Book holder
Home
Blog
Minimum uurtarief als zzp'er: wat moet ik minimaal berekenen?
Home
Blog
Minimum uurtarief als zzp'er: wat moet ik minimaal berekenen?

Minimum uurtarief als zzp'er: wat moet ik minimaal berekenen?

Gewijzigd, 21 februari 2022
Gewijzigd, 21 februari 2022
article-hero

[ez-toc]

Welk minimum uurtarief voor zzp'ers mag of moet jij rekenen? Een minimumtarief moet voorkomen dat jij te weinig betaald krijgt voor diensten die je levert. Tegelijkertijd is het een methode van de overheid om te voorkomen dat werkgevers medewerkers ontslaan en die opnieuw inhuren als zelfstandige. Het minimum uurtarief moet schijnzelfstandigheid voorkomen, in combinatie met een aantal andere maatregelen.

Je bent als zzp'erverplicht om het minimum uurtarief in rekening te brengen bij jouw klant. Dat geldt voor documenten en voor trainers Engels, net als in de bouw, in de zakelijke dienstverlening en andere sectoren. Houd er bovendien rekening mee dat je van dat uurtarief ook alle onkosten dient te betalen. Bovendien doe je waarschijnlijk een aantal andere werkzaamheden waar je niet voor betaald krijgt, maar waar je wel veel tijd aan besteedt.

Vergelijk de lage, gemiddelde en hoge uurtarieven, net als de voorwaarden die daarvoor gelden. Stel op die manier het minimum uurtarief voor zzp'ers vast en gebruik de gemiddelde tarieven om jouw uurtarief te bepalen.

De voordelen van een minimum tarief

Er zijn allerlei voordelen die komen kijken bij het invoeren van een minimumtarief voor zzp’ers. Ten eerste zal het niet enkel om de prijs meer gaan aangezien de waarde van een zzp’er als het ware omhoog gaat als er een minimumtarief wordt gehanteerd. Een klant die een zzp’er gaat inhuren zal eerder gaan kijken naar de kwaliteit en voorwaarden die de zzp’er te bieden heeft in plaats van eerst naar de prijs te kijken. Daarnaast wordt de enorme concurrente tussen zzp’ers en werknemers flink beperkt met een minimumtarief. Momenteel kunnen de prijzen onder zzp’ers namelijk sterk uiteenlopen. Ook het instellen van een minimumtarief kan helpen om andere zaken zoals uitbuiting te voorkomen. Tenslotte is het verstandig om te werken met een minimumtarief om een sterk imago op te bouwen. Een goede reputatie is namelijk cruciaal voor elke zzp’er.

De nadelen van een minimumtarief

Er zijn ook nadelen verbonden aan het hanteren van een minimumtarief voor zzp’ers. Met een minimumtarief kan een zzp’er de prijzen niet meer geheel zelf bepalen. Een zzp’er behoort zelf de volledige vrijheid te hebben om de prijzen van de goederen en diensten te bepalen. Daarnaast hanteert niet elke zzp’er dezelfde manier van factureren. De ene zzp’er hanteert een uurtarief terwijl de ander liever werkt op basis van het aantal opdrachten. Een minimumtarief zou niet passen binnen deze praktijk, aangezien zzp’ers dan hun hele facturatiesysteem moeten gaan aanpassen. Verder is een minimumtarief nog nadelig omdat de kans wordt vergroot dat het minimumtarief de norm wordt. Het wordt vervolgens moeilijk om het minimumtarief zomaar te verhogen in de toekomst. Tenslotte komt er te veel macht kijken van vakbonden over de zzp’ers als er wordt gewerkt met een verplicht minimumtarief. Het maken van tariefafspraken heeft een nadelig effect op de marktpositie van zzp’ers.

Veelgestelde vragen:

Wat verdient de gemiddelde zzp’er en wat is de invloed op het minimum uurtarief?

In Nederland verdient een standaard zzp’er tussen de €30 en €45 per uur. Een zzp’er die over veel ervaring beschikt vraagt rond de €60 tot €90. Ruim 14% van de Nederlanders verdient momenteel onder het minimum uurtarief.

Als een zzp’er meer dan €75 per uur vraagt, wat zijn de regels omtrent het minimum uurtarief?

Een zzp’er die meer dan €75 per uur verdient kan afzien van het wettelijk minimum uurtarief voor zzp’ers. Voor zzp’ers die veel verdienen brengt een minimum uurtarief te veel administratieve lasten met zich mee.

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst als zzp’er?

Als een zzp’er langer dan 3 maanden in dienst is voor één werkgever, dan wordt de zzp’er eerder als een werknemer beschouwd in de praktijk. Dit geldt ook voor zzp’ers die en uurtarief hanteren die net aan het minimum uurtarief voldoet.

