Book holder
Home
Blog
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering als zzp'er
Home
Blog
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering als zzp'er

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering als zzp'er

Gewijzigd, 11 februari 2022
Gewijzigd, 11 februari 2022
article-hero

Als zzp’er ben je eigen baas. Dat is natuurlijk prettig, maar helaas heeft het ook nadelen. Denk maar aan het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. Dan ben je vaak niet meer in staat om toch omzet te generen. Of wat te doen als je als zzp’er een beroepsfout bij derden maakt die een aardige impact heeft op je financiële situatie? In dergelijke situaties zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) eigenlijk onmisbaar. Maar wat zijn precies de voordelen?


De 5 voordelen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)


1. Het grootste voordeel is natuurlijk dat de polis van een arbeidsongeschiktheidsverzekering uitkeert als je geen werkzaamheden meer kunt uitvoeren door arbeidsongeschiktheid.

 1. Het is eenvoudig te berekenen of de kosten van de AOV-polis voordelen biedt ten opzichte van je financiële reserves. Kun je 3 tot 5 jaar arbeidsongeschiktheid overbruggen? Als je dat kunt, dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering misschien geen noodzaak.

 1. Een ander voordeel is dat de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar is voor de zzp’er. Deze premie mag je dus in mindering brengen op je belastbaar inkomen. De belasting betaalt dus als het ware mee aan de premie. Hoeveel de belasting mee betaalt, is afhankelijk van het belastingpercentage wat van toepassing is.

 1. De hoogte van de premie wordt bepaald door een aantal zaken. Leeftijd en het beroep zijn een vaste leidraad. Verder kan de hoogte van het AOV-bedrag kan beïnvloed worden door bepaalde keuzes die je maakt. Wat wordt bijvoorbeeld het arbeidsongeschiktheidscriterium, het verzekerde bedrag of de indexering?

Voorbeelden:

 • Vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid een uitkering?
  - Hoe arbeidsongeschikt beoordelen?
  - Wanneer moet de uitkering ingaan en hoe lang moet de uitkering doorlopen?
  - Voor welk bedrag verzekeren? (Meestal maximaal 80 procent)
  - Alleen verzekeren tegen ongevallen?
  - Een stijgende uitkering gewenst?

 1. Sommige zzp’ers zijn aangesloten bij een branchevereniging en het is soms mogelijk om hierdoor te profiteren van een korting voor leden. Vraag dus bij de branchevereniging na of er afspraken zijn gemaakt met een verzekeraar wat betreft een AOV.
   


Verplichte AOV-verzekering


De verwachting is dat rond 2024 de AOV zelfs verplicht wordt voor de zzp’er. Deze zal dan door het UWV worden uitgevoerd. De zelfstandige is dan tot aan de AOW-leeftijd verplicht verzekerd.

De 5 voordelen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
1. Meestal kan de offerte voor de BAV speciaal op maat gemaakt worden op basis van de werkzaamheden die je verricht. Hierbij kun je een dekking en andere opties kiezen.
2. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de vermogensschade die je als zzp’er hebt veroorzaakt bij derden, tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld een verkeerde berekening of inschatting zijn. Ook als bijvoorbeeld een klant letsel oploopt tijdens een bezoek aan je werkplek of als je per ongeluk de laptop van de klant van tafel stoot is dit gedekt door de BAV.
3. De BAV dekt in het algemeen de schadeloosstelling voor derden, maar ook de kosten van verweer. En de wettelijke rente. Het gaat vooral om vermogensschade, maar soms ook voor zaak- of personenschade. Aansprakelijkheid is de kern van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
4. Men loopt tegenwoordig steeds meer risico om juridisch aangesproken te worden op de risico’s die verbonden zijn aan het uitoefenen van de werkzaamheden. Een gewone aansprakelijkheidsverzekering is vaak niet voldoende hiervoor.
5. Helaas komt het ook wel eens voor dat de zzp’er onterecht wordt aangesproken. Een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering is hierbij onmisbaar voor de continuïteit van het bedrijf en de reputatie van de onderneming.


Neem niet altijd veel risico als zzp’er


Zodra het om je inkomen gaat, kun je niet altijd teveel risico’s nemen. Bij arbeidsongeschiktheid van de zzp'er treft dit rechtstreeks het inkomen waar het voorbestaan van de onderneming van af hangt, maar waar ook het persoonlijk levensonderhoud mee gemoeid is. Als werknemer ben je voor een groot deel verzekerd via de loonheffing. Voor de zzp’er gaat dit helaas niet op en is een AOV de enige optie om het inkomen veilig te stellen.

Hetzelfde geldt voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het komt maar al te vaak voor dat de onderneming van de zzp'er in de problemen komt door een hoge kostenpost waarvoor de zzp’er geen reserve op heeft kunnen bouwen. Zeker als de werkzaamheden naar eer en geweten zijn uitgevoerd, maar een onvoorziene inschattingsfout grote financiële gevolgen heeft, is dit erg zuur.

Zowel een AOV als een BAV zijn serieuze opties om de continuïteit van de inkomsten van de zzp’er veilig te stellen. Een ongelukje zit altijd in een klein hoekje, maar soms kunnen dit soort kleine ongelukjes grote gevolgen hebben voor de toekomst van de zzp’er.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?