Book holder
Home
Blog
Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers: de premies op een rij
Home
Blog
Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers: de premies op een rij

Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers: de premies op een rij

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

[ez-toc]

Benieuwd naar de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers? De premie die je betaalt is sterk afhankelijk van het inkomen dat je wilt verzekeren en andere keuzes die je maakt. Toch valt daar wel iets over te zeggen, omdat zzp'ers gemiddeld een euro per declarabel uur betalen voor hun AOV. Heb je een lichamelijk zwaar beroep? Houd er dan rekening mee dat die kosten twee keer zo hoog kunnen uitvallen, waardoor je zo’n twee euro per uur betaalt.

Wat veel zzp'ers niet weten is dat je zelf invloed hebt op de hoogte van de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die je betaalt. Je bepaalt zelf bijvoorbeeld het verzekerde bedrag, het type arbeid dat je wilt accepteren en een aantal andere zaken. Je kunt de kosten daarmee omlaag brengen of kiezen voor een hogere uitkering, afhankelijk van jouw situatie en voorkeuren. Wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering kost is daardoor lastig precies aan te geven. Een adviseur kan je helpen een goede berekening te maken, zodat je daar wel een duidelijk beeld van krijgt.

Gemiddelde kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

De gemiddelde kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering hangen sterk af van het verzekerde bedrag. Uitgaande van €1.500 per maand als verzekerd bedrag is het mogelijk om voor circa €1 per declarabel uur een polis af te sluiten. Dat is gebaseerd op zo’n 80 declarabele uren per maand.

Dit zijn de uren die je als zelfstandige voor klanten werkt, waar je uiteindelijk een factuur voor kunt sturen. Het betekent dat je circa 20 uur per week betaald aan het werk bent. Door de kosten voor je AOV daarover te verdelen kom je er eenvoudig achter wat de polis je kost in verhouding tot de bedragen die je kunt verdienen. Indien je €40 per uur berekent betaal je 2,5% aan premie, waardoor je voordeliger uit bent dan veel zzp'ers denken.

wat kost een aov

Invloed op de kosten van een AOV uitoefenen

Je hebt zelf invloed op de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat betekent dat je zelf kunt bepalen wat een polis kost, afhankelijk van de keuzes die je maakt. We zetten drie mogelijkheden op een rij om de premie te beïnvloeden:

Eigen risico

Kun je zelf een periode overbruggen, totdat de uitkering ingaat? Met een eigenrisicoperiode zorg je ervoor dat de premie lager uit zal vallen. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om de eerste paar maanden of zelfs de eerste twee jaar zelf te overbruggen. Een verzekeraar hoeft dan nog niet uit te keren, waardoor het risico afneemt en jij een lagere premie betaalt.

Verzekerd bedrag bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het bedrag dat je wilt verzekeren heeft grote invloed op de kosten die je betaalt. Wil jij je inkomen volledig op peil houden als je arbeidsongeschikt raakt? De premie is dan hoger dan wanneer je alleen de vaste lasten wilt kunnen blijven betalen. Hoe hoger het bedrag dat je wilt verzekeren, des te hoger ook de premie die je daarvoor betaalt.

Duur van de uitkering

Wil je de uitkering blijven ontvangen tot je 60 of 67 jaar bent? Dat heeft invloed op de premie die je betaalt. Je kunt er ook voor kiezen om de arbeidsongeschiktheidsverzekering 5 jaar of een andere periode uit te laten keren? Op die manier heb je zelf invloed op de kosten, waardoor je die makkelijker in de hand kunt houden.

Hoogte van de AOV premie

Uiteraard zijn er meer factoren van invloed op de hoogte van de premie, en dus de kosten die je voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt. Met name je leeftijd is van invloed, net als het beroep dat je uitoefent. Verzekeraars weten bijvoorbeeld dat hoveniers en timmermannen relatief wakker en eerder arbeidsongeschikt raken dan een accountant of een sales-professional. Verzekeraars schatten het risico op arbeidsongeschiktheid in, om je op basis daarvan een voorstel te doen voor de te betalen premie.

Wil je een bedrag van €24.000 per jaar verzekeren? Dat betekent een uitkering van €2.000 per maand, waarvoor je vanuit twee verschillende beroepen twee verschillende premies kunt betalen. Een sales-professional is waarschijnlijk goedkoper uit dan een timmerman, iets dat tot meer dan honderd euro per maand kan schelen.

Wanneer wijzigt de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De kosten die een ondernemer betaalt per maand aan premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen in bepaalde gevallen wijzigen. Dit gebeurt onder andere:

 • Als er sprake is van indexering van hetzelfde bedrag, dan zal de premie jaarlijks blijven stijgen.
 • Naarmate de ondernemer ouder wordt zal de premie omhooggaan omdat er sprake is van een leeftijdsrisico.
 • Ondernemers betalen het laatste jaar van de verzekering geen premie, tenzij er sprake is van een beperkte uitkeringsduur. In dat geval moet er wel premie worden betaald.

