Book holder
Home
Blog
Starten als zzp'er in de zorg: 5 handige tips
Home
Blog
Starten als zzp'er in de zorg: 5 handige tips

Starten als zzp'er in de zorg: 5 handige tips

Gewijzigd, 22 februari 2022
Gewijzigd, 22 februari 2022
article-hero

[ez-toc]

Starten als zzp'er in de zorg: voor de een een droom en voor de ander min of meer verplicht. Hoe het bij jou ook loopt, je dient in ieder geval te voldoen aan een paar belangrijke voorwaarden. Dat geldt voor zzp'ers in het algemeen, maar in de zorg dien je rekening te houden met een aantal extra zaken.

Je dient je natuurlijk in ieder geval in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, maar dat is in de medische wereld niet genoeg om aan de slag te kunnen als zelfstandige. Wil je starten als zzp'er in de zorg? Houd dan rekening met het BIG-register en bijvoorbeeld de VOG die je zal moeten aanvragen. Verder kun je verzekerde zorg leveren als je aan een paar eisen voldoet, dien je een medisch dossier bij te houden en moet je je houden aan de AGB-code. Ging dat allemaal iets te snel? Wij leggen de belangrijke zaken als handige tips voor je uit.

Denk aan het BIG-register

Je kunt niet zomaar als zzp'er in de zorg starten, zoals je ook niet zomaar als medewerker aan de slag kunt. Je zal een aanvraag moeten doen om in het BIG-register te worden opgenomen. Dat register komt voort uit de Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). In het register staan jouw medische bevoegdheden. Jouw klanten kunnen jou opzoeken aan de hand van je naam of je registratienummer, om na te gaan of je netjes bent geregistreerd voor de handelingen die je doet.

Het BIG-register wordt bijgehouden door het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid. Na goedkeuring van je aanvraag kun je als zelfstandige aan de slag. De inschrijving in het register is 5 jaar geldig, daarna krijg je bericht voor een herregistratie. De voorwaarden daarvoor verschillen per beroep, maar gemiddeld genomen moet je 8 - 12 uur per week gewerkt hebben aan je beroep. De precieze eisen kun je vinden op de website van het BIG-register.

Vraag een VOG aan

Wil je starten als zzp'er in de zorg en ga je werken met kwetsbare mensen? Dan dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit geldt als bewijs van goed gedrag, waarmee je kunt aantonen dat je in het verleden geen problemen hebt veroorzaakt. Houd er rekening mee dat een VOG niet onbeperkt geldig is, waardoor je die ook als zzp'er regelmatig zal moeten aanvragen. Of je hier gebruik van dient te maken hangt sterk af van de behandelingen die je uitvoert en de mensen waarmee je werkt.

Bevoegd voor verzekerde zorg

Ga je verzekerde zorg voor patiënten leveren? Daarvoor dien je bevoegd te zijn, door aan een paar eisen te voldoen. Je hebt hiervoor drie mogelijkheden:

Bied zorg aan via een zorgaanbieder

Veelal de makkelijkste methode, waarbij je werkt via een bemiddelingsbureau, een zorginstelling of een thuiswerkorganisatie. Zij zorgen ervoor dat je voldoet aan de eisen om verzekerde zorg te mogen leveren, zodat jij je daar geen zorgen over hoeft te maken.

Werk voor patiënten met een persoonsgebonden budget (pgb)

De persoonlijke optie, waarbij je veelal 1-op-1 zal werken. Jouw klant ontvangt van de overheid het persoonsgebonden budget voor medische hulp. Jij kunt jouw diensten leveren, als de patiënt geen gebruik wil maken van de door de overheid geboden zorg.

Sluit een contract met een zorgkantoor

Je maakt gebruik van een Zorgpilot, die moet voldoen aan de Raamovereenkomst AWBZ zzp'er zorgkantoor. Een mogelijkheid met iets meer voeten in de aarde, om rechtstreeks met het zorgkantoor een contract te kunnen sluiten en verzekerde zorg te mogen leveren.

Wil je starten als zzp'er in de zorg? Bepaal of je verzekerde zorg wilt aanbieden en welke methode je daarvoor zal gebruiken. Bereid je daar goed op voor. Met name als je rechtstreeks met de zorgkantoren contracten wilt sluiten is het niet onverstandig om daarover advies in te winnen bij specialisten of ervaringsdeskundigen.

Houd een medisch dossier bij

Het is als zzp'er in de zorg belangrijk om een medisch dossier bij te houden, voor alle patiënten die je behandelt. Dat dossier is belangrijk, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen die het medisch verleden moeten kunnen inzien. Bovendien heb je een meldingsplicht. Heb je het idee dat er sprake kan zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld? Je dient dat meteen te melden aan de politie of andere instanties die daar iets aan kunnen doen.

Verder heb je als zzp'er in de zorg de verplichting om een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen. Dit is verplicht vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). De klachtenfunctionaris kan klachten van patiënten behandelen. Je kunt als zzp'er gebruik maken van een Klachtenregeling. Die zorgt voor een functionaris en een geschilleninstantie, om netjes aan de voorwaarden te voldoen.

