Book holder
Home
Blog
Is er een pensioenfonds voor zzp'ers beschikbaar?
Home
Blog
Is er een pensioenfonds voor zzp'ers beschikbaar?

Is er een pensioenfonds voor zzp'ers beschikbaar?

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

[ez-toc] Een pensioenfonds voor de zzp'er: lange tijd bestond het niet maar werd er door diverse zelfstandigen wel om gevraagd. Als zelfstandige kon jij je lange tijd niet aansluiten bij een pensioenfonds, zoals dat voor werknemers in loondienst wel gebruikelijk is. Sinds 2015 is daar verandering in gekomen, met het zzp-pensioenfonds van 4 zzp-organisaties en pensioenuitvoerder APG. Zij hebben de handen ineengeslagen, zodat je ook als zelfstandige de kans hebt om je daarbij aan te sluiten.

Een pensioenfonds is voor werkenden dé manier om een goede financiële toekomst veilig te stellen. Dat gebeurt door middel van premies en collectieve beleggingen, heel anders dan wanneer je als zelfstandige voor een pensioen moet zorgen. Er is geen sprake van een verplicht pensioenfonds voor zzp'ers, waardoor je bent aangewezen op een aantal individuele mogelijkheden. Het zzp-pensioenfonds is een belangrijke uitzondering, waarmee je toch de mogelijkheid hebt om je aan te sluiten bij een collectief.

Waarom een pensioenfonds?

Het pensioenfonds: wat zijn daar de voordelen van? Veel werknemers in loondienst staan er niet bij stil, omdat ze geen andere keuze hebben dan zich aan te sluiten. Zelf dragen ze premies af, iets dat de werkgever veelal ook doet om de opbouw verder te vergroten. Op die manier bouwen werknemers pensioen op, waar ze vanaf de pensioengerechtigde leeftijd gebruik van kunnen maken.

Die aansluiting bij het pensioenfonds van een werkgever heb je als zzp'er vanzelfsprekend niet. In plaats daarvan ben je zelf verantwoordelijk voor de opbouw van een pensioen en een aantal andere financiële zekerheden. Je hebt zelf de keuze om pensioen op te bouwen of dat niet te doen. En het staat je bovendien vrij om de manier te kiezen waarop je dat graag wilt doen.

Het grote voordeel van een pensioenfonds is de collectiviteit. Alle deelnemers leggen pensioenpremie in. De pensioenuitvoerder ontvangt die premies en kan dat geld beleggen. Ervaren beleggers zorgen voor een goede spreiding van de beleggingen en doen op die manier hun best voor een goed rendement. Een hoger rendement creëert meer geld, waardoor de premie laag kan blijven en het toch mogelijk is om een goed pensioen uit te keren. Een collectief pensioenfonds is op die manier een methode om te voorkomen dat iedereen individueel dient te beleggen of dient te sparen om een goed rendement te maken. Het is één van de redenen dat het pensioenfonds populair is bij een deel van de zzp'ers.

Wat zijn de nadelen?

Naast de vele voordelen die bij een pensioenfonds voor zzp’ers komen kijken, zijn er ook een aantal nadelen te benoemen. Zo is er sprake van een maandbedrag dat moet worden ingelegd door de zzp’er, ongeacht het op dat moment goed of slecht met de onderneming gaat. Daarnaast heeft de ondernemer geen zeggenschap in de wijze waarop het geld belegd wordt. Dergelijke zaken zijn in handen van de pensioenfonds. Een ander nadeel is dat er wel winst gemaakt moet worden om de betaalde premies van de belasting af te kunnen trekken. Tevens zijn de uitkeringen belast en kan een zzp’er niet zonder afkopen aan het opgebouwde geld komen ten opzichte van zelf sparen voor een pensioen of het gebruik maken van de oudedagsreserve.

APG zzp pensioenfonds

Sinds 15 januari 2015 heb je als zzp'er de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een pensioenfonds. Dat is niet verplicht, maar het kan wel een interessante keuze zijn. Je hebt daar de kans om flexibel pensioen op te bouwen, waarbij de collectiviteit net iets anders werkt dan bij pensioenen voor werknemers in loondienst.

Het zzp-pensioenfonds werd opgericht door 4 zzp-organisaties, samen met pensioenuitvoerder APG. Zij besloten samen dat het tijd werd om ook zelfstandigen de kans te bieden om zich bij zo’n collectief aan te sluiten. Een belangrijk verschil met de ‘normale’ pensioenfondsen voor werknemers is dat jouw inleg altijd van jou blijft. Dat is bij een regulier pensioenfonds niet het geval, omdat de premies daar in een collectieve pot gaan. Als zzp'er krijg je het geld dat je inlegt ook weer terug, dat geld kan niet gebruikt worden om pensioenen aan andere zelfstandigen uit te keren.

Je hebt veel vrijheid binnen het zzp-pensioenfonds. Je kunt bijvoorbeeld zelf bepalen hoeveel je wilt inleggen en hoe vaak je dat doet. Bovendien kun je de inleg die je doet aftrekken voor de inkomstenbelasting. Je kunt fiscaal voordelig sparen voor je pensioen, omdat je geen inkomstenbelasting betaalt over de bedragen die je daarvoor gebruikt.

Let op: je mag de inleg in het pensioen aftrekken binnen de jaarruimte die je hebt. Die jaarruimte is afhankelijk van je inkomen, omdat je daarvan slechts een bepaald percentage opzij mag zetten voor je pensioen.

Je kunt binnen het zzp-pensioenfonds bovendien zelf bepalen vanaf welk moment je het pensioen wilt laten uitkeren en welke looptijd de uitkering krijgt. Daarnaast heb je de mogelijkheid om het opgebouwde vermogen uit te laten keren bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Uiteraard gaat dit bedrag wel af van het vermogen voor jouw pensioen.

De kenmerken van een pensioenfonds voor zzp’ers

Er zijn een aantal factoren die kenmerkend zijn voor een pensioenfonds voor zzp’ers. De kenmerken van een zzp pensioen die het meest belangrijk zijn, zijn:

  • De maandelijkse inleg is flexibel, zzp’ers kunnen zelf bepalen hoeveel ze in willen leggen.
  • Er is geen sprake van een winstoogmerk.
  • De beheerkosten zijn vrij laag.
  • De zzp’er blijft eigenaar van het opgebouwde vermogen.
  • Er kan zelf bepaald worden op welk moment de uitkering van start moet gaan.
  • Ook de lengte van de uitkering kan door de zzp’er zelf bepaald worden.
  • De administratiekosten en vermogensbeheerskosten blijven relatief laag vanwege het collectief karakter van het pensioenfonds.
  • Er wordt slechts in ondernemingen die een duurzame werkwijze hanteren belegd.
  • De rendementsrisico’s worden gedeeld waardoor er sprake is van een hoger rendement.

Verder is het in Nederland niet wettelijk verplicht om mee te doen aan een pensioenfonds als zzp’er, maar dit is wel een verstandig idee. Op deze manier kan een zzp’er voorkomen dat er sprake is van onvoldoende inkomen bij het bereiken van de AOW leeftijd.

Veelgestelde vragen:

Wat is het grootste voordeel van een pensioenfonds voor zzp’ers?

Het grootste voordeel dat komt kijken bij een pensioenfonds voor zzp’ers is het feit dat de maandelijkse premies collectief worden belegd maar wat er zelf wordt ingelegd blijft van jou. Hierbij ontvangt elke zzp’er het ingelegde geld dus ook terug.

Wat is de invloed op de pensioenfonds van een zzp’er als deze ooit in loondienst is geweest in het verleden?

Een zzp’er die in het verleden in loondienst is geweest heeft bij bepaalde pensioenfondsen de mogelijkheid om het oude pensioen weer voort te zetten. De premie is alsnog 10 jaar aftrekbaar.

Wat zijn de voorwaarden van het aansluiten bij een zzp pensioenfonds?

Een zzp’er mag zelf bepalen hoeveel er wordt ingelegd, met welke regelmaat, vanaf welke leeftijd er wordt uitgekeerd, wat de looptijd is en in hoeverre er sprake is van een uitkering van het opgebouwde vermogen in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Welke belastingvoordelen komen kijken bij een pensioenfonds voor zzp’ers?

Het geld wat elke zzp’er maandelijks inlegt is fiscaal aftrekbaar. Daarnaast moet er geen belasting worden betaald over het pensioen en als de zzp’er van plan is om te stoppen met werken dan wordt er belasting betaald over het ontvangen bedrag.

Individuele mogelijkheden

Het zzp-pensioenfonds is een alternatief voor de individuele mogelijkheden die je hebt. Het is verstandig om de verschillende opties voor een zzp pensioen te vergelijken. Om na te gaan welke vorm het meest oplevert, om uit te zoeken waar jij het meest prettig bij voelt en wat het best past bij de manier waarop jij geld opzij kunt zetten voor later.

Het pensioenfonds voor zzp'ers kun je deels vergelijken met een lijfrente en met banksparen. Bij een lijfrente is er sprake van een verzekering bij een verzekeraar, waardoor je minder vrijheid hebt in de bedragen die je wilt inleggen en het moment waarop je dat wilt doen. Banksparen biedt die vrijheid wel, maar vraagt om eigen keuzes als het gaat om beleggingen of geld op een spaarrekening voor een rente zoals de bank die aanbiedt.

Vind je het lastig om zelf een keuze te maken uit de verschillende mogelijkheden om pensioen op te bouwen als zzp'er? Onafhankelijke adviseurs kunnen je daar goed bij helpen. Ze kunnen voor je berekenen wat het kost om een pensioen op te bouwen en waar je rekening mee dient te houden. Bovendien kunnen ze je helpen om het zzp-pensioenfonds te vergelijken met de individuele mogelijkheden die je hebt om te werken aan een goede financiële toekomst.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?