Book holder

Gewijzigd, 21 augustus 2022
Gewijzigd, 21 augustus 2022

Naar aanleiding van onderzoek bij meer dan 250 eenmanszaken, VOF’s en BV’s heeft boekhouder.nl een goed beeld over het wel of niet inzetten van boekhouders en online boekhoudpakketten bij verschillende ondernemers en ondernemingsvormen.

Ondernemersonderzoek 2020

Dit onderzoek is uitgevoerd met een ISO certified panel (ISO 26362:2009) aangesloten bij MOA en ESOMAR.

 

Naar aanleiding van onderzoek bij meer dan 250 eenmanszaken, VOF’s en BV’s heeft boekhouder.nl een goed beeld over het wel of niet inzetten van boekhouders en online boekhoudpakketten bij verschillende ondernemers en ondernemingsvormen. Ook stelde men vragen over de maandelijkse kosten voor de boekhouding, het betalen van boetes voor te late betaling van belastingen en wanneer volgens hen de volgende economische crisis zich zal aandienen. Bekijk de interessante conclusies uit dit onderzoek.

Wel of geen boekhouder?

65,2% van alle bedrijven maakt gebruik van de diensten van een boekhouder. 36,4% van de bedrijven gebruikt een online boekhoudpakket. Er bestaan significante verschillen tussen het gebruik van de diensten van een boekhouder bij deverschillende ondernemingsvormen. Van alle eenmanszaken doet 58,9% een beroep op een boekhouder.

Maar liefst 70,2% van de eenmanszaken gebruikt geen online boekhoudpakket. Vergeleken met VOF’s en BV’s is dit verschil groot. Van de BV’s gebruikt ruim 80% een boekhouder en ligt het gebruik van een online boekhoudpakket met 52,2% tegelijkertijd aanzienlijk hoger. De VOF’s doen van alle ondernemingsvormen het meest een beroep op accountant. Maar liefst 88% van hen kiest voor een boekhouder, waarbij 48% een online programma gebruikt.

Percentage van boekhouddiensten en online boekhoudpakketten bij verschillende ondernemingsvormen.

Table 1. Percentage of accounting services and online program use across company type.


 Rechtsvorm   
 EenmanszaakBVVOFOverig
Gebruiken Boekhouder58.980.48845.5
Geen boekhouder41.119.61254.5
Online boekhoudprogramma29.852.54845.5
Geen boekhoudprogramma70.247.85254.5

Hoe tevreden zijn bedrijven met hun boekhouder?

Uit de cijfers blijkt dat alle ondernemingsvormen zeer tevreden zijn over hun boekhouder. 46% van de respondenten geeft aan zeer tevreden te zijn. 44,2% is tevreden en slechts 9,8% is neutraal.

Gemiddelde uitgaven aan een boekhouder per maand

De bedragen die aan een boekhouder worden gespendeerd, liggen redelijk ver uit elkaar. Van € 0 tot € 1900 per maand, vