Book holder

Gewijzigd, 23 februari 2022
Gewijzigd, 23 februari 2022
article-hero

[ez-toc]

De immateriële schade als gevolg van een beroepsfout kan flink oplopen. Denk bijvoorbeeld aan een financieel adviseur, welk een verkeerd advies uitbrengt. De omzet van de klant van zo’n adviseur kan flink dalen, waarna de klant de opgelopen schade verhaalt op de financieel adviseur. Stelt een rechter de klant in zijn gelijk? In dat geval moet de adviseur het verlies zelf bekostigen. Kiest de financieel adviseur voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan gaat dit niet op. Nu is het de verzekeraar die de schade vergoedt.

Op deze pagina lees je meer over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wat verstaan we eigenlijk onder beroepsaansprakelijkheid? Zijn er ook alternatieven voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Naast een BAV, de afkorting van dit type verzekering, zijn er nog tal van andere verzekeringen voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld ook aan een rechtsbijstandsverzekering. Het is belangrijk om je bedrijf en in het geval van een zelfstandige, ook jezelf, goed te beschermen tegen (immateriële) schade die je aanbrengt aan andere organisaties of hun bezittingen.

 

👋  Voordat je verder leest...

Zzp'er en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig? Via Yezzer (tip!) vind je de laagste BAV premies en kan je het volledig online regelen! [showmodule id="250388"]

 

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Onder beroepsaansprakelijkheid verstaan we de verantwoordelijkheid die een werknemer of onderneming als geheel heeft over de adviezen die deze uitbrengt. Een verkeerd gegeven advies kan leiden tot immateriële schade. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenderving door een verkeerd financieel advies, een datalek als gevolg van een verkeerd advies over het IT-landschap van een organisatie, enzovoorts. Ook een boete kan een vorm van immateriële schade zijn als gevolg van een beroepsfout. Denk bijvoorbeeld aan een boete van de fiscus.

Door voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te kiezen, worden deze vormen van immateriële schade gedekt. Let op, een BAV dekt geen materiële schade. Bij materiële schade kun je denken aan een consultant die een dure vaas omstoot, een timmerman die een leiding raakt bij werkzaamheden, enzovoorts. Later op deze pagina wordt ingegaan op het type verzekering dat je tegen deze vorm van schade dekt.

Branches met een hoge beroepsaansprakelijkheid

Het moge duidelijk zijn, dat de mate van beroepsaansprakelijkheid niet voor iedere branche hetzelfde is. Bij een timmerman is de kans op materiële schade veel groter, dan op immateriële schade. Daar waar dit voor een consultant precies andersom geldt. Voorbeelden van branches waarin men vaak naar een verzekering zoekt die dekking biedt tegen deze immateriële schade zijn onder meer die van architecten, ingenieurs, consultants op financieel gebied, IT consultants, advocaten, juristen, notarissen en bijvoorbeeld taxateurs. Ben je zelf werkzaam binnen een van deze branches? In dat geval loont het om te kijken of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook voor jou interessant kan zijn.

Is een BAV verplicht?

In Nederland is het in de basis niet verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Er zijn slechts enkele beroepen waarvoor dit type verzekering verplicht is. Houd er rekening mee, dat het voor kan komen dat een opdrachtgever van je eist dat je deze verzekering afsluit. Op deze manier dekt een opdrachtgever het risico af, dat eventueel ontstane schade niet vergoed kan worden door de opdrachtnemer. Mogelijk gaat het bedrijf zonder beroepsaansprakelijkheidsverzekering failliet, waardoor een gedupeerde de ontstane schade nooit (volledig) vergoed zal krijgen.

Buiten het feit dat het soms verplicht is en sommige klanten het van je onderneming eisen, is het voor jezelf prettig om de dekking van dit type verzekering te hebben. In het bijzonder, omdat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet heel duur hoeft te zijn.

Verschil tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Veel ondernemers kiezen ofwel voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), ofwel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Wat is het verschil tussen beide verzekeringen? Eerder las je al dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering de immateriële schade dekt, die door jezelf of door medewerkers van je bedrijf wordt aangericht. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt materiële schade en bijvoorbeeld letselschade. Het kan gaan om een kozijn die beschadigd wordt tijdens het vervangen van de ruit, om letselschade die een cliënt oploopt tijdens de behandeling bij een fysiotherapeut of medisch specialist, enzovoorts.

In sommige gevallen kun je kiezen voor een combinatie van beide verzekeringen. Dit geldt bijvoorbeeld voor consultants die regelmatig bij klanten over de vloer komen. Ook voor een architect die bouwprojecten gedeeltelijk zelf uitvoert kan een combinatie van beide verzekeringen het overwegen waard zijn om goed gedekt te zijn tegen de verschillende vormen van schade.

Wat wordt er gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de immateriële schade, die ontstaat als gevolg van een beroepsfout. Wanneer je de aangifte bij de fiscus door een extern bureau in laat vullen, heb je niet de zekerheid dat deze correct wordt ingediend. Blijkt achteraf dat er een fout gemaakt is, dan krijg je hier als bedrijf een boete voor. Deze boete kun je verhalen op het externe bureau dat je ingeschakeld hebt voor het invoeren van de belastingaangifte. Het bureau declareert deze kosten vervolgens bij de verzekeraar, wanneer deze een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten heeft.

wat is bav

Denk ook aan een ontwikkelaar, die software op maat ontwikkelt voor jouw bedrijf. Na de implementatie van de software kan blijken dat buitenstaanders toegang hebben tot je systemen. Iets wat mogelijk leidt tot het verlies van privacygevoelige of waardevolle data. In een dergelijke situatie kun je de kosten die dit met zich meebrengt verhalen op de ontwikkelaar van de software. Vanzelfsprekend moet zijn aangetoond dat deze software het lek naar de data bevat. De ontwikkelaar hoeft de schade niet zelf te vergoeden, wanneer deze een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgenomen bij een verzekeraar.

Bovenstaande voorbeelden tonen wat gedekt wordt door dit type verzekering. Zoals eerder beschreven werd, dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de fysieke schade. Het gaat in beide gevallen om de schade die je als bedrijf veroorzaakt. Het maakt dus niet uit, of je dit zelf doet of bijvoorbeeld een van je medewerkers. Zij vallen allen onder dezelfde beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen per verzekeraar verschillen. Het is sterk aan te raden om een online tool te gebruiken voor het vergelijken van de verzekeringen bij diverse partijen. Een dergelijke tool vertelt je wat de premie van een BAV is bij verschillende dekkingsgraden. Onder de dekkingsgraad verstaan we in dit geval het maximum aan immateriële schade wat gedekt is vanuit de verzekering. Het gaat hierbij om een maximum per geval en niet om het totaal dat jaarlijks gedeclareerd kan worden.

Factoren die meespelen in het bereken van de premie voor je BAV zijn onder meer de omzet van je bedrijf, de gekozen dekkingsgraad en de sector waarbinnen je actief bent. Houd er rekening mee, dat sommige verzekeraars bedrijven uit specifieke branches weren.

Korting door voor een hoger eigen risico te kiezen

Om de kosten voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te verlagen, kan het interessant zijn om voor een hoger eigen risico te kiezen. Dit betekent vanzelfsprekend wel, dat je bij iedere case die je indient een groter deel van de schade zelf dient te vergoeden. Het is afhankelijk van het risico dat je loopt op beroepsfouten, of dit het overwegen waard is.

Overigens zorgt niet alleen een hoger eigen risico voor een korting op de premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook wanneer je bijvoorbeeld lid bent van ZZP Nederland kom je in aanmerking voor een korting. Er zijn meer collectieven voor dit type verzekering.

Verzekering afsluiten vanuit een tool

Wanneer je in een online tool de goedkoopste beroepsaansprakelijkheidsverzekering gevonden hebt, kun je deze rechtstreeks vanuit de tool afsluiten. Zo ben je verzekerd van de laagste premie en sluit je de verzekering ook daadwerkelijk af tegen de premie die in de tool getoond wordt. Voor het gebruik van deze tools dien je vaak een aantal gegevens over je bedrijf in te voeren.

Het is sterk aan te raden om een dergelijke tool na een jaar nog eens te gebruiken. Veranderingen in de bedrijfsresultaten kunnen ertoe leiden dat je huidige verzekering niet langer volstaat. Mogelijk is de omzet gegroeid, waardoor de dekking van de verzekering onvoldoende is. Tegelijkertijd kan de omzet gedaald zijn, waardoor je mogelijk een te hoge premie voor de BAV betaalt.

Veelgestelde vragen over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het komt regelmatig voor, dat wij vragen krijgen over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers. Hoe werkt zo’n verzekering? Is het afsluiten van dit type verzekering verplicht voor bedrijven? Kan een klant eisen dat ik deze verzekering afsluit? Onderstaand hebben we alvast antwoord gegeven op de vragen die het meest gesteld worden. Mocht de vraag die je zelf hebt hier nog niet bij staan, dan kun je deze in de reacties onder het artikel stellen.

[sc_fs_multi_faq headline-0="h3" question-0="Wat is beroepsaansprakelijkheid voor zzp’ers?" answer-0="Beroepsaansprakelijkheid is de verantwoordelijkheid over de adviezen die je vanuit je functie biedt aan anderen. Lees op deze pagina de mogelijkheden van een BAV om immateriële schade bij de klant te voorkomen." image-0="" headline-1="h3" question-1="Wat is een BAV?" answer-1="BAV is een afkorting voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het beschermt ondernemers tegen immateriële schade als gevolg van een beroepsfout die zij of hun medewerkers maken. Lees op deze pagina meer over de do's en don'ts bij een BAV." image-1="" headline-2="h3" question-2="Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?" answer-2="Voor de meeste bedrijven geldt dat het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in Nederland niet verplicht is. Lees op deze pagina meer over wanneer het verplicht kan zijn om een BAV te hebben." image-2="" headline-3="h3" question-3="Wat wordt er gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?" answer-3="Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers dekt immateriële schade, welke voortkomt uit beroepsfouten. Lees op deze pagina in wat er gedekt wordt door de BAV in bepaalde situaties." image-3="" headline-4="h3" question-4="Hoe duur is een BAV?" answer-4="De premie van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verschilt per bedrijf en is onder meer afhankelijk van de gekozen dekkingsgraad, de omzet en het eigen risico dat gekozen wordt. Lees op deze pagina uitgebreider de voorwaarden en prijzen van een BAV." image-4="" count="5" html="true" css_class=""]

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?