Een ondernemer die langer dan een jaar arbeidsongeschikt is betaalt minder aan premie.

Alternatieven bij arbeidsongeschiktheid en hun kosten

Een zzp verzekering voor arbeidsongeschiktheid is een van de keuzes. Er zijn daarnaast alternatieven beschikbaar waar je gebruik van kunt maken. Je kunt dan denken aan een broodfonds, net als een vrijwillige verzekering bij het UWV. Die vrijwillige verzekering dien je binnen 13 weken nadat je verplichte verzekering vanuit loondienst of een uitkering afloopt aan te vragen. Je kunt je vrijwillig blijven verzekeren, optioneel uit te breiden met een WIA-dekking.

En zoek je naar een mogelijkheid om er met zelfstandigen onderling voor te zorgen dat je gedekt bent bij arbeidsongeschiktheid? Dan is een broodfonds het overwegen waard. Je zorgt er samen met andere zzp'ers voor dat je geld inlegt, allemaal op een eigen broodfondsrekening. Zodra een van de deelnemers ziek wordt meldt hij of zij dat bij het bestuur. Het bestuur zorgt vervolgens voor maandelijkse schenkingen, om de zieke tegemoet te komen. Je kunt daar gedurende twee jaar gebruik van maken, zodat je de kans hebt om binnen die periode te herstellen of ander werk te gaan zoeken.

Besparen op de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Veel ondernemers twijfelen aan het nemen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege de kosten. Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop een ondernemer kan besparen op de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, te weten:

 • Kies een langere wachttermijn. Op deze manier zullen de maandelijkse premiekosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering dalen, maar de ondernemer moet voor een eigen financieel vangnet zorgen bij arbeidsongeschiktheid voor de overbruggingsperiode.
 • Ga voor een lager verzekerd bedrag in plaats van het maximum. Hierdoor verlaagt de premie aanzienlijk maar de ondernemer zal minder uitkering krijgen bij arbeidsongeschiktheid.
 • Een lagere uitkeringsdrempel betekent ook een lagere premie. Hou wel rekening dat hoger het percentage van arbeidsongeschiktheid, des te goedkoper de premiekosten. De uitkeringsdrempel varieert per verzekeraar.
 • Hoe korter de uitkeringslooptijd, des te lager de premiekosten maar de ondernemer moet zelf over een eigen bron van inkomsten zorgen.
 • Kies een beperkte arbeidsongeschiktheidsverzekering om de kosten te betalen in plaats van wachten tot de AOW leeftijd.
 • Sluit de arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdig af. Hoe jonger de ondernemer is bij het nemen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, des te lager de premiekosten.
 • Kies voor een ander alternatief zoals een broodfonds.
 • Maak gebruik van de mogelijkheid om de premie bij de Belastingdienst op te geven.

Veelgestelde vragen:

Wat voor invloed heeft het eigenrisicoperiode op de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een ondernemer die een langere eigenrisicoperiode neemt, gaat een lagere premie moeten betalen per maand voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De ondernemer moet wel rekening houden dat er gezorgd moet worden voor een inkomensbron moet zorgen om de overbruggingsperiode te overleven.

In hoeverre kan een ondernemer zelf invloed uitoefenen op de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een ondernemer kan zelf bepalen welk bedrag er wordt verzekerd. Er moet hierbij rekening worden gehouden dat hoe hoger het bedrag dat er verzekerd wordt, des te hoger de premiekosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering ook zullen zijn.

Kan de lengte van de uitkering een invloed op de kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering uitoefenen?

Ja, de lengte van de uitkering speelt een grote rol bij de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering aangezien een tijdelijke uitkering veel voordeliger is dan het nemen van de maximale uitkering tot aan de AOW leeftijd.

Is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor ondernemers?

Nee, momenteel is het nog niet wettelijk verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen als zzp’er in Nederland, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid per 2024 wel gaan veranderen aangezien velen van mening zijn dat ook zzp’ers zich tegen arbeidsongeschiktheid moeten verzekeren.

Je hebt daarmee de keuze uit meerdere oplossingen bij arbeidsongeschiktheid. En wil je gebruik maken van de AOV, maar daarvoor niet te veel kosten maken? Je hebt zelf invloed op het bedrag dat je per maand betaalt, aan de hand van onze bovenstaande tips. Zorg er daarmee voor dat je de kosten per maand kunt drukken of vergelijk de verschillende mogelijkheden. Voorkom dat je te veel betaalt of laat je adviseren over de mogelijkheden, bijvoorbeeld aan de hand van een berekening.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?