Houd je aan de AGB-code

Tenslotte dien jij je als zelfstandige in de zorg te houden aan de AGB-code. Dit staat voor de Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners. Je dient hier gebruik van te maken bij het indienen van declaraties voor geboden zorg, die de zorgverzekeraar zal vergoeden. Als zorgverlener heb je een eigen code nodig, die je kunt aanvragen op www.agbcode.nl. Daar zijn geen kosten aan verbonden, maar je hebt er wel je BIG-registratienummer bij nodig.

Tip: ben je niet BIG-geregistreerd? Vraag een code aan voor je bedrijf in plaats van op persoonlijke titel. Hiervoor heb je een bewijs van inschrijving nodig van de Kamer van Koophandel, die niet ouder mag zijn dan 3 maanden.

Werk je als zzp'er in de zorg via een bemiddelingsbureau? In sommige gevallen is het verstandig om een modelovereenkomst op te stellen met de opdrachtgever. Daarmee laat je zien dat je werkt als zelfstandige en niet in loondienst, zodat je voldoet aan de verplichtingen vanuit de Belastingdienst.

Het uurtarief bepalen

Een zzp’er moet een geschikt uurtarief bepalen en hanteren. Bij bepaalde beroepen in de zorg staat het uurtarief vast met een maximaal bedrag. Denk zo aan beroepen zoals kaakchirurgen, psychiaters, logopedisten en orthodontisten. Bij dergelijke beroepen mag de specialist het uurtarief dus niet volledig zelf bepalen. Bij de andere beroepen in de zorg waarbij de zzp’er het uurtarief wel mag bepalen moet rekening houden dat het tarief niet te hoog maar ook niet te laat moet zijn. Een hoog tarief schrikt opdrachtgevers sneller af en een te laag tarief brengt amper inkomsten binnen.

De zzp’er kan het uurtarief bepalen aan de hand van de beroepssoort en de specifieke dienst die er wordt geleverd. Daarnaast moeten ook de bijkomende kosten worden toegevoegd, de kosten voor keurmerken, registraties, verzekeringen, de administratie, IT-kosten, huisvesting of kantoorruimte, inventaris, telefoon, opleidingen, marketing, reiskosten en dergelijke. Wat het gemiddeld uurtarief is per zzp’er in de zorg kan flink variëren, maar reken op een gemiddeld tarief van €30 tot €50 per uur. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt maximum tarieven vast waardoor zzp’ers in de zorg nooit tarieven kunnen hanteren die te hoog zijn.

Kwaliteitskeurmerken

Een zzp’er in de zorg heeft de mogelijkheid om een kwaliteitskeurmerk aan te vragen om aan te kunnen tonen dat het bedrijf en de ondernemer aan alle vastgestelde eisen voldoet en op professionele wijze te werk gaat. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de opdrachtgevers meer vertrouwen hebben in de zzp’er. Een zzp’er is meestal niet verplicht om een keurmerk te voeren, maar het kan wel een verstandige keuze zijn. De soorten keurmerken in de zorg zijn Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ-keurmerk), Zelfstandige Ondernemers in de Zorg (ZOZ-keurmerk) en Keurmerk ZZP’er Zorg. Door een keurmerk te voeren toont de zzp’er aan dat er serieus wordt omgegaan met de opdracht.

Veelgestelde vragen:

Moet een zzp’er in de zorg zich jaarlijks blijven registreren in het BIG register?

Nee, een zzp’er hoeft zich niet elk jaar opnieuw te registreren in het BIG register. Elke 5 jaar moet de zzp’er zich her registreren en kunnen aantonen dat er aan een werkervarings- of scholingseis wordt voldaan.

In hoeverre mag een zzp’er in de zorg zelf een uurtarief bepalen?

Een zzp’er in de zorg kan niet altijd zelf het uurtarief bepalen. In bepaalde gevallen hanteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het maximumtarief voor bepaalde vrije beroepsbeoefenaren in de zorg. Andere zorgberoepen kunnen wel helemaal zelf kun tarieven bepalen.

Wat zijn de regels omtrent de btw voor zzp’ers in de zorg?

Zzp’ers die in de zorg werken zijn van de btw vrijgesteld. Hou wel rekening dat er hier enkele uitzonderingen gelden. Denk zo bijvoorbeeld aan de apotheker, welke wel de mogelijkheid heeft om btw te verrekenen op de bonnen.

Wat zijn de meest aanbevolen verzekeringen voor een zzp’er in de zorg?

Zzp’ers in de zorg kunnen zich het best optimaal verzekeren tegen bepaalde belangrijke bedrijfsrisico’s. Denk hierbij aan het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Verder is de zzp’er zelf hoofdverantwoordelijk voor het regelen van een aanvullend pension.

Zelfstandig aan de slag in de zorg

Moet jij als zelfstandige aan de slag of heb je besloten het te gaan proberen als zzp'er? In de beide gevallen dien je aan de verschillende verplichtingen te voldoen. Houd daar rekening mee als je wilt gaan starten of besteed er aandacht aan zodra je de overstap maakt vanuit loondienst. Op die manier kom je niet voor vervelende verrassingen te staan, los van de zaken waar je als zzp'er in het algemeen rekening mee dient te houden. Met een goede voorbereiding zorg jij ervoor dat je goed weet wat je kunt verwachten en waar je voor moet zorgen.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?