Book holder
Home
Blog
Kan ik uitstel voor de Btw aangifte krijgen?
Home
Blog
Kan ik uitstel voor de Btw aangifte krijgen?

Kan ik uitstel voor de Btw aangifte krijgen?

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

Bekijk ook:


Btw berekenen


Uitstel voor de btw aangifte nodig en benieuwd hoe je die kunt aanvragen? Indien je tijdelijk betalingsproblemen ervaart kun je daar in bepaalde gevallen uitstel voor ontvangen. Je krijgt dan meer tijd om bijvoorbeeld de btw af te dragen.

 

Houd er rekening mee dat je hiervoor aan strikte voorwaarden dient te voldoen. Niet veel zzp'ers en andere ondernemers krijgen uitstel van de Belastingdienst. Wij zetten voor je op een rij welke voorwaarden er gelden. Je kunt voor meer dan 12 maanden uitstel ontvangen en soms voorkomen dat je voor het volledige bedrag zekerheid dient te geven.

Voorwaarden voor uitstel

Je kunt niet zomaar uitstel voor de btw aangifte krijgen. Hiervoor dien je een verklaring van een deskundige te kunnen afgeven. Daarin moet staan dat je een gezonde onderneming hebt die netjes levensvatbaar is. De deskundige moet aannemelijk maken dat er sprake is van tijdelijke betalingsproblemen, waardoor je de uitstel voor de btw aangifte nodig hebt.

Let op: zonder verklaring van een deskundige kun je geen uitstel voor de btw aangifte aanvragen.

Een deskundige zal kritisch kijken naar de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van werkelijke betalingsproblemen
  • De financiële problemen zijn van tijdelijke aard
  • Je kunt de problemen vóór een specifiek moment oplossen

Benieuwd waar je een deskundige vindt om een verklaring af te geven? Het mag bijvoorbeeld gaan om een externe consultant, net als om een externe financier. Zij kunnen de financiële situatie van jouw onderneming in kaart brengen.

Daarnaast kun je gebruik maken van een brancheorganisatie of een (huis)accountant. Zij hebben voldoende financiële en fiscale kennis om de situatie te beoordelen en een verklaring op te stellen. Op die manier kunnen ze de Belastingdienst voor jou aangeven dat het nu niet lukt om de btw aangifte te voldoen. Je vraagt daarmee uitstel aan, zodat je de kans krijgt om het bedrag aan btw later af te dragen.

Voorwaarden voor de verklaring

Ook voor de verklaring zelf gelden een aantal strikte voorwaarden. Als je voor de btw aangifte uitstel wilt moet die verklaring bijvoorbeeld beschrijven wat de aard is van de betalingsproblemen. De verklaring moet aangeven hoe de problemen zijn ontstaan, zodat de Belastingdienst in kan schatten of dit het inderdaad onmogelijk maakt om nu het bedrag aan btw af te dragen.

Bovendien moet de verklaring duidelijk beschrijven hoe het in de toekomst zal lukken om de betalingsachterstand in te lopen. Dat is met name belangrijk om het gezonde karakter van jouw bedrijf aan te tonen.

Let op: de verklaring voor uitstel van de btw aangifte voor ondernemers moet duidelijk maken dat de problemen zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. Zijn de problemen het gevolg van het normale bedrijfsrisico? Dan zal je op basis daarvan geen uitstel krijgen.

De Belastingdienst kan bovendien aanvullende voorwaarden stellen. Op die manier wil de dienst mogelijke verliezen voor de Staat beperken, bijvoorbeeld als er sprake is van onvoorziene tegenslagen. De uitstel voor de btw aangifte is er voor ondernemers die door bijzondere omstandigheden in de problemen zijn geraakt. Dat neemt niet weg dat je het bedrag aan btw uiteindelijk af dient te dragen.

Uitstel voor de btw-aangifte aanvragen

Denk je dat je in aanmerking komt voor uitstel voor de btw aangifte? Dan kun je als zzp'er met een eenmanszaak of met een andere bedrijfsvorm contact opnemen met de Belastingdienst. Je dient voor een goede onderbouwing te zorgen, onder andere inclusief de genoemde verklaring door een deskundige. Het verzoek kun je versturen aan:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Uitstel btw aangifte indienen via een belastingconsulent

De zzp’er kan ervoor kiezen om de btw aangifte te laten verzorgen door een belastingconsulent of een andere specialist. In dat geval moet de zzp’er eerst contact opnemen met de specialist om te weten wat de volgende stappen zijn. Belastingconsulenten zijn namelijk bevoegd om gebruik te maken van de Uitstelregeling belastingconsulenten. Hierdoor hoeft de zzp’er vrijwel niets te doen. Een belastingconsulent kan tevens professioneel advies geven over de btw aangifte en het vragen om uitstel aangezien ze alles over de voorwaarden weten.

Uitstel btw aangifte zelf indienen

Naast het inhuren van een belastingconsulent is het ook mogelijk om zelf als zzp’er om uitstel te vragen. In principe is elke zzp’er zelf hoofdverantwoordelijk voor het indienen van de btw aangifte, dus zo ook voor het vragen om uitstel. Dit geldt trouwens zowel voor de aangifte inkomstenbelasting als de aangifte vennootschapsbelasting. Zelf vragen om uitstel voor het betalen van de belasting kan op de volgende manier:

  1. Download het formulier 'Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting' op de website van de Belastingdienst.
  2. Draag zorg voor het correct invullen van alle gegevens en print het formulier vervolgens uit.
  3. Stuur het formulier in een envelop per post naar het specifieke adres van de Belastingdienst. Dit adres staat geschreven op het aangiftebiljet.

 

In geval de zzp’er zich in het buitenland bevindt en belastingplichtig is, dan kan de zzp’er ook om uitstel vragen. Ook dit moet via het formulier 'Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting' op de website van de Belastingdienst. Het is ook mogelijk om vanuit het buitenland te bellen naar de Belastingdienst door gebruik te maken van het nummer van ‘Belastingtelefoon buitenland’. Ook vanuit Nederland zelf kan er naar de Belastingdienst voor buitenlandse zaken gebeld worden. De zzp’er wordt gevraagd om zich te identificeren middels een geldig BSN nummer.

Veelgestelde vragen:

Wat gebeurt er als het niet lukt om de btw aangifte op tijd in te dienen?

Als het de zzp’er niet lukt om de btw aangifte tijdig in te dienen, dan kan er via de website van de Belastingdienst worden gevraagd om uitstel. Deze uitstel moet wel op tijd worden aangevraagd.

Wanneer kan je uitstel voor de btw aangifte aanvragen als zzp’er?

Dit is alleen mogelijk is uitzonderlijke situaties waarbij sprake is van een ernstige zaak. Zo niet, dan is de zzp’er verplicht om de btw aangifte in te dienen. Doet de zzp’er dit niet, dan volgt er een boete of naheffingsaanslag.

Kan een zzp’er met financiële moeilijkheden om uitstel vragen?

Ja, de zzp’er moet dan wel beschikken over een totale openstaande belastingschuld die niet meer dan €20.000 is. Daarnaast heeft de zzp’er geen boete, naheffingsaanslag of dwangbevel ontvangen en is de aangifte voor de vorige 2 tijdvakken wel op tijd ingediend.

Krijgt de zzp’er die om uitstel vraagt altijd akkoord?

Nee, de Belastingdienst moet zelf de situatie beoordelen en zal vervolgens bepalen in hoeverre de zzp’er uitstel mag krijgen. Het is niet verstandig om ervan uit te gaan dat de zzp’er automatisch uitstel krijgt aangezien de Belastingdienst niet zomaar uitstel geeft.

Op die manier zal de Belastingdienst jouw verzoek in behandeling nemen, al biedt dat geen garantie op het verkrijgen van uitstel. Ga er niet automatisch vanuit dat je uitstel voor de btw aangifte ontvangt, omdat de Belastingdienst daar normaal gesproken behoorlijk kritisch op is.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?