Book holder
Home
Blog
Verzekering bij ziekte als zzp'er: waar moet je aan denken?
Home
Blog
Verzekering bij ziekte als zzp'er: waar moet je aan denken?

Verzekering bij ziekte als zzp'er: waar moet je aan denken?

Gewijzigd, 23 februari 2022
Gewijzigd, 23 februari 2022
article-hero

[ez-toc] Een verzekering bij ziekte afsluiten als zzp'er? Wij zetten voor je op een rij waar je aan moet denken om niets over het hoofd te zien. Belangrijk is bijvoorbeeld een goede zorgverzekering, maar als zelfstandige heb je meer mogelijkheden. Houd rekening met de verschillen tussen bijvoorbeeld de zorgpolis die uitkeert als je zorgkosten maakt, of een arbeidsongeschiktheidsverzekering die uitkeert als je niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval.

 

Verder is het de moeite waard om jouw aansprakelijkheid goed in kaart te brengen en daarvoor sterke algemene voorwaarden op te stellen. Voorkom op die manier dat het mes bij ziekte aan twee kanten snijdt. Je kunt bij ziekte een verzekering voor zzp'ers vergelijken, maar die dekt niet automatisch de kosten van een claim door een opdrachtgever waarvan het project vertraging oploopt.

Wij zetten de belangrijke punten op een rij waar je als zelfstandige aan moet denken, als je een keer ziek wordt. Anders dan wanneer je in loondienst bent is er geen werkgever die door zal betalen. Eenmaal ziek heb je niet meer de mogelijkheid om voor een inkomen te zorgen, terwijl je aan de andere kant wel (veel) kosten dient te maken. Het is een groter risico dan als je in loondienst bent, dus neem er goed de tijd voor om hier naar te kijken.

Goede algemene voorwaarden

Voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom niet onverstandig om te beginnen met goede algemene voorwaarden. Die kunnen je niet helpen om risico’s weg te nemen, maar je kunt de gevolgen daarvan wel beperken of zelfs helemaal voorkomen. Wist je bijvoorbeeld dat je algemene voorwaarden kunt gebruiken om het aansprakelijkheidsrisico te beperken? Je kunt daar in opnemen wat er gebeurt op het moment dat jij ziek wordt, en voor welke kosten je wel of niet aansprakelijk bent.

Stel dat je werkt aan een project van 3 maanden, voor de oplevering van een belangrijk project. Een opdrachtgever stelt daar de planning op af, bijvoorbeeld om samen te werken met andere professionals en organisaties. Als jij na 1 maand ziek wordt kan het project behoorlijke vertraging oplopen. Met goede algemene voorwaarden kun jij voorkomen dat je daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. Dat voorkomt hoge kosten, bovenop de kosten die je medisch moet maken als je ziek wordt.

Goede algemene voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op een zzp verzekering bij ziekte, zoals de zorgverzekering. Kijk daarnaast ook goed naar een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). De verschillende polissen kunnen je helpen de risico’s goed af te dekken. En vind je het lastig om zelf alle risico’s goed in kaart te brengen? Twijfel dan niet om daar een goede adviseur voor in de arm te nemen.

Zzp zorgverzekering

De belangrijkste verzekering bij ziekte is de zorgverzekering. Dat is wat dat betreft niet anders dan wanneer je in loondienst bent of een uitkering ontvangt. De basis zorgverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht, dus ook voor jou als zelfstandige. Je voorkomt daarmee dat je zelf moet betalen voor de kosten van een ziekenhuisopname of andere ingrijpende behandelingen. Houd natuurlijk wel rekening met het verplichte en eventueel vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico bedraagt €385 per jaar in 2018 en 2019. Daarnaast heb je de kans om dat eigen risico vrijwillig te verhogen tot maximaal €885 per jaar. Dat zijn kosten die je zelf moet maken voor behandelingen waarvoor het eigen risico geldt. Daarna kun je terugvallen op de dekking door de polis, zodat de medische kosten beperkt blijven.

Er bestaat geen speciale zzp zorgverzekering waar je zakelijk gebruik van kunt maken. In plaats daarvan sluit je de zorgpolis gewoon in privé af. Wel heb je de mogelijkheid om de aanvullende verzekering af te stemmen op jouw werk als zelfstandige en de risico’s die je loopt. Denk bijvoorbeeld aan extra dekking voor fysiotherapie, voor mindfulness en voor mantelzorg. Het zijn bekende onderdelen van de zorgverzekeringen die verzekeraars speciaal voor zzp'ers hebben samengesteld.

Tip: besparen op de premie van een ziekteverzekering voor zzp'ers? Er zijn collectiviteitskortingen beschikbaar, via organisaties zoals ZZP Nederland. Als je daar lid van bent krijg je korting op de premie, net als wanneer je via een werkgever zou kiezen voor collectiviteit.

Let op: kom je uit loondienst en ga je aan de slag als zzp'er? Je hebt op dat moment de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat mag tussentijds, zodat je de verzekering af kunt stemmen op de risico’s die jij loopt tijdens de uitvoering van je werk.

Ziekteverzekering voor zzp'ers: arbeidsongeschiktheid

Naast de zorgverzekering kun je ter verzekering van ziekte als zzp'er gebruik maken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is geen verzekering voor de medische kosten die je maakt, maar keert uit op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. Kun je als het gevolg van een ongeval (tijdelijk) niet meer werken? Afhankelijk van de dekking en de mate waarin je ongeschikt raakt kun je rekenen op een uitkering.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan op die manier een aanvulling zijn op een zorgverzekering. Je voorkomt daarmee dat je zonder inkomen komt te zitten, op het moment dat je (veel) medische kosten moet maken. Breng goed in kaart hoe het mes aan twee kanten kan snijden als je ziek wordt. Aan de ene kant ontvang je geen inkomsten meer, terwijl je aan de andere kant wel kosten moet maken om er weer bovenop te komen.

Het is om die reden ook verstandig om een goede zorgverzekering af te sluiten als je werkt als zzp'er. Zorg er daarmee voor dat je kunt rekenen op goede zorg en je snel weer de oude bent. Hoe sneller je weer aan het werk kunt, des te groter de kans dat de financiële gevolgen beperkt blijven. Een adviseur kan je eventueel helpen om de risico’s in kaart te brengen, zodat je die niet over het hoofd ziet en je een goede keuze kunt maken.

Keuzes van de zzp’er

Wat de hoogte van de kosten uiteindelijk zal zijn van een zorgverzekering bij ziekte voor zzp’ers hangt af van bepaalde keuzes. Deze keuzes worden door de zzp’er zelf gedaan. De kosten liggen grotendeels dus in handen van de zzp’er zelf, maar ook eventueel door het volgen van advies van een adviseur. De zaken die van invloed zijn op de kosten zijn de leeftijd van de zzp’er en het beroep. De zzp’er kan zelf invloed uitoefenen op:

 • Wat het verzekerd bedrag zal zijn.
 • Wat het percentage is waarbij de zzp’er in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • De wijze waarop de zorgverzekeraar de arbeidsongeschiktheid beoordeeld.
 • De startdatum en einddatum van de uitkering van de zzp’er.
 • De optie van het nemen van een stijgende uitkering of niet.

Veranderingen in zzp verzekering bij ziekte in 2021

Er gaat per 2021 een hoop veranderen aan de verzekering bij ziekte voor zzp’ers.

 • De premies voor zorgverzekering gaan omhoog: Per januari 2021 zullen de premies stijgen. De hoogte van de stijging varieert per zorgverzekeraar.
 • De collectiviteitskorting blijft gelijk: De collectiviteitskorting van 5% blijft ook in 2021 gelden. Per 2023 zal deze korting er waarschijnlijk niet meer zijn.
 • Zzp’ers met een lager inkomen krijgen meer zorgtoeslag: De zorgtoeslag zal stijgen voor zzp’ers met een lager inkomen. Dit geldt zowel voor alleenstaanden als meerpersoonshuishoudens. De hoogte van de stijging hangt af van het inkomen van de zzp’er.
 • De bijdrage van de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet stijgt: Deze premie zal in 2021 stijgen met 5 tot 7%.
 • Het basispakket voor zzp’ers wordt verbeterd: In 2021 worden een aantal nieuwe geneesmiddelen, paramedische zorg en dagbehandelingen vergoed. Daarnaast verdwijnt het eigen risico voor bepaalde groepen en wordt bij anderen de vergoeding vereenvoudigd.
 • Het verplichte eigen risico blijft gelijk: Er zal in 2021 niets veranderen aan het eigen risico van een zzp’er.

Veelgestelde vragen:

Hoe kan een zzp’er besparen op de maandelijkse verzekeringspremie voor een zzp’er?

Besparen op de premie kan door een verhoging van het verplichte eigen risico. Door het eigen risico te verhogen wordt de maandelijkse premie verlaagd. Verder is korting ook mogelijk door het afsluiten van een collectieve zorgverzekering voor zzp’ers.

Kunnen zzp’ers ook overstappen van zorgverzekeraar?

Ja, zzp’ers hebben de mogelijkheid om tussentijds over te stappen van een zzp verzekering bij ziekte, maar dit kan slechts als de verzekeraar hier ook mee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan moet de zzp’er wachten tot 1 januari om over te stappen.

Wat kost een verzekering bij ziekte als zzp’er?

Wat een zzp’er gaat betalen voor een verzekering bij ziekte hangt grotendeels af van de wensen, voorkeuren en behoeften van de zzp’er zelf. Een zzp’er kan de hoogte van de premie namelijk zelf bepalen door een eigen gepersonaliseerd pakket samen te stellen.
 

Waar heeft een zzp’er recht op mocht er iets gebeuren en er sprake is van arbeidsongeschiktheid zonder dat een zorgverzekering voor zzp’ers is afgesloten?

Een zzp’er die niets geregeld heeft, heeft bij arbeidsongeschiktheid slechts recht op een bijstandsuitkering. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van de inkomsten van de zzp’er.

Wij helpen je graag de verzekeringen bij ziekte als zzp'er af te sluiten. Begin met het opstellen van goede algemene voorwaarden en ga vervolgens op zoek naar een zorgverzekering die bij je past. Je kunt ervoor kiezen om die uit te breiden met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Denk verder na over de mogelijke dekkingen tegen aansprakelijkheid, zowel met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij die laatste twee is het belangrijk om ze goed uit elkaar te houden, omdat ze beiden gericht zijn op de dekking van een ander type schade en kosten.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?