Book holder
Home
Blog
Wat is btw aangifte bij de Belastingdienst?
Home
Blog
Wat is btw aangifte bij de Belastingdienst?

Wat is btw aangifte bij de Belastingdienst?

Gewijzigd, 23 februari 2022
Gewijzigd, 23 februari 2022
article-hero

[ez-toc] De btw aangifte bij de Belastingdienst: wat is dat en hoe doe je die? Een belangrijke taak voor jou als zzp'er, waar je op tijd mee aan de slag moet gaan. Je doet btw aangifte als ondernemer, waarmee je de Belastingdienst aangeeft welk bedrag aan btw je hebt ontvangen van klanten. En je kunt aangeven welk btw-bedrag je hebt betaald over zakelijke aankopen. De verrekening van die beiden leidt tot de aangifte, waarmee je aangeeft welk bedrag je over het afgelopen kwartaal zal afdragen of wenst terug te krijgen.

 

Je kunt btw aangifte doen op de website van de Belastingdienst, door in te loggen voor ondernemers. Zodra het tijd is om de aangifte te doen staat het online aangifteformulier voor je klaar. Voorkom dat je dat te laat doet, zodat je daar geen boete voor krijgt. En wil je uitstel aanvragen? Houd er dan rekening mee dat je daarvoor aan strikte voorwaarden moet voldoen.

We zetten een aantal belangrijke punten over de btw aangifte voor je op een rij. Kies voor het juiste stelsel, doe aangifte over de juiste maanden en ontdek speciale regelingen die er beschikbaar zijn. En kom je er zelf niet uit, bijvoorbeeld om ook buitenlandse btw te verrekenen of etentjes als aftrek op te voeren? Ga vooral op zoek naar een goede adviseur!

De btw aangifte voor startende zzp’ers

Startende zzp’ers kunnen de eerste btw aangifte zowel digitaal als op papier indienen bij de Belastingdienst. Welke manier de zzp’er uitkiest hangt af van het moment dat de zzp’er zich heeft aangemeld bij de Kamer van Koophandel. Om de aangifte in te dienen moet de zzp’er wachten tot de Belastingdienst de 1e aangifte startende ondernemers opstuurt. Hierbij kunnen we de volgende situaties onderscheiden:

  • Indien een startende zzp’er btw moet betalen maar geen aangifte heeft ontvangen van de Belastingdienst, dan is de zzp’er zelf verantwoordelijk om een aangifte aan te vragen binnen een 1 maand.
  • Mocht de zzp’er juist btw terug krijgen maar de aangifte is nog niet binnen, ook dan moet de zzp’er zelf de aangifte gaan aanvragen bij de Belastingdienst binnen 6 maanden.

Een zzp’er kan de btw aangifte dus online doen via de website van de Belastingdienst, via een aangifte- of administratiesoftware of via een fiscaal intermediair. De meeste zzp’ers beginnen steeds vaker gebruik te maken van speciaal ontworpen boekhoudprogramma’s waarmee de btw aangifte makkelijk ingediend kan worden.

Kasstelsel of factuurstelsel

Standaard maak je als ondernemer gebruik van het factuurstelsel. In sommige gevallen mag je het kasstelsel hanteren. We zetten een paar verschillen voor je op een rij:

Factuurstelsel voor de btw aangifte

  • Geen onderscheid tussen betaalde en onbetaalde facturen
  • Btw aangifte over facturen uit de periode voor de aangifte

Kasstelsel voor de btw aangifte

  • Btw aangifte over ontvangen betalingen
  • Geen voorfinanciering van btw over onbetaalde facturen

Mag je als ondernemer het kasstelsel gebruiken? Je hoeft alleen btw-aangifte te doen over betalingen die je hebt ontvangen. Dat betekent dat je al btw moet afdragen over facturen die je hebt gemaakt, maar waar je de betaling nog niet van hebt ontvangen.

Let op: je mag niet zomaar wisselen tussen het factuurstelsel en kasstelsel. De Belastingdienst verplicht is om de aangifte consequent te doen, steeds op dezelfde manier.

Aangifte over de juiste maanden

Je doet de aangifte voor de btw over een tijdvak. Normaal gesproken doe je als zzp'er met een eenmanszaak aangifte over het afgelopen kwartaal. Dat is een periode van 3 maanden, zoals januari, februari en maart of april, mei en juni, etc. Je doet 4x per jaar aangifte, steeds in de maand die volgt op het kwartaal. Je doet in april aangifte over het eerste kwartaal, in juli over het tweede kwartaal, in oktober over het derde kwartaal en in januari over het vierde en laatste kwartaal.

Let op: voorkom dat je de facturen meeneemt uit de maand waarin je aangifte doet. De aangifte in april doe je over de facturen tot en met 31 maart. Facturen vanaf 1 april horen bij de tweede aangifte, die je in juli doet.

Gebruik maken van speciale regelingen

Er is een speciale regeling voor de btw aangifte voor ondernemers beschikbaar, die niet alle zzp'ers kennen. Je mag in sommige gevallen gebruik maken van de Kleine Ondernemersregeling. Dat is een regeling speciaal voor kleine en startende ondernemers, die over een jaar tijd minder dan 1.883 euro aan btw dienen af te dragen. Als dit het geval is en je je aanmeldt voor de Kleine Ondernemersregeling (KOR) hoef je de btw niet te betalen, zodat je een aanzienlijk fiscaal voordeel hebt.

Tip: start je halverwege of nog later in het jaar? De kans is dan groot dat je minder dan 1.883 aan btw zal hoeven afdragen. Berekendit op basis van de omzet en het btw-tarief dat je in rekening brengt. Uitgaande van 9% btw gaat het om een omzet van 20.922 euro, bij 21% btw gaat het om een omzet tot 8.966 euro.

Buitenlandse btw

Werk je voor klanten in het buitenland of koop je in bij buitenlandse bedrijven? Dan krijg je te maken met zowel de Nederlandse btw als buitenlandse btw. Er gelden verschillende regelingen, afhankelijk van de goederen of diensten die je geleverd krijgt of zelf levert.

Gaat het om zaken binnen de EU? Dan hoef jij geen btw in rekening te brengen bij jouw klant en betaal je geen btw over aankopen die je zakelijk doet. De btw wordt ‘verlegd’. Dat betekent dat jouw klant in het eigen land btw afdraagt. En op die manier dien jij btw in Nederland af te dragen over aankopen die je in het buitenland doet.

Gaat het om zaken met een land buiten de EU? Dan is er vaak sprake van het 0%-tarief voor de btw. Je hoeft geen btw in rekening te brengen en hoeft die voor inkopen niet te betalen. Kom je er niet goed uit met de buitenlandse btw voor de aangifte? Erkende adviseurs zetten graag de belangrijke regelingen voor je op een rij. En ze kunnen je helpen jouw situatie goed in kaart te brengen

Etentjes in de btw-aangifte

Pas tenslotte op met etentjes waarvan je de btw volledig verrekent voor de btw-aangifte. Dat is niet zomaar toegestaan. De Belastingdienst hanteert een drempelwaarde. En wil je meteen het eerste etentje kunnen verrekenen? Dat mag ook, maar in dat geval mag je niet 100% van de btw opvoeren als voorbelasting.

Aangifte met terugwerkende kracht

Het kan gebeuren dat een zzp’er al is begonnen met ondernemen, maar zichzelf nog niet bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven. In principe dient elke ondernemer zich bij start van het bedrijf in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, maar lang niet alle zzp’ers doen dit direct. Mocht er in die periode minstens een kwartaal zijn verstreken, dan is de zzp’er verplicht om een btw aangifte in te dienen met terugwerkende kracht. Hierna pas stuurt de Belastingdienst het eerste aangiftebiljet naar de zzp’er. Doet de zzp’er dit niet, dan kan de ondernemer een boete of een naheffingsaanslag verwachten. Elke ondernemer behoort immers zorg te dragen voor het indienen van de btw aangifte anders wordt deze actie gezien als verzuim.

Veelgestelde vragen:

Wat zijn de gevolgen als de zzp’er te laat is met de btw aangifte indienen?

Als de zelfstandige ondernemer vanwege onvoorziene omstandigheden te laat is om de btw in te dienen, dan kan de zzp’er een verzuimmededeling verwachten. De zzp’er kan ook een boete krijgen en eventueel ook een naheffingsaanslag.

Wat is het btw tarief voor een zzp’er?

Het standaard btw tarief voor zzp’ers in Nederland is 21%. In bepaalde gevallen kan dit zelfs 9%. Ook een vrijstelling van 0% is een mogelijkheid. Elke zelfstandige ondernemer is wettelijk verplicht om zorg te dragen voor het indienen van de btw aangifte.

Wanneer ben je ondernemer in ogen van de Belastingdienst?

Je bent ondernemer voor de Belastingdienst als er bij je onderneming sprake is van deelname aan het economische verkeer, een duurzame organisatie van zowel kapitaal als arbeid en het beogen van winst. Ook besteed je minstens 1.225 uur aan het bedrijf.

Wat zijn aftrekposten en wat voor invloed hebben ze op de btw aangifte?

Aftrekposten zijn de zakelijke kosten die zzp’ers op kunnen geven bij de btw aangifte. Het doel hierbij is de inkomstenbelasting en de premie volksverzekering verlagen aangezien je als zzp’er je inkomen hebt verminderd toen deze kosten zijn gemaakt.

Erkende adviseurs leggen je graag uit welke btw je wel en niet mag gebruiken voor de voorbelasting. Je kunt op die manier de btw aangifte doen bij de Belastingdienst, zodat je op basis daarvan het juiste bedrag aan btw kunt afdragen of kunt ontvangen.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?