Book holder
Home
Blog
Uitkering arbeidsongeschiktheid als zzp'er: hier kun je op rekenen
Home
Blog
Uitkering arbeidsongeschiktheid als zzp'er: hier kun je op rekenen

Uitkering arbeidsongeschiktheid als zzp'er: hier kun je op rekenen

Gewijzigd, 22 februari 2022
Gewijzigd, 22 februari 2022
article-hero

[ez-toc] Raak je als zzp'er arbeidsongeschikt en wil je een uitkering aanvragen? Je kunt helaas geen gebruik maken van de wettelijke uitkeringen, zoals die voor werknemers in loondienst wel beschikbaar zijn. Werkgevers sluiten voor hen werknemersverzekeringen af, waardoor zij gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld de WAO.

Tip: er bestaat één uitzondering, omdat je onder strikte voorwaarden als ondernemer toch in aanmerking kunt komen voor de bijstand. Dat kan alleen als je geen koopwoning hebt, je geen partner hebt met een aanvullend inkomen en je geen substantieel vermogen bezit.

Het risico om arbeidsongeschikt te worden als zzp'er is voor iedereen anders. Het is daarom niet verplicht om een AOV af te sluiten. Toch is het verstandig om daar kritisch naar te kijken, vooral als je (nog) weinig financiële reserves hebt. Probeer in te schatten wat er gebeurt als je 3 tot 5 jaar zonder inkomen komt te zitten. Heb je mogelijkheden om dat op te vangen?

Wat is er geregeld?

Als je arbeidsongeschikt raakt als zzp'er en je bijstand aan wilt vragen zal je daarvoor aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zodra je een koopwoning hebt kun je daar geen gebruik meer van maken, omdat je de mogelijkheid hebt om die te verkopen. En op die manier kan een partner met een aanvullend inkomen je uit de brand helpen. Samen met een partner kom je dus nooit in aanmerking voor bijstand, als je ondernemer bent. Ten derde mag er geen sprake zijn van een substantieel eigen vermogen, omdat je daar eerst gebruik van kunt maken.

Voor ondernemers is er wat dat betreft niets geregeld door de overheid. Je zal zelf voor een zzp arbeidsongeschikt verzekering moeten zorgen, als je te weinig eigen reserves hebt om op terug te kunnen vallen. Je kunt dat doen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp'ers. En zie je dat niet zitten? Alternatieven zijn een broodfonds of eigen reserves, die je door de jaren heen op kunt bouwen.

Hoogte van mijn AOV uitkering bij arbeidsongeschiktheid

De hoogte van de uitkering die je ontvangt als je kiest voor een AOV is afhankelijk van een paar verschillende factoren. Ten eerste heb je de keuze uit een schade- of een sommenverzekering:

uitkering-aov

Uitkering arbeidsongeschiktheid bij een schadeverzekering

De verzekeraar beoordeelt in dit geval jouw werkelijke verlies aan inkomen. De uitkering die je ontvangt op basis van de verzekering is daarvan afhankelijk. Verlies je meer inkomen? Dan ontvang je een hogere uitkering om dit op te kunnen vangen.

Uitkering arbeidsongeschiktheid bij een sommenverzekering

De verzekeraar houdt in dit geval geen rekening met jouw werkelijke verlies aan inkomen. Je krijgt een uitkering op basis van het verzekerde bedrag, onafhankelijk van de vermindering van jouw inkomen.

De hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid en het feit of je die krijgt hangt bovendien af van de criteria waar je voor kiest binnen de polis. Je kunt een verzekering afsluiten op basis van beroepsarbeid, passende arbeid of gangbare arbeid. De eerste verzekering kent de hoogste premie, omdat je een uitkering ontvangt zodra je jouw beroep niet meer kunt uitoefenen. Een polis op basis van gangbare arbeid is het goedkoopst, omdat je al het werk dat er beschikbaar is en dat je nog kunt uitvoeren zal moeten accepteren. De verzekeraar hoeft geen rekening te houden met jouw beroep, eerdere opleiding(en) of werkervaring. Daardoor moet er veel meer gebeuren voordat je daadwerkelijk arbeidsongeschikt raakt.

Premie AOV bij arbeidsongeschiktheid

De premie die je betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering hangt sterk samen met eigen keuzes die je maakt:

Leeftijd bij aanvragen

Door de AOV op jongere leeftijd aan te vragen betaal je daarvoor gemiddeld genomen een lagere premie. Het risico op arbeidsongeschiktheid als zzp'er is nog kleiner, waardoor de verzekeraar daarvoor minder premie per maand hoeft te vragen.

Verzekerd bedrag

Een hoger verzekerd bedrag leidt tot een hogere premie. Doorgaans bieden verzekeraars de mogelijkheid om tot maximaal 80 procent van je bruto inkomen te verzekeren. Heb je zelf buffers om een deel van het inkomensverlies op te vangen? Dat kan aanzienlijk schelen in de premie.

Mate van arbeidsongeschiktheid

Wil je meteen een uitkering ontvangen zodra je arbeidsongeschikt raakt? De premie daarvoor is hoger dan wanneer je pas vanaf een hoger percentage arbeidsongeschiktheid terug wilt kunnen vallen op de beschikbare verzekering.

Indexering

Wil je jouw uitkering bij arbeidsongeschiktheid als zzp'er laten indexeren op basis van de inflatie? De hoogte van je uitkering volgt het prijsniveau in Nederland, maar in ruil daarvoor betaal je een (iets) hogere premie.

Daarnaast bepaalt je beroep in grote mate de premie die je betaalt. Een verzekeraar schat het risico in dat je loopt, om aan de hand daarvan vast te stellen wat de premie voor de AOV zal zijn.

Uitkering voor zzp'ers bij arbeidsongeschiktheid van het UWV

Geen gebruik maken van een AOV voor ziekte of ongevallen bij een verzekeraar? Je kunt daarvoor ook bij het UWV terecht. Zorg er wel voor dat jij je binnen 13 weken nadat je als ondernemer start aanmeldt. Het UWV heeft dan een acceptatieplicht voor jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Je kunt je daar vrijwillig verzekeren voor een uitkering vergelijkbaar met de WIA voor werknemers. Er is sprake van een maximaal verzekerd bedrag, dus laat je daar goed over informeren. Op die manier heb je de keuze uit een verzekering bij het UWV, bij een verzekeraar of via een broodfonds. En wil je daar in alle drie de gevallen geen gebruik van maken? Denk dan op tijd na over de financiële reserves die je nodig hebt. Voorkom op die manier dat je in de problemen komt als je onverhoopt arbeidsongeschikt raakt en niet meer (volledig) kunt werken.

Vind je deze informatie nuttig?
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?