Wanneer heeft een zzp’er een opdrachtverklaring nodig?

Een opdrachtverklaring is slecht nodig wanneer de zzp’er meer vraagt dan het wettelijk minimum uurtarief voor zzp’ers. De opdrachtverklaring biedt hierbij extra inzicht tot de arbeidsrelatie en de zelfstandigheid van de zzp’er. Een opdrachtverklaring wordt door zowel de zzp’er als de opdrachtgever ondertekend

Drie uurtarieven: laag, midden of hoog

Het minimum uurtarief voor zzp'ers is er om jou als zelfstandige een eerlijke vergoeding te betalen voor je werkzaamheden. Tegelijkertijd moet het voorkomen dat werkgevers zelfstandigen inhuren als goedkoop alternatief voor medewerkers. De Wet DBA moet schijnzelfstandigheid tegengaan en maakt daarvoor onder andere onderscheid in tarieven die zzp'ers berekenen:

Laag uurtarief: verplichte arbeidsovereenkomst

Bereken je een laag uurtarief, dat net voldoet aan het minimum uurtarief voor zzp'ers? Als je bijvoorbeeld werkt als docent of trainer Engels voor deze bedragen is er waarschijnlijk sprake van een arbeidsovereenkomst. Indien je langer dan 3 maanden voor één opdrachtgever werkt ben je in de praktijk geen zelfstandige.

Bovendien gaat het om een arbeidsovereenkomst als je voor een laag tarief reguliere bedrijfsactiviteiten uitvoert. Het lage tarief bedraagt €15 tot €18 per uur.

Gemiddeld uurtarief: opdrachtgeversverklaring

Werk je voor meer dan het minimum uurtarief voor zzp'ers? Bij een gemiddeld inkomen per uur zal je samen met jouw opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring moeten tekenen. Hiermee hebben jij en jouw opdrachtgever vooraf duidelijkheid over de arbeidsrelatie en de zelfstandigheid waarmee jij aan de slag gaat. Dat voorkomt dat er onduidelijkheid ontstaat over loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Hoog tarief: opt-out voor zzp'ers

Werk je voor (veel) meer dan het minimum uurtarief voor zzp'ers? Dan kun je gebruik maken van een ‘opt-out’ voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen. Opdrachtgevers lopen daarmee geen risico dat ze loonheffing moeten afdragen of met andere verrassingen te maken krijgen.
Om hier gebruik van te maken zal je minimaal €75 per uur moeten berekenen en werk je korter dan één jaar aan opdrachten voor opdrachtgevers.

Minimum uurtarief voor zzp'ers

Het minimum uurtarief voor zzp'ers heeft een beschermende basis en moet tegelijkertijd voorkomen dat werkgevers gebruik maken van schijnzelfstandigheid. Het is voor jou belangrijk om rekening te houden met 15 tot 18 euro per uur om niet in een arbeidsovereenkomst te belanden. En wil je volledig zelfstandig werken, zonder dat je daarvoor een opdrachtgeversverklaring moet tekenen met jouw opdrachtgever? Vanaf €75 per uur kun je gebruik maken van de opt-out-regeling. Dat is een minimaal uurtarief voor zzp'ers, waarmee je kunt spreken van volledige zelfstandigheid zonder dat iemand daar vragen over zal stellen.

Voorbeeldtarieven zzp'ers per branche

Benieuwd naar de gemiddelde uurtarieven voor zzp'ers per branche? Helaas komen veel zelfstandigen niet standaard een de minimale tarieven die de overheid wenselijk acht.

De laagste inkomens zijn er voor schoonkamers, kappers, pedicures en schoonheidsspecialisten. Zij verdienen als zzp'er zo’n €12 tot €16 per uur, waarbij de schoonheidsspecialiste een positieve uitzondering is met een maximum tot €25.

De hoogste minimuminkomens zijn voor bedrijfsorganisatiedeskundigen en organisatie-adviseurs. Zij kunnen rekenen op €80 tot €150 per uur, veel meer dan vergelijkbare medewerkers in loondienst.

Metselaars en timmermannen kunnen rekenen op €20 tot €35 per uur, terwijl een financieel adviseur of effectenmakelaar kan rekenen op €50 als minimum uurtarief voor zzp'ers.

Probeer per branche vast te stellen wat andere zzp'ers berekenen als uurtarieven. Houd rekening met de ervaring die je hebt opgedaan en denk na over de waarde die je levert, in plaats van alleen de uren die je maakt. En vind je dat zelf lastig? Financieel adviseurs helpen je graag bij het vaststellen van jouw ideale uurtarief als zzp'er.

Vind je deze informatie nuttig?
1
0
Dienst
Welke dienst zoek je?