Book holder
Home
Blog
Is mijn zorgverzekering aftrekbaar als zzp'er?
Home
Blog
Is mijn zorgverzekering aftrekbaar als zzp'er?

Is mijn zorgverzekering aftrekbaar als zzp'er?

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

[ez-toc]

Veel zzp'ers vragen zich af of hun zzp zorgverzekering aftrekbaar is. Dat is helaas niet het geval, je mag de premie die je betaalt niet opvoeren als zakelijke kosten. In plaats daarvan sluit je ook als zzp'er privé een zorgpolis af, waarvoor je vervolgens vanaf een privérekening de premie betaalt.

Tip: zorgkosten zijn in bepaalde gevallen privé wel aftrekbaar. Dat heeft dan niets te maken met het zakelijke karakter van jouw werk als zelfstandige, maar helpt wel om de netto kosten omlaag te brengen.

Een zorgverzekering heeft een sterk persoonlijk karakter en is daarom niet aftrekbaar. Het kan zijn dat je door je werk last krijgt van klachten, maar het valt niet mee om aan te tonen dat die niet privé zijn ontstaan. Als je klachten die ontstaan door je werk wilt verzekeren kun je daarvoor beter kijken naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zodra je arbeidsongeschikt raakt kun je dan rekenen op een uitkering.

Een zzp zorgverzekering is niets anders dan een privé zorgpolis, die de verzekeraar afstemt op de risico’s die je als zelfstandige loopt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de basisverzekering uit te breiden met dekkingen voor fysiotherapie, mindfulness en mantelzorg. Dat zijn zaken waar je als zelfstandige misschien mee te maken kunt krijgen, dus waar je de verzekering op voorhand op kunt afstemmen. Het is nadrukkelijk geen verzekering die je specifiek zakelijk afsluit, waardoor de kosten daarvoor niet aftrekbaar zijn.

Zorgverzekering niet aftrekbaar

Als zzp'er mag je sommige kosten aftrekken. Dat betekent dat je de kosten in mindering brengt op de winst. De winst valt lager uit, waardoor je in absolute zin minder belasting betaalt. Op die manier heb je fiscaal voordeel van de kosten die je zakelijk maakt.

Zakelijke kosten kun je op de volgende manier verdelen:

Aftrekbare kosten

Tot de aftrekbare kosten horen kosten die je volledig zakelijk maakt. Koop je bijvoorbeeld een printer voor op kantoor, met papier en een aantal cartridges? Indien je die printer alleen zakelijk (en op kantoor) gebruikt is duidelijk dat het gaat om een zakelijke uitgave. Dat geldt ook voor andere kantoorbenodigdheden, waardoor je de kosten daarvoor volledig kunt aftrekken.

Grijs gebied

Heb je één mobiele telefoon, waarmee je zowel zakelijk als privé belt? Als je het abonnement privé afsluit en je er veel zakelijk gebruik van maakt ontstaat er een grijs gebied. Geef in de administratie duidelijk aan welke kosten je zakelijk maakt, als je besluit om die af te trekken. Dan kan er tijdens een controle door de Belastingdienst geen onduidelijkheid ontstaan.

Gedeeltelijk aftrekbare kosten

Kosten voor lunches en representatie mag je gedeeltelijk aftrekken, indien je ervoor kiest om geen gebruik te maken van de drempel van een paar honderd euro. Het voordeel daarvan is dat je de kosten vanaf de eerste zakelijke lunch mag aftrekken. Hier staat tegenover dat je 65% van de kosten mag aftrekken, terwijl je 35% privé voor rekening neemt.

Gespreid aftrekbare kosten

Investeer je in een nieuwe auto of een machine, waarvan je de waarde in meerdere jaren zal afschrijven? De kosten zijn dan gespreid aftrekbaar. Je mag de afschrijving jaarlijks opvoeren als zakelijke kosten, zodat je die kunt aftrekken voor de belasting.

In geval van gespreide aftrekbare kosten die zakelijk worden gedaan, mogen niet direct in één jaar af worden getrokken. Bij het opvoeren van de kosten in de boekhouding van de onderneming wordt de winst verlaagd. Dit heeft als gevolg dat de zzp’er minder belasting moet betalen aan de fiscus. Volgens de fiscus moet een zzp’er die zakelijke kosten maakt aan iets die jarenlang meegaat, dat de kosten van de investering over de jaren heen verdeeld moeten worden. Denk zo aan de kosten voor het aanschaffen van een auto, een fiets, een computer en dergelijke. Bij gespreide aftrekbare kosten betaalt de zzp’er elk jaar minder en minder, totdat de zakelijke kosten geheel zijn afgeschreven. De voorwaarde hierop is dat de aanschaf van het bedrijfsmiddel minstens één jaar mee moet gaan en dat de investeringskosten minstens €450 exclusief btw bedragen. De zzp’er komt dan in aanmerking om het bedrijfsmiddel over een periode van 5 jaar af te mogen schrijven.

Niet aftrekbare kosten

Niet aftrekbare kosten staan voor uitgaven die je privé doet of die je zakelijk doet terwijl je daar privé gebruik van maakt. Er is dan sprake van een privé-opname of een privé-onttrekking. Het betekent dat het bedrag niet van de winst wordt afgehaald, zodat je daar geen fiscaal voordeel mee hebt. De zorgverzekering voor zzp'ers behoort tot de niet aftrekbare kosten, omdat er sprake is van een duidelijk persoonlijk karakter.

Wel aftrekbare zorgkosten

Bepaalde zorgkosten zijn wel privé af te trekken, maar hierbij gelden een aantal specifieke voorwaarden. Denk zo bijvoorbeeld aan de kosten die een zzp’er maakt om medicijnen en hulpmiddelen aan te schaffen die net boven een specifiek drempelbedrag uitkomen. De drempelbedragen die zzp’ers moeten betalen kunnen flink variëren afhankelijk van de situatie van de ondernemer. Met een inkomen tot maximaal €7.989 betaalt de zzp’er €139. Als de zzp’er over een inkomen beschikt tussen de €7.989 en €42.434 dan geldt 1,65% van het inkomen als drempelbedrag. De drempel moet een minimum hebben van €139. Is het inkomen van de zzp’er €42.434, dan geldt een drempelbedrag van €700. Voor inkomens boven de €42.434 geldt een drempelbedrag met een hoogte van 5,75% van het inkomen van de zzp’er. Meer informatie over de wel aftrekbare kosten voor zzp’ers is op de website van de Belastingdienst te vinden.

Veelgestelde vragen:

In hoeverre is een zorgverzekering aftrekbaar voor een zzp’er?

Een zorgverzekering voor een zzp’er is niet aftrekbaar, net als bij werknemers die in loondienst werken. Ook al komt de zzp’er te staan voor medische kosten die gemaakt zijn tijdens het werk, dan nog worden deze kosten automatisch als privé aangemerkt.

Als de zorgverzekering niet aftrekbaar is, wat zijn dan de voordelen voor een zzp’er?

De zzp’er betaalt een maandelijkse premie en een eenmalig eigen risico. Deze kosten mogen helaas niet worden aangemerkt als zakelijke kosten, maar het eigen risico is privé zodra de zzp’er een premie per maand moet betalen.

Wat zijn de voorwaarden om van zorgverzekering over te stappen als zzp’er?

Een zzp’er kan pas aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering. Het is dan de bedoeling dat de huidige zorgverzekering voor 31 december 2021 op wordt gezegd en een andere passende verzekering wordt uitgekozen.

Wat is het nut van een aftrekbare zorgverzekering voor zzp’ers?

Door kosten af te trekken kan de winst aanzienlijk worden verlaagd voor zzp’ers, waardoor de zzp’er veel minder belasting moet gaan betalen. De zzp’er betaalt een premie maar de belasting wordt vele malen minder naarmate het aantal kosten meer worden.

Behandelingen binnen zorgverzekering niet aftrekbaar

Bezoek je de pedicure, omdat je door je werk veel last hebt van je voeten? Of sta je veel boven je macht te werken, bijvoorbeeld als schilder? Indien je daardoor last krijgt van je nek of schouders en je daarvoor een fysiotherapeut bezoekt mag je die kosten niet zakelijk aftrekken. Zowel de zzp zorgverzekering als de kosten die je voor behandeling maakt gelden als privé-uitgaven.

Je mag de kosten niet aftrekken van de winst, waardoor je daar geen fiscaal voordeel van hebt. Bovendien kun je de btw over deze uitgaven niet in mindering brengen op je btw-aangifte. Je dient zorgkosten volledig privé te behandelen, ook al maak je gebruik van een zorgverzekering.

Met een zorgverzekering heb je bij de belastingen geen voordeel, omdat de verzekering hetzelfde werkt als bij anderen in loondienst. Het kan zijn dat je tijdens je werk last krijgt van pijntjes. Indien de werkgever daar geen aparte verzekering voor heeft ben je aangewezen op je persoonlijke zorgverzekering. Zo geldt dat ook als zzp'er, waardoor er zakelijk geen belastingvoordeel te behalen valt.

Zorgkosten persoonlijk aftrekbaar

Maak je zorgkosten? In bepaalde gevallen kun je die op persoonlijke titel wel aftrekken. Je hoeft daarvoor geen zzp'er te zijn, omdat je die mogelijkheid ook hebt als je in loondienst bent. Het gaat om specifieke zorgkosten, waarvoor je aan een aantal voorwaarden moet voldoen. In sommige gevallen mag je ook zorgkosten die je voor anderen maakt aftrekken.

De voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de zorgkosten niet tot het verplicht of eigen risico horen en dat je alleen kosten mag aftrekken die je maakt vanwege ziekte of invaliditeit. Verder moeten de kosten in het jaar waarin je die aftrekt zijn gemaakt en mag je alleen kosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding ontvangt door een verzekering of uitkering. Tenslotte kan de Belastingdienst je vragen de kosten aan te tonen, dus bewaar daarvan de nota’s.

Zorgkosten zoals die voor medicijnen en hulpmiddelen kunnen op deze manier aftrekbaar zijn. Houd er rekening mee dat er voorwaarden gelden voor diverse zorgkosten, waarvan je bij de Belastingdienst een overzicht vindt.

Een zzp zorgverzekering is dus niet aftrekbaar van de belasting. Je mag de premie die je maandelijks betaalt en het eventuele eigen risico niet opvoeren als zakelijke kosten. In plaats daarvan betaal je de premie en het eigen risico privé.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?