Book holder
Home
Blog
zo, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, aanvragen als zzp’er
Home
Blog
zo, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, aanvragen als zzp’er

zo, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, aanvragen als zzp’er

Gewijzigd, 22 februari 2022
Gewijzigd, 22 februari 2022
article-hero

[ez-toc] Dat de economische gevolgen van de snelle verspreiding van het COVID-19 coronavirus groot zijn in ons land is inmiddels wel duidelijk. Veel zzp’ers hebben hun inkomen fors zien reduceren of volledig zien wegvallen doordat zij niet of nauwelijks in staat zijn om hun bedrijf te runnen. Voor deze ondernemers heeft de overheid een aantal financiële regelingen getroffen zoals de Tozo, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. In dit artikel gaan we dieper in op het aanvragen van deze regeling.

 

Financiële regelingen als tegemoetkoming voor ondernemers gedurende het coronavirus

In een artikel elders op deze website hebben we de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor zzp’ers al op een rijtje gezet. Inmiddels heeft de overheid de bepalingen bekendgemaakt die betrekking hebben op de financiële regelingen als tegemoetkoming voor ondernemers gedurende het coronavirus. Hiervoor heeft de overheid digitale loketten geopend die bezocht kunnen worden door ondernemers waarop deze regelingen betrekking hebben. Een van deze regelingen is de Tozo, tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Dit is de regeling die betrekking heeft op de situatie van vooral zzp’ers. 

Wat houdt de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in?

Zoals de naam al aangeeft, is de Tozo een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers zoals zzp’ers. De regeling in niet volledig nieuw maar gebaseerd op de Bbz regeling die we al kennen. De letters Bbz staan voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Het verschil tussen deze regelingen is dat er bij de Tozo sprake is van een versnelde procedure en wordt de aanvraag sneller in behandeling genomen. Daarnaast zijn de regels met betrekking tot toekenning van de overbruggingsregeling wat soepeler omdat er sprake is van een bijzondere (nood) situatie. 

Tozo moet gezien worden als een inkomensondersteuning om te voorzien in het levensonderhoud. Dit is noodzakelijk omdat veel ondernemers als gevolg van inkomensverlies en het gebrek aan financiële reserves hier niet zelfvoorzienend in kunnen zijn. Je hebt als zzp’er recht op deze ondersteuning als je de verwachting hebt dat je inkomen de komende drie maanden (als gevolg van de uitbraak van het corona virus) onder het sociaal minimum zal komen. Het inkomen zal dan (in eerste instantie) voor een periode van maximaal 3 maanden worden aangevuld:

  • Voor gehuwden en samenwonenden zal het inkomen worden aangevuld tot een netto bedrag van €1.500.
  • Voor alleenstaanden zal het inkomen worden aangevuld tot een netto bedrag van €1.050.
  • Daarnaast kan er een lening worden aangevraagd voor het bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente. De lening heeft een looptijd van 3 jaar waarbij er geen aflossingsverplichting is tot 1 januari 2021. Deze lening moet afgesloten worden voor deze doelstelling en mag niet afgesloten worden om andere leningen te herfinancieren.

Zoals aangegeven, wordt er soepel omgegaan met het verstrekken van deze overbruggingsregelingen omdat de overheid inziet dat veel zzp’ers in acute financiële problemen zijn geraakt. De levensvatbaarheid van een bedrijf wordt dan ook niet getoetst en er is bij deze regeling ook geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

De overheid heeft de intentie om maximaal binnen 4 weken na aanvraag de inkomensondersteuning voor het levensonderhoud te verstrekken maar sluit niet uit dat het in de eerste instantie moet kiezen om voorschotten te verstrekken. Dit is uiteraard het gevolg dat veel zzp’ers genoodzaakt zijn om van deze regeling gebruik te maken. De inkomensondersteuning wordt met terugwerkende kracht toegekend voor (in eerste instantie) de periode van 1 maart tot 1 juni 2020.

Voorwaarden om als zzp’er gebruik te maken van de Tozo regeling

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld om als zzp’er gebruik te maken van de inkomensondersteuning in vorm van de Tozo regeling. We zetten deze punten voor je op een rijtje:

  • Het is een regel waar alleen zzp’ers die in acute financiële problemen zijn geraakt als gevolg van de corona crisis gebruik van kunnen maken. Je inkomen moet dus onder het sociaal minimum zijn gekomen.
  • De regel is van toepassing op gevestigde zelfstandigen.
  • De regeling is beschikbaar voor Nederlanders die hier ook woonachtig zijn.
  • Je moet belastingtechnisch als bedrijf gezien worden en ingeschreven staan bij de KVK.
  • Je moet voldoen aan het urencriterium van 1225 werkzame uren per kalenderjaar.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers aanvragen        

Als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, kun je de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers aanvragen bij de gemeente waar je woonachtig bent, dus niet bij de gemeente waar je bedrijf gevestigd is als dit in een andere gemeente is. Hiervoor is op de website van je woongemeente een digitaal formulier beschikbaar gesteld. Dit formulier moet ingevuld worden en naar de gemeente verzonden worden in combinatie met kopieën van je identificatiebewijs. De exacte invulling van deze procedure kan per gemeente verschillen. Er zijn gemeenten die deze procedure hebben uitbesteedt aan een aparte organisatie of buurgemeenten. Op de site van je gemeente vind je alle informatie hierover.

Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Tot slot is het goed om ook de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) bij je onder de aandacht te brengen. Dit is een regeling die voor zzp’ers van toepassing kan zijn. De TOGS is echter een regeling voor ondernemers (vaak werkzaam zijn in het MKB) die werkzaam zijn in panden die gevestigd zijn buiten hun eigen woning en bijvoorbeeld werkzaam zijn in de haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), private culturele instellingen of bemiddeling. Dit is immers een regeling die in leven is geroepen als tegemoetkoming voor de vaste lasten en niet in het levensonderhoud zoals bij de Tozo regeling het geval is. De TOGS is een regeling waar ondernemers gebruik van kunnen maken als ze financiële schade leiden door noodgedwongen sluiting. 

De financiële steunmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en kunnen, indien de situatie hierom vraagt, worden op- of afgeschaald. Uiteraard zullen we je via deze website op de hoogte houden over de meest actuele situatie op dit gebied.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?