Book holder
Home
Blog
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering: de verschillen
Home
Blog
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering: de verschillen

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering: de verschillen

Gewijzigd, 13 februari 2022
Gewijzigd, 13 februari 2022
article-hero

Kiezen uit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Het zijn twee totaal verschillende verzekeringen, waarover helaas toch altijd veel verwarring ontstaat.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een BAV en dekt vermogensschade die ontstaat door het werk dat je doet. Het gaat bijvoorbeeld om een verkeerd advies of een verkeerde berekening, waardoor er financiële schade ontstaat. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een AVB, omdat het eigenlijk een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is. Deze verzekering dekt materiële en immateriële schade die tijdens je werk ontstaat. Gooi je bijvoorbeeld een kop koffie over de computer van een klant? Dan is dit schade die je via deze verzekering kunt laten dekken.

Het is belangrijk om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering goed uit elkaar te houden. Je kunt er als zzp'er voor kiezen om een van de beiden af te sluiten, ze allebei af te sluiten of ze allebei niet af te sluiten. Bovendien bestaat er nog een derde belangrijke zakelijke verzekering, die gericht is op de aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheidsverzekeringen: 3 soorten

We zetten de drie aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven voor je op een rij:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is er voor materiële en immateriële schade. Dat staat voor schade aan zaken en schade aan personen. Je kunt met deze polis schade verzekeren die je tijdens je werk veroorzaakt.
Tip: heb je medewerkers in dienst binnen je eenmanszaak? Dan geldt de dekking ook voor hen en de schade die zij tijdens hun werk veroorzaken.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt specifiek vermogensschade die er tijdens je werk ontstaat. Het is schade door de uitoefening van je beroep, bijvoorbeeld op het moment dat je een verkeerd advies geeft of een verkeerde (constructieve) berekening maakt. De polis is bijvoorbeeld goed geschikt voor ondernemers in de bouw, financiële en juridische sector.

Werkgeversaansprakelijkheid

Een verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid is er speciaal voor de schade die medewerkers kunnen veroorzaken. Werkgevers zijn op basis van ‘goed werkgeverschap’ aansprakelijk voor die schade. Het is een aanvullende dekking voor ondernemers met een eenmanszaak die medewerkers in dienst hebben. Als zzp'er heb je deze dekking niet nodig, zolang je geen personeel in dienst hebt.

Wat is er verzekerd?

Als je de keuze wilt maken uit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering is het verstandig om goed te kijken wat er verzekerd is. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dek je bijvoorbeeld schade die je toebrengt aan zaken en personen. De dekking geldt alleen als de schade ontstaat tijdens het uitoefenen van je werk en als je daarvoor bedrijfsmatig aansprakelijk bent. Het gaat om schade die je toebrengt aan klanten en relaties, aan derden en aan eventuele medewerkers binnen een bedrijf onderling.

Daarnaast biedt de AVB dekking voor aansprakelijkheid die ontstaat bij schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Uitzondering daarop is schade op het eigen bedrijfsterrein. Verder heb je de mogelijkheid om de aansprakelijkheid als huiseigenaar apart bij te verzekeren.

De beroepsaansprakelijkheid dekt vermogensschade, als het gevolg van een fout die je maakt tijdens je werk. Stelt een opdrachtgever je aansprakelijk met een claim? Je kunt rekenen op dekking voor aansprakelijkheid voor geleden schade, veroorzaakt door diverse redenen. Het kan gaan om nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en vergelijkbare situaties. Daarnaast ben je gedekt door aansprakelijkheid waarbij er sprake is van een gerechtelijke procedure. Moet je verweerkosten of andere gerechtelijke kosten maken? Hiervoor kun je gebruik maken van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is er niet verzekerd?

Om de verschillen tussen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering duidelijk te maken kun je ook kijken naar wat er niet verzekerd is. Niet verzekerd met een AVB is bijvoorbeeld milieuschade die geleidelijk ontstaat, bijvoorbeeld door het lekken van tanks of containers. Bovendien is schade niet gedekt als er geen sprake is van schade aan personen of zaken. Ook is schade aan eigen goederen niet gedekt, ook niet als je die gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt of bewerkt. Tenslotte is schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen uitgesloten. Ook met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kun je niet zorgen voor dekking voor deze zaken.

Het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico beperken

Het is meestal vrijwel onmogelijk om het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico in zijn geheel te kunnen beperken. Werken met andere mensen brengt nou eenmaal bepaalde aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee en fouten kunnen soms gemaakt worden aangezien we allemaal mensen zijn. De maatregelen die genomen kunnen worden om de risico’s van bedrijfsaansprakelijkheid zo veel mogelijk te kunnen beperken zijn als volgt:

  • Zorg voor het opstellen van goede en duidelijke algemene voorwaarden voor de onderneming. Je kunt ook kiezen om de algemene voorwaarden te gebruiken van de brancheorganisatie waarbij je aangesloten bent. De verschillende brancheorganisaties beschikken namelijk over algemene voorwaarden die juridisch zijn getoetst en dus te vertrouwen zijn. Belangrijk is om de algemene voorwaarden zodanig aan te passen dat deze passen bij de situatie van je eigen bedrijf.
  • Informeer de klant tijdig van de algemene voorwaarden. Het is verstandig om de algemene voorwaarden te overhandigen tegelijk met het versturen van de offerte zodat de klant de algemene voorwaarden tijdig door kan nemen en begrijpen. Bij vragen kan de klant dit dan ook altijd van tevoren aangeven.
  • Maak duidelijke afspraken met de klant en zorg dat alles helder is. Voorkom misverstanden bij de klant aangezien dit vervelende gevolgen met zich mee kan brengen. Laat de klant na het accepteren van de offerte bevestigen dat de klant ook met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

     

Het beroepsaansprakelijkheidsrisico beperken

De bovengenoemde maatregelen om het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico te beperken gelden ook voor het beperken van het beroepsaansprakelijkheidsrisico. Hier worden echter nog enkele maatregelen bij toegevoegd. Blijf jezelf ontwikkelen op gebied van het beroep om altijd op hoogte te zijn van de juiste kennis. Je zou via een brancheorganisatie mee kunnen doen met verschillende opleidingen om de kennis te actualiseren. Een geldig lidmaatschap bij een brancheorganisatie is bij de meeste verzekeraars verplicht voor het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Veelgestelde vragen:

Wat zijn de verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen waar een zzp’er uit kan kiezen om zich optimaal te dekken?

Een zzp’er die een onderneming gaat starten kan zich verzekeren op verschillende manieren. De beste manieren om zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid is door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een verzekering tegen werkgeversaansprakelijkheid.

Voor wie zijn een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voornamelijk geschikt?

Elke zzp’er in Nederland kan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, maar over het algemeen geldt dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vooral geschikt is voor alle ondernemers in alle beroepsklassen terwijl een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vooral voor zzp’ers met een adviserend beroep geschikt is.

Zijn er meerdere vormen van aansprakelijkheid waar een zzp’er mee te maken kan krijgen?

Ja, naast beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid kan een zzp’er ook te maken krijgen met zaken zoals bestuurdersaansprakelijkheid, vervoerdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid in de bouw. Het risico neemt toe afhankelijk van de beroepssoort en de werkzaamheden die uitgevoerd worden.

Wat is de beste manier voor een zzp’er om de aansprakelijkheidsrisico’s te verzekeren?

Een ondernemer kan het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico verzekeren door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een zzp’er met een adviserend beroep kan beter een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor het dekken van eventuele schade die uit het uitoefenen van het beroep kan voortvloeien.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Wil je de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken? Het is verleidelijk om meteen naar de premie te kijken. Toch is het belangrijk om vooral uit te gaan van de risico’s die je bedrijfsmatig loopt. Zorg er daarmee voor dat je goed weet wat het risico is op eventuele claims of kosten. Stem daar de verzekering(en) die je afsluit op af.

Kijk vervolgens naar de premie die je bij verschillende verzekeraars betaalt, zodat je een goede vergelijking kunt maken. De premie is sterk afhankelijk van het type bedrijf dat je hebt, de omvang daarvan en de branche waarin je actief bent. Ook de omzet kan van invloed zijn op de premie, vooral voor een BAV. Zorg ervoor dat je voor de vergelijking van de beide verzekeringen altijd uitgaat van precies dezelfde gegevens, zodat daarin geen scheve verhouding ontstaat.

Houd er rekening mee dat er voor de AVB een verplicht eigen risico geldt. Dat betekent dat je de eerste kosten bij schade aan personen of zaken altijd zelf zal moeten betalen. Pas als je het eigen risico hebt gebruikt kun je aanspraak maken op de dekking. Je hebt zelf de keuze om het verplichte eigen risico verder te verhogen met een vrijwillig eigen risico. Het voordeel van een hoger eigen risico is dat het de premie omlaag kan brengen, zodat je maandelijks voordeliger uit bent.

We helpen je online graag de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met elkaar te vergelijken. En houd er rekening mee dat het niet noodzakelijk is om een van de beiden af te sluiten. Sommige zzp'ers sluiten de beide verzekeringen niet af, anderen kiezen voor een van de twee en weer een andere groep sluit de verzekeringen allebei af. En vind je het lastig om daar zelf een keuze uit te maken? Onafhankelijke adviseurs kunnen de mogelijkheden voor je op een rij zetten. Ze adviseren je over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, zodat je goed kunt inschatten wat er voor jou belangrijk is.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?