Book holder
Home
Blog
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, wat is dat?
Home
Blog
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, wat is dat?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, wat is dat?

Gewijzigd, 13 februari 2022
Gewijzigd, 13 februari 2022
article-hero
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Populair in 2022
alt
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zzp
5/5
blue-tick
Snel en simpel geregeld
blue-tick
Een verzekering op maat
blue-tick
Dagelijks op te zeggen
Informatie

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en waarom is die voor een eenmanszaak interessant? Belangrijke vragen, waar we je graag antwoord op geven. Zo’n verzekering is voor jou als zzp'er niet verplicht, maar kan wel voorkomen dat je zelf voor hoge kosten moet opdraaien.

We zetten voor je op een rij wat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is en wat daar de kosten van zijn. Samen met een paar tips, die jou helpen om het risico in te schatten en op basis daarvan de dekking te kiezen die je nodig hebt.

Je bent als eigenaar van een eenmanszaak aansprakelijk voor schade die je veroorzaakt. Het gaat om schade die je veroorzaakt tijdens je werk, door de werkwijze die je hanteert of door personeel dat bij jou werkt. Met dat laatste heb je als zzp'er niet te maken, maar wel als je medewerkers inhuurt binnen jouw eenmanszaak.

Let op: je kunt goede algemene voorwaarden opstellen om jouw aansprakelijkheid te beperken. Toch kun je daarmee niet alle risico’s afdekken, dus kijk goed naar de mogelijkheid van een aansprakelijkheidsverzekering.

Houd de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers goed uit elkaar, bijvoorbeeld door goed te kijken naar wat er gedekt is. De verzekering is niet verplicht, maar met onze handige tips bepaal jij eenvoudig of dit voor jou toch een goed idee is.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voorkom dat je de verzekeringen voor bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid door elkaar haalt. We zetten een paar belangrijke verschillen op een rij:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Een WA-verzekering voor bedrijven, waarmee je aansprakelijkheid tijdens jouw werk, voor jouw werkwijze en activiteiten door jouw personeel kunt dekken.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Een aansprakelijkheidsverzekering die de gevolgen van jouw beroepsuitoefening dekt, bijvoorbeeld als je een verkeerd advies geeft of foute constructieve berekening maakt.

Wat is er gedekt in de AVB?

Wat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een eenmanszaak is wordt het best duidelijk door goed te kijken naar de dekking. Houd er allereerst rekening mee dat je geen gebruik kunt maken van je particuliere WA-verzekering. Die verzekering kun je gebruiken voor persoonlijke aansprakelijkheid, maar niet als er tijdens je werk een situatie ontstaat waarvoor jij aansprakelijk kan worden gesteld.

Een AVB dekt schade aan personen (immaterieel) en zaken (materieel). De schade dient te ontstaan tijdens het uitvoeren van jouw opdrachten als ondernemer. De dekking geldt ook voor kosten die ontstaan door schade of letsel dat is ontstaan terwijl jij daar aansprakelijk voor bent. Gaat het om schade opgelopen in een gebouw dat hoort bij jouw onderneming? Ook in dat geval kun je gebruik maken van de dekking.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht voor zzp'ers en eenmanszaken. Het is een vrijwillige verzekering. Daarom is het de moeite waard om goed in te schatten welke risico’s jij loopt als zelfstandige of ondernemer.

Let op: sommige opdrachtgevers vereisen dat je een AVB hebt. Zij doen dit om te voorkomen dat jij niet voor de kosten op kunt draaien, als je daarvoor wel aansprakelijk bent. Informeer bij opdrachtgevers of ze een AVB verplicht stellen, zodat je daar op voorhand rekening mee kunt houden.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor eenmanszaken en zzp'ers is gebruikelijk in beroepen met relatief veel risico. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de bouwsector, net als de juridische en fiscale sector. Een klein foutje kan daar grote gevolgen hebben, die leiden tot hoge kosten. Met een AVB zorg je voor dekking, waarmee je kunt voorkomen dat jij de kosten moet betalen die ontstaan als je aansprakelijk bent voor schade.

Tips bedrijfsaansprakelijkheid eenmanszaak

Wil je de bedrijfsaansprakelijkheid van jouw eenmanszaak goed afdekken? We zetten een paar handige tips voor je op een rij:

Schat de risico’s in

Voordat je verschillende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen kunt vergelijken is het belangrijk om de risico’s goed in te schatten. Waar heb jij als ondernemer mee te maken, wat zijn de risico’s die je als zzp'er loopt? Zodra je daar een goed beeld van hebt kun je de mogelijke kosten berekenen die er kunnen ontstaan. Vergelijk die kosten met de premie voor een AVB, zodat je daar een goede keuze voor kunt maken.

Particulier en zakelijk

Een aansprakelijkheidsverzekering kun je zowel particulier (WA-verzekering) als zakelijk (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) afsluiten. Kies je voor de beide verzekeringen dezelfde verzekeraar? Dan kan er nooit discussie ontstaan over waar bepaalde schade verzekerd is, omdat je privé of zakelijk aansprakelijk bent. Je bent dan altijd gedekt door dezelfde verzekeraar, waardoor meteen duidelijk is wie de schade moet vergoeden.

Wel en niet verzekerd binnen de AVB

Ga altijd na wat er verzekerd is binnen de AVB. En controleer ook heel specifiek wat er niet verzekerd is, zodat je de uitsluitingen kent. Jouw bedrijf heeft z’n eigen risico’s, dus zorg ervoor dat je die voldoende af kunt dekken. Een adviseur kan je helpen om de dekking door te nemen, waardoor je precies weet in welke gevallen je de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor jouw eenmanszaak kunt gebruiken.

Eigen risico binnen de AVB

Er kan sprake zijn van een eigen risico binnen de AVB. Dat betekent dat je eerste schade zelf betaalt, voordat je gebruik kunt maken van de dekking door jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het voordeel van een eigen risico is dat je doorgaans een lagere premie betaalt. Hier staat aan de andere kant tegenover dat je niet meteen gebruik kunt maken van de dekking, zodra er wat aan de hand is.

Je kunt online de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een eenmanszaak of voor jou als zzp'er vergelijken. Ga op die manier na of deze verzekering belangrijke risico’s voor jouw bedrijf kan dekken. En check welke verzekeraar goed aansluit bij je wensen, voor een premie die je maandelijks zal betalen.

De kosten van een aansprakelijkheidsverzekering

Hoeveel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een startende zzp’er kost hangt van verschillende factoren af. Een kleine ondernemer of zzp’er kan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor een bedrag van slechts €10 per maand, terwijl er voor grotere ondernemers verzekeringen zijn die op kunne lopen tot bedragen van wel honderden euro’s per maand. De meeste zzp’ers kiezen er wel voor om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten vanwege de vele voordelen, ongeacht de vrij hoge kosten die hierbij komen kijken. Daarnaast is er voor elke zzp’er wel een geschikte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te vinden. Het tarief van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers hangt voornamelijk per beroepsklasse af aangezien het risico van elk beroep flink kan variëren. De tarieven van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen al gauw oplopen aangezien schade die voortvloeit uit het verkeerd uitoefenen van een beroep vaak ook hoog oploopt. In vergelijking tot een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering veel goedkoper.

Wat wordt niet verzekerd?

Lang niet alle schade die wordt veroorzaakt door het niet goed uitoefenen van een bepaald beroep wordt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt. Denk zo bijvoorbeeld aan schade die wordt veroorzaakt aan de privé bezittingen van de zzp’er zelf of schade die is opgericht met opzet, alhoewel dit niet altijd even makkelijk te bepalen is Daarnaast wordt ook schade die in de VS of in Canada is ontstaan niet gedekt, ook geen schade aan software, producten en databestanden die verkocht worden. Verder worden ook schades aan onverzekerde motorvoertuigen of luchtvoertuigen niet gedekt, ook eventuele vermogensschade, schade aan bouw- of montagewerk en milieuschade die langzaam ontstaan is niet vergoed. Tenslotte worden ook milieuschade op de locatie van de onderneming niet gedekt, maar dit geldt ook voor de kosten die een zzp’er moet maken of producten of diensten opnieuw te leveren aan klanten en schade waarbij de zzp’er zelf niet hoofdverantwoordelijk voor is.

Veelgestelde vragen:

Waarom moet een zzp’er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Een zzp’er beschikt over minder rechten in vergelijking tot een consument die door de wet wordt beschermd, waardoor het verstandig is om als zzp’er jezelf te beschermen. Als zzp’er ben je zelf hoofdverantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt tijdens het beoefenen van het beroep.

Wat is het voornaamste verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In het geval van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is er sprake van schade aan goederen of letsel tijdens het werk of door het product, terwijl bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering het gaat om schade aan het vermogen van de klant door verkeerd advies.

Is een zzp’er verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?

Nee, het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor zzp’ers nog niet verplicht in Nederland, maar het is wel een heel slim idee om jezelf als zzp‘er tegen de verschillende financiële gevolgen van allerlei soorten schade tijdens het werk te verzekeren.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers kan een optimale dekking bieden tegen schade die wordt veroorzaakt door de zzp’er zelf of door de werknemer tijdens het op onjuiste wijze uitoefen van het beroep. Denk hierbij voornamelijk aan allerlei schadesoorten waaronder materiele schade, letselschade als ook gevolgschade.

Houd de aansprakelijkheidsverzekeringen voor jouw bedrijf en beroep goed uit elkaar, net als de particuliere WA-dekking waar je gebruik van kunt maken. Een adviseur kan je helpen om alles op een rij te zetten, zodat je niets over het hoofd ziet.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?