Book holder
Home
Blog
Is de premie voor een ongevallenverzekering aftrekbaar?
Home
Blog
Is de premie voor een ongevallenverzekering aftrekbaar?

Is de premie voor een ongevallenverzekering aftrekbaar?

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

[ez-toc]

Veel zzp'ers vragen zich af of hun ongevallenverzekering aftrekbaar is. Als je de verzekering zakelijk afsluit en de premie van een zakelijke rekening betaalt zou je verwachten dat je die kosten zakelijk mag aftrekken. Toch is dat niet automatisch het geval. Je mag kosten namelijk pas zakelijk aftrekken als die een overwegend zakelijk karakter hebben.

Een ongevallenverzekering geldt over het algemeen 24 uur per dag, 7 dagen per week en waar ter wereld je ook bent. Dat betekent dat je de ongevallenverzekering ook privé gewoon kunt gebruiken. Ben je in het weekend of op een ander moment dat je niet werkt betrokken bij een ongeval waardoor je blijvend invalide raakt? Je kunt dan gewoon gebruik maken van de uitkering, zonder dat er sprake is van een zakelijke connectie.

De ongevallenverzekering is daarmee een privéverzekering, ook al besluit je die als zzp'er af te sluiten. Een jaar heeft ruim 8.500 uren, terwijl je vanaf 1.225 uur per jaar al voldoet aan het urencriterium voor de Belastingdienst om als ondernemer te worden gezien. Dat betekent dat je het grootste deel van de tijd niet als ondernemer actief bent. De ongevallenverzekering heeft daarmee een groot privé-karakter, waardoor je de kosten daarvoor niet zomaar zakelijk mag aftrekken.

De premie voor de ongevallenverzekering

De premie voor de ongevallenverzekering betaal je privé, of mag je niet aftrekken als zakelijke kosten. Dat betekent in de praktijk dat je hier een netto premie voor betaalt, anders dan bijvoorbeeld voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die verzekering heeft een heel duidelijke connectie met jouw werk als zzp'er. Word je ziek en kun je jouw werk niet meer uitvoeren? In die gevallen ontvang je een uitkering, waardoor dit niets te maken heeft met jouw privésituatie.

Een ongevallenverzekering voor zzp'ers zal uitkeren als jij blijvend invalide raakt of komt te overlijden. Of jij jouw werk ondanks de invaliditeit nog kunt uitvoeren is daarvoor niet belangrijk. Zowel wanneer jij nog gewoon kunt werken als wanneer je dat helaas niet meer kunt doen zal je de uitkering ontvangen. Op basis van het verzekerde bedrag, onafhankelijk van wat er precies is gebeurd en wat daar de gevolgen van zijn.

Op die manier heeft de arbeidsongeschiktheidsverzekering wel een heel duidelijk zakelijk karakter, maar geldt dat aan de andere kant niet voor de ongevallenverzekering. Zorg er dus voor dat je de premie voor die verzekering privé betaalt of houd er goed rekening mee in de administratie die je voert. Je voorkomt op die manier dat je onterecht kosten aftrekt, waardoor de Belastingdienst je daarvoor op de vingers kan tikken.

Onbelast: eenmalige uitkering

Andersom is de uitkering van een ongevallenverzekering ook belastingvrij. Als je daar als zzp'er gebruik van maakt en kiest voor een privé-dekking die 24 uur per dag, 7 dagen per week overal ter wereld geldt is er geen duidelijk verband met jouw zakelijke activiteiten.

Je betaalt inkomstenbelasting als je inkomen vergaart uit een van de volgende bronnen:

 • Winst uit onderneming (box 1)
 • Loon uit dienstbetrekking (box 1)
 • Inkomen uit overige werkzaamheden (box 1)
 • Periodieke uitkeringen en verstrekkingen (box 1)
 • Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)
 • Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Er is geen sprake van winst uit onderneming, op het moment dat een ongevallenverzekering uitkeert. Je hebt geen prestaties geleverd vanuit een onderneming, waarvoor je een bedrag ontvangt waarmee je winst maakt. Bovendien is er geen sprake uit loon uit een dienstbetrekking. Het laat zien dat de uitkering niet voldoet aan de eerste twee voorwaarden, waardoor er op basis daarvan geen sprake is van inkomstenbelasting die je moet betalen.

Je betaalt daarnaast inkomstenbelasting als je inkomen ontvangt uit overige werkzaamheden. Er is geen sprake van werkzaamheden, waardoor de uitkering ook op die manier niet belast zal worden. Bovendien gaat het om een eenmalige uitkering door de verzekeraar, in plaats van een periodieke uitkering of verstrekking. Het periodieke karakter ontbreekt, waardoor je ook op basis van deze voorwaarden geen inkomstenbelasting hoeft te betalen over de uitkering.

Tenslotte kun je te maken krijgen met inkomstenbelasting in box 2 of box 3. Er is sprake van box 2 als het gaat om een aanmerkelijk belang, bijvoorbeeld omdat je aandelen hebt in een bepaald bedrag of omdat je directeur-grootaandeelhouder bent van een BV. Je betaalt belasting in box 3 over spaargeld en tegoeden uit beleggingen, waar in dit geval ook geen sprake van is.

De conclusie is daarmee dat een eenmalige uitkering uit een ongevallenverzekering voor zzp'ers belastingvrij is. Je hoeft geen belasting te betalen, omdat de eenmalige uitkering niet voldoet aan een van de gestelde voorwaarden voor de inkomstenbelasting.

Zijn advieskosten aftrekbaar?

Een zzp’er die advieskosten maakt voor een ongevallenverzekering kan deze kosten fiscaal aftrekken bij de Belastingdienst als de premie van de verzekering zelf ook in aanmerking komt voor belastingaftrek. De aftrek wordt gegeven voor werkzaamheden die gemaakt zijn om de verzekering af te sluiten of te verlengen of om de premie te incasseren.

Zijn gemaakte zorgkosten aftrekbaar?

Een zzp’er die zorg (of ziekte) kosten maakt heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid om deze kosten van de belasting af te trekken. De zzp’er hoeft in dat geval minder belasting te betalen. Het kan zelfs zo zijn dat de zzp’er geld van de Belastingdienst terugkrijgt. Om deze zorgkosten af te kunnen trekken moet de zzp’er bij de btw aangifte ervoor zorgen dat deze kosten worden opgegeven als persoonsgebonden aftrek. Hou wel rekening dat niet alle zorg- en ziektekosten fiscaal aftrekbaar zijn. De kosten die wel aftrekbaar zijn als het gaat om zorgt zijn:

 • Medische hulp en bepaalde hulpmiddelen
 • Medicijnen die door een arts wordt voorgeschreven
 • Kosten die worden gemaakt voor een extra gezinshulp vanwege ziekte
 • Extra uitgaven voor een medisch voorgeschreven dieet
 • Extra kosten voor beddengoed en kleding met een maximaal van €300. Heb je meer dan €600 aan jaarlijkse kosten, dan geldt €750.
 • Vervoerskosten om naar het ziekenhuis of een arts te gaan.
 • Kosten per kilometer die gemaakt worden voor het transporteren van een invalide persoon.
 • Kosten om te reizen naar een partner of inwonende kinderen die ziek zijn. Er geld een maximale afstand per enkele reis van 10 kilometer. Het tarief dat kan worden afgetrokken is €0,19 per kilometer.

Bepaalde ziektekosten zijn terug te vinden op de polis van de ongevallenverzekering die je afsluit. Daarnaast kan je ook je rekeningafschriften raadplegen. Het is verder cruciaal om alle bonnetjes goed te bewaren als je bepaalde zorg- en ziektekosten maakt.

Veelgestelde vragen:

Hoe hoog is de premie van de ongevallenverzekering?

De hoogte van de premie die een zzp’er moet betalen voor een ongevallenverzekering hangt van allerlei factoren af. Denk zo aan het verzekerd bedrag, de verzekeringsperiode, de werkzaamheden, de dekking en dergelijke. De hoogte kan per situatie en ook per persoon verschillen.

Ben je als zzp’er ook gedekt voor de ongevallenverzekering als je thuiswerkt?

Ja, ook als een zzp’er thuis werkt vanuit de privéwoning en de zzp’er raakt betrokken bij een ongeval, dan nog is de zzp’er verzekerd. Je bent overal verzekerd, of je nou thuiswerkt, vanuit kantoor, school, het verkeer en dergelijke.

Hoe hoog is de uitkering van een ongevallenverzekering?

De uitkering van een ongevallenverzekering gebeurt slechts eenmalig. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van verschillende factoren. Denk zo voornamelijk aan de hoogte van het maandsalaris van de zzp’er omgerekend tot een heel jaarsalaris. Daarnaast is ook het verzekerd bedrag van belang.

 Zijn zorgkosten in geval van een ongevallenverzekering fiscaal aftrekbaar?

Ja, bepaalde zorg- en ziektekosten die een zzp’er maakt zijn aftrekbaar bij de Belastingdienst. Welke kosten dit exact zijn, kan je vinden op de website van de Belastingdienst. Daarnaast kan je contact opnemen met een belastingadviseur, een accountant of een boekhouder.

Verschil met de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De ongevallenverzekering zit wat dat betreft op een andere manier in elkaar dan de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Met een AOV ontvang je een periodieke uitkering op basis van het verzekerde bedrag en een aantal andere voorwaarden. Dat periodieke karakter leidt ertoe dat je inkomstenbelasting zal moeten betalen over de uitkeringen die je ontvangt. Hier staat aan de andere kant tegenover dat je de premie die je inlegt fiscaal kunt aftrekken. Je behaalt belastingvoordeel zodra je de premie betaalt, maar je dient belasting te betalen over de uitkeringen die je ontvangt.

De ongevallenverzekering zit op een andere manier in elkaar. Je kunt de premie die je betaalt niet aftrekken als bedrijfskosten. Andersom hoef je geen inkomstenbelasting te betalen over de uitkering die je ontvangt.

Een adviseur kan je helpen vast te stellen welke premies voor verzekeringen er aftrekbaar zijn en kan je meer vertellen over uitkeringen die je belastingvrij kunt ontvangen. Zorg er op die manier voor dat je goed weet hoe je fiscaal om moet gaan met de premies aan de ene kant en uitkeringen aan de andere. Voorkom vervelende verrassingen, door vooraf goed op de hoogte te zijn.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?