Book holder
Home
Blog
Verlaging zelfstandigenaftrek, wat houdt dat in?
Home
Blog
Verlaging zelfstandigenaftrek, wat houdt dat in?

Verlaging zelfstandigenaftrek, wat houdt dat in?

Gewijzigd, 22 februari 2022
Gewijzigd, 22 februari 2022
article-hero

[ez-toc] Eén van de meest ingrijpende veranderingen waar zzp’ers de komende jaren op financieel gebied mee te maken krijgen, is de verlaging zelfstandigenaftrek. Niet iedere (startende) ondernemer is wellicht bekend met deze term en vraagt zich af wat de verlaging van de zelfstandigenaftrek precies inhoudt. Daarom is het goed om het licht te laten schijnen op deze aftrekpost.

 

Wat is de zelfstandigenaftrek voor aftrekpost?

De zelfstandigenaftrek (soms ook wel ondernemersaftrek genoemd) is een fiscale aftrekpost waarvan eenmanszaken (dus in de praktijk veel zzp’ers) gebruik van mogen maken. Deze aftrekpost wordt gezien als een belastingvoordeel voor ondernemers. Deze aftrekpost staat in directe relatie met de inkomensbelasting en je gegenereerde winst. Zelfstandigenaftrek is immers een aftrekpost die gerelateerd is aan het belastbaar inkomen van ondernemers.  

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst aan de toepassing van dit belastingvoordeel heeft gesteld, mag een vast bedrag afgetrokken worden van je winst, voordat de inkomstenbelasting wordt berekend. Je belastbaar inkomen wordt hierdoor dus lager. In de praktijk kan dit een belastingvoordeel opleveren van enkele honderden euro’s! De hoogte van dit voordeel is uiteraard afhankelijk van je persoonlijke situatie. 

De reden voor de verlaging zelfstandigenaftrek

Ruim 1,3 miljoen zzp’ers in Nederland maken momenteel gebruik van de zelfstandigenaftrek. Het aantal zzp’ers blijft jaarlijks stijgen in Nederland, dus zo ook het aantal personen die gebruik zullen maken van de zelfstandigenaftrek. Door het verlagen van de zelfstandigenaftrek probeert de overheid de lasten van de Nederlanders zoveel mogelijk te verlagen. Dit is slechts één reden. Een andere reden is om de fiscale verschillen tussen werknemers en zzp’ers te verkleinen. Bepaalde zzp’ers werken dagelijks bij één werkgever en zijn dus in werkelijkheid in dienstverband. De overheid wil dit risico zoveel mogelijk terugbrengen door de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers en ondernemers aanzienlijk te verlagen in de toekomst. Dit proces zal stapsgewijs gebeuren. Aan de andere kant moet ook rekening worden gehouden met de verhoging van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Dit komt de meeste zzp’ers ook voordelig uit.

Voorwaarden om gebruik te mogen maken van de voordelen van zelfstandigenaftrek

De fiscus heeft de onderstaande 4 bindende voorwaarden gesteld om gebruik te mogen maken van de voordelen van zelfstandigenaftrek:

 • Je moet door de Fiscus gezien worden als ondernemer.
 • De onderneming wordt door jou (eventueel in combinatie met anderen) gerund.
 • Je kunt door middel van een urenregistratie inzichtelijk maken dat je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per kalenderjaar.
 • Je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Je kunt deze zelfstandigenaftrek opvoeren (aanvragen) als kostenpost op je belastingaangifte van de inkomstenbelasting. Als je bij aanvang van het kalenderjaar de AOW gerechtigde leeftijd al wél bereikt hebt, kom je wel in aanmerking voor zelfstandigenaftrek maar dit bedrag is 50% van de hoogte van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die deze leeftijd nog niet bereikt hebben.

Hoogte ondernemersaftrek

De hoogte van de ondernemersaftrek is al een langere tijd aan veranderingen onderhevig. In het verleden was de hoogte van deze zelfstandigenaftrek afhankelijk van de hoeveelheid winst die je als ondernemer maakte. Er was toen sprake van een soort weegschaal model: hoe hoger de winst, hoe lager het bedrag was dat je van deze winst mocht aftrekken (de zelfstandigenaftrek). Sinds 2012 is dit niet meer het geval en is de hoogte van de ondernemersaftrek is een vast bedrag geworden.

Heeft de verlaging zelfstandigenaftrek ook nadelen?


Het kabinet van Rutte III heeft in 2020 het Belastingplan uitgebracht. In het Belastingplan wordt aangegeven dat er bepaalde gevallen zijn waarbij de verlaging van de zelfstandigenaftrek juist voordelig uit kan vallen. Zo zal de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers die genieten van een inkomen van meer dan €100.000 helemaal niet voordelig zijn. In vergelijking tot het jaar 2019 zullen de meeste zzp’ers in Nederland er juist wel op vooruitgaan. Dit is te danken aan de afwezigheid van het moeten betalen van de verplichte inkomstenbelasting in 2020, maar deze regel geldt alleen voor zzp’ers met een gemiddeld inkomen tot maximaal €26.000. Heeft de zzp’er een inkomen van meer dan €26.000, dan profiteert de zzp’er van de verhoging van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Verdient de zzp’er meer dan €100.000, dan moet er juist veel meer inkomstenbelasting betaald worden in 2020. Daarnaast hebben deze zzp’ers geen recht op arbeidskorting.

Veelgestelde vragen:

Wat gebeurt er met de verlaging zelfstandigenaftrek als de zzp’er de AOW-leeftijd bereikt heeft?

Als de zzp’er per 1 januari 2021 de AOW-leeftijd bereikt heeft, dan heeft de zzp’er vanaf dat moment recht op 50% van de zelfstandigenaftrek. De hoogte van de zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 €3.335 en zal jaarlijks dalen.

Zijn er ook veranderingen in de startersaftrek aangekondigd?

Nee, in de startersaftrek zijn er in principe geen veranderingen aangekondigd door het kabinet. Elke startende zzp’er zal in 2021 zoals gewoonlijk naast de zelfstandigenaftrek ook recht hebben op de startersaftrek. De hoogte van de startersaftrek bedraagt in 2021 een mooie €2.123.

Gaan zzp’er er met de verlaging zelfstandigenaftrek vooruit of juist achteruit?

De meeste zzp’ers zullen er volgens het kabinet van Rutte op vooruitgaan. Dit geldt voornamelijk voor de eerste paar jaar, mede dankzij de arbeidskorting en algemene heffingskorting. Deze kortingen kunnen de komende jaren dalen of verhogen afhankelijk per situatie.

Waar kan ik nagaan of ik als zzp’er in aanmerking kom voor de verlaging investeringsaftrek?

Elke zzp’er die geïnteresseerd is in het aanvragen van de verlaging investeringsaftrek kan voor meer informatie bij de Belastingdienst terecht. De fiscus heeft namelijk een aantal strenge voorwaarden gesteld aan de aanvraag van de verlaging investeringsaftrek.

Zelfstandigenaftrek voortwentelen, voordeel over meerdere jaren

De zelfstandigenaftrek kan uiteraard niet hoger zijn dan de winst die je in een kalenderjaar gerealiseerd hebt. Er kunnen een aantal redenen zijn dat je niet gebruik kan maken van de volledige zelfstandigenaftrek. Je kunt een mager jaar hebben waardoor je winst te laag is uitgevallen maar het kan ook zijn dat je door omstandigheden niet aan het urencriterium kan komen en hierdoor niet voldoet aan de voorwaarden om van dit fiscale ondernemersvoordeel gebruik te kunnen maken. Dit kan zeker voorkomen bij relatief jonge bedrijven. In deze situaties mag je het bedrag aan ongebruikte zelfstandigenaftrek verrekenen over de volgende 9 jaren. Dit wordt ook wel het “voortwentelen” van zelfstandigenaftrek genoemd. Je kunt deze overgebleven winst in de komende 9 jaren alsnog opvoeren als “kostenpost”. 

Verlaging zelfstandigenaftrek in 2020 en verder

Zoals aangegeven is de verlaging zelfstandigenaftrek één van de meest ingrijpende financiële veranderingen waar eenmanszaken (dus veel zzp’ers) mee te maken krijgen. De regering heeft hiertoe besloten om het verschil in belastingdruk tussen zelfstandig ondernemers en werknemers te verminderen. Vanaf 2020 zal de zelfstandigenaftrek in een aantal jaarlijkse stappen (van ongeveer € 250,-) verlaagd worden van het vaste bedrag van € 7.280,- zoals enige jaren gehanteerd is naar € 5.000,- in 2028.

De ontwikkeling van de zelfstandigenaftrek ziet er de komende jaren als volgt uit:

 • 2020 - € 7.030,-
 • 2021 - € 6.750,-
 • 2022 - € 6.500,-
 • 2023 - € 6.250,-
 • 2024 - € 6.000,-
 • 2025 - € 5.750,-
 • 2026 - € 5.500,-
 • 2027 - € 5.250,-
 • 2028 - € 5.000,-

Let op, genoemde bedragen kunnen altijd aan verandering onderhevig zijn. Controleer deze bedragen dan ook altijd bij de officiële instanties zoals de Belastingdienst.  

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?