Zo zegt 13 procent van de ondervraagden dat dit elke maand voorkomt. 

 

Voor bijna een op de tien zzp’ers geldt dat deze zorgen zelfs meerdere keren per maand opspelen. Een op de twintig zelfstandigen ervaart bovendien vrijwel voortdurend financiële stress: zij zeggen zich wekelijks zorgen te maken om de financiën.

 

 

Een appeltje voor de dorst

Ons onderzoek toont ook aan dat het hebben van een financiële buffer de kans op financiële zorgen aanzienlijk verkleint. In totaal geeft 23,5 procent van de ondervraagden aan geen spaargeld te hebben om op terug te vallen bij achterblijvende inkomsten. 

Onder de zzp’ers die aangeven minimaal eens per maand financiële zorgen te ervaren is dit liefst 42 procent. Van de zelfstandigen die nooit financiële zorgen hebben, geeft daarentegen twee derde aan dat zij voldoende achter de hand hebben om het minimaal een half jaar zonder inkomsten te kunnen redden. ‘Slechts’ 16 procent van deze groep beschikt niet over een financiële buffer.

 

Worden facturen tijdig betaald?

Een andere factor die van invloed zou kunnen zijn op het al dan niet ervaren van financiële stress is de vraag in hoeverre facturen door klanten op tijd betaald worden. Dit lijkt voor het gros van de zelfstandigen geen issue te zijn. 

Zeven van de tien stellen dat zo goed als alle facturen op tijd worden voldaan. Nog eens twee op de tien zeggen dat dit voor minimaal 75 procent van de facturen geldt. Dan is er nog zeven procent van de ondernemers die met een kwart tot de helft van alle facturen betalingsproblemen ondervindt. Slechts een enkeling ziet dat de meerderheid van de facturen te laat wordt betaald.

 


 

Wel is er een duidelijk verschil te zien tussen zzp’ers met en zzp’ers zonder financiële zorgen. Van eerstgenoemde groep zegt slechts 47 procent dat vrijwel alle facturen op tijd worden betaald. Liefst 22 procent zegt daarentegen dat dit voor minder dan drie kwart van de facturen geldt. Zeker in combinatie met het ontbreken van een financiële buffer kan dit al gauw tot geldzorgen leiden. Ter vergelijking: minder dan 3 procent van de zzp’ers zonder financiële zorgen zegt dat minstens een kwart van de facturen te laat wordt betaald. Ruim 86 procent van deze groep geeft juist aan dat vrijwel alle rekeningen binnen de gestelde termijn voldaan worden. 

 

Een op vijf zzp’ers schakelde incassobureau in

Wanneer facturen stelselmatig te laat betaald worden, valt het voor te stellen dat er vroeg of laat een incassobureau aan te pas komt. Echter, minder dan een op de vijf zzp’ers geeft aan deze stap ooit te hebben moeten zetten. Daarvan bleef het in de meeste gevallen bovendien tot slechts een enkele keer. Desondanks blijkt ook hier een correlatie te bestaan tussen het ervaren van financiële zorgen en het moeten inschakelen van incassobureaus. Van de ondernemers zonder financiële sores hoefde slechts 7 procent ooit een incassobureau in de arm te nemen. Een schrikbarend verschil met zzp’ers die wél regelmatig geldzorgen hebben. Liefst 27 procent van hen moest namelijk al eens toenadering zoeken tot een incassobureau omdat een klant een factuur niet betaalde.

 

 

 

Financiële zorgen zzp’ers verklaard

Al met al luidt de conclusie van dit onderzoek dus dat bijna een kwart van de zelfstandig ondernemers in Nederland maandelijks (en soms zelfs meerdere keren per maand) financiële zorgen heeft. Daarbij is er een duidelijk aantoonbaar verband met het hebben van een financiële buffer. Ook laat het onderzoek zien dat zzp’ers met financiële zorgen aanmerkelijk vaker problemen hebben met het innen van creditfacturen. Ruim een kwart van hen moest zelfs al eens een incassobureau in de arm nemen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Boekhouder.nl en is o.a. met ISO20252-gecertificeerd panel uitgevoerd. Aan het onderzoek deden in totaal 400 zzp'ers mee. 


 

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?