Book holder
Home
Blog
Voorstel kabinet: grote organisaties moeten mkb binnen 30 dagen betalen
Home
Blog
Voorstel kabinet: grote organisaties moeten mkb binnen 30 dagen betalen

Voorstel kabinet: grote organisaties moeten mkb binnen 30 dagen betalen

Gewijzigd, 23 februari 2022
Gewijzigd, 23 februari 2022
article-hero

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken wil wettelijk vastleggen dat de betalingstermijn van grote organisaties aan het mkb en zzp'ers van 60 naar 30 dagen wordt teruggebracht. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief, ook namens minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Wet betaaltermijnen aangescherpt

De Wet betaaltermijnen grote bedrijven is drie jaar geleden in 2017 van kracht geworden. Met die wet worden lange betaaltermijnen van meer dan 60 dagen op dit moment al tegengegaan. Het kabinet ziet een betaaltermijn van 60 dagen of langer als onredelijk. Lange betaaltermijnen vormen vooral een groeiend probleem voor bedrijven die geconfronteerd worden met een snel stijgende of dalende omzet. Ook start-ups en zzp'ers komen door lange betaaltermijnen regelmatig onnodig in problemen.

Meer dan 30 dagen wachten op betaling is te lang

Uit cijfers van Graydon over het betaalgedrag van grote ondernemingen blijkt dat de wettelijke betaaltermijn van 60 dagen regelmatig overschreden wordt. Zowel mkb’ers als zzp’ers geven aan een betaaltermijn van meer dan 30 dagen als te lang te ervaren.

Mkb en zzp’ers positief over aanscherping wettelijke betaaltermijn

Op dit moment telt Nederland meer dan 1 miljoen zelfstandige ondernemers. Het aantal zzp’ers dat door lange betaaltermijnen wordt geraakt is dus groot. Om deze reden is staatssecretaris Keijzer met de minister voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel aan het voorbereiden. De voordelen van een aanscherping van 60 naar 30 dagen wegen volgens hen zwaarder dan de nadelen voor grote organisaties.

Mkb-ondernemers en zzp’ers zijn positief over de voorgestelde aanscherping van de betaaltermijn van 60 naar 30 dagen. Men vraagt zich nog wel af of het daadwerkelijk zal leiden tot een verbetering in het betaalgedrag. Mkb’ers en zzp’ers verwachten onder andere:

  • Meer financiële ademruimte voor de eigen onderneming.
  • Kortere termijn van voorfinanciering van onkosten of salariskosten.
  • Lagere kosten voor lopend krediet of andere manieren om de liquiditeit te vergroten.
  • Betere onderhandelingspositie: geen concessies op de prijs om een betere betaaltermijn te krijgen.

Coronacrisis nadelig voor betaaltermijnen

De coronacrisis heeft een nadelige invloed op de door grote organisaties gehanteerde betaaltermijnen. Enkele grote bedrijven besluiten eenzijdig om de afgesproken betaaltermijn te vergroten. Deze bedrijven zijn door het Ministerie van Economische Zaken aangesproken. Zij hebben daarna toegezegd zich alsnog aan de afgesproken betaaltermijnen te houden. De staatssecretaris en minister Dekker vinden dat het juist in tijden van crisis zeer belangrijk is dat alle ondernemers zich aan afgesproken betaaltermijnen houden. Mkb-ondernemers en zzp’ers moeten beter beschermd worden tegen onredelijke betaaltermijnen.

Meer toezicht

Grote organisaties zien een aanscherping niet zitten. Het is maar de vraag of zij zich ook echt aan een verscherping van de betaaltermijn gaan houden. Daarom pleit staatssecretaris Keijzer voor meer toezicht op de naleving van de wet. Mkb-ondernemers en zzp’ers maken namelijk weinig of geen gebruik van juridische invorderingsmiddelen voor het niet naleven van de afgesproken of wettelijke betaaltermijn. Mkb’ers en zzp’ers willen daarmee namelijk voorkomen dat de zakelijke relatie onder druk komt te staan. Staatssecretaris Keijzer vindt het echter belangrijk dat zzp’ers en het mkb hun facturen tijdig betaald moeten krijgen. Ook vraagt de staatssecretaris de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om meldingen en klachten van mkb-ondernemers te registreren. Wanneer uit de resultaten blijkt dat betaaltermijnen vaak worden overschreden, dan onderzoekt de staatssecretaris of toezicht mogelijk en gewenst is.

Invloed op grote organisaties

De invoering van de Wet betaaltermijnen in 2017 heeft een grote impact gehad op de bedrijfsvoering van grote organisaties. Veel grote bedrijven hebben hun betalingsprocessen volledig geautomatiseerd. Daardoor worden de meeste betalingen netjes binnen de contractuele betaaltermijnen gedaan. Een verdere aanscherping van de Wet betaaltermijnen van 60 naar 30 dagen zal effect hebben op de bedrijfsvoering van grote organisaties.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?