Book holder
Home
Blog
Voorlopige aanslag Belastingdienst, moet je er gebruik van maken als zzp’er?
Home
Blog
Voorlopige aanslag Belastingdienst, moet je er gebruik van maken als zzp’er?

Voorlopige aanslag Belastingdienst, moet je er gebruik van maken als zzp’er?

Gewijzigd, 23 februari 2022
Gewijzigd, 23 februari 2022
article-hero

[ez-toc] Gedurende de maand januari kun je weer de jaarlijkse voorlopige aanslag van de Belastingdienst verwachten. Hier kun je jouw verwachtingen met betrekking op de inkomstenbelasting voor het komende jaar op aangeven. Het is echter géén verplichting om dit te doen. Lees hier waarom het handig kan zijn om hiervan gebruik te maken als zzp’er.

 

Iedere ondernemer is verplicht om belasting te betalen over de gegenereerde inkomsten. Als de zaken goed zijn gegaan, kan dit bedrag flink hoog oplopen. Het is verstandig om hier rekening mee te houden om te voorkomen dat er in één keer een hoog bedrag moet worden afgedragen aan de fiscus waar géén rekening mee gehouden is. Je zult absoluut niet de eerste zzp’er zijn die hierdoor in problemen komt. 

Er zijn twee manieren om deze vervelende situatie te voorkomen. Je kunt geld reserveren maar ook gebruik maken van de voorlopige aanslag. De meeste zzp’ers geven de voorkeur aan deze laatste optie. 

Wat is een voorlopige aanslag?

Een voorlopige aanslag heeft betrekking op het bedrag aan inkomstenbelasting dat je het aankomend kalenderjaar maandelijks kunt afdragen aan de Belastingdienst om te voorkomen dat je in één keer het volledige bedrag moet afdragen. Het is een schatting van het bedrag dat je over de aankomende periode van 12 maanden moet betalen aan de hand jouw aangifte inkomstenbelasting van het jaar daarvoor. Je kunt dit bedrag maandelijks aan de Fiscus afdragen. Na het einde van het jaar wordt het geschatte bedrag met het werkelijke bedrag verrekend.

Het is een voorziening die de Belastingdienst heeft getroffen om te voorkomen dat je als zzp’er verrast wordt door een hoge kostenpost. Als ondernemer ben je vrij in je keuze of je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.      

Voorlopige aanslagen voordelig voor de zzp’er?

Veel zzp’ers maken graag gebruik van de mogelijkheid om maandelijks belasting te betalen. Deze optie heeft uiteraard veel weg van een loondienst situatie. Zoals aangegeven wordt het af te dragen bedrag geschat op basis van eerder gerealiseerde cijfers. Een voorlopige aanslag kun je echter wel altijd aanpassen. Dit is zelfs verstandig om dit te doen. De Belastingdienst baseert de gegevens immers op cijfers van het voorafgaande jaar. Op het moment dat je een enorme groei van je bedrijf verwacht, of juist het tegenovergestelde resultaat, kun je dit bij de Fiscus kenbaar maken en het maandelijks te betalen bedrag aanpassen. 

Je kunt met de aanpassing ook een keuze maken om bewust wat meer belasting te betalen en hier een spaarpotje van te maken. Zoals aangegeven wordt het geschatte- en het werkelijk te betalen bedrag met elkaar verrekend als het kalenderjaar is afgesloten. Als je meer hebt betaald dan achteraf nodig was, krijg je het te veel betaalde bedrag met rente terug. Op deze manier kan de Belastingdienst gebruikt worden als een soort bank. Het valt overigens te betwijfelen of dit financieel gunstiger is. Deze rente kan nauwelijks gezien worden als verdienmodel. 

Wat is gunstiger? Geld reserveren of gebruik maken van voorlopige aanslagen?

Het gebruik maken van de voorlopige aanslag is in de praktijk een praktische oplossing voor zowel jou als zzp’er als voor de Belastingdienst. Je zorgt voor spreiding van je kosten en je houdt eenvoudiger het overzicht in je financiële huishouding. Voor de Belastingdienst is het een gunstige situatie omdat de Fiscus bij deze constructie minder lang hoeft te “wachten” op jouw belastinggeld. Als zzp’er hoef je dan ook geen belastingrente te betalen. Dit is de vergoeding aan de Belastingdienst die je moet betalen voor de gemiste rente als je de belasting pas na het afsluiten van het jaar betaalt. Overigens is andersom ook het geval, als je te laat de belasting betaalt of uitstel aanvraagt moet je invorderingsrente afdragen aan de Belastingdienst.   

Als je kiest om geld te reserveren, moet je hier wel gedisciplineerd in zijn. Als je kiest om het bedrag in een keer (binnen de betaaltermijn) te betalen, ontvang je een betaalkorting. Wat dat betreft is deze laatste optie misschien nog wel iets gunstiger. Daarnaast verplicht je jezelf met een voorlopige aanslag om maandelijks geld over te maken aan de Belastingdienst. Dit kan jezelf financieel iets beperken waardoor je minder de ruimte hebt om investeringen voor de korte termijn te doen.  Het is dus zeker verstandig om goed af te wegen wat hierin voor jou de beste keuze is.  

Voorlopige aanslag aanvragen of aanpassen

Wil je een voorlopige aanslag aanvragen, aanpassen of juist géén gebruik meer van deze voorziening maken? Dan kun je dit op een eenvoudige manier kenbaar maken via de website van de Belastingdienst. Je kunt dit platform bezoeken door in te loggen met je DigiD. Je vindt in dit portaal het formulier dat hiervoor bestemd is. Na het invullen van de gegevens ontvang je van de Belastingdienst een bericht dat je voorlopige aanslag wordt aangepast.

Voor de volledigheid is het goed te vermelden dat in een voorlopige aanslag géén rekening gehouden met voordeelregelingen als de starters- en zelfstandigenaftrek. Deze regelingen worden pas toegepast in de definitieve aangifte/ aanslag inkomstenbelasting. 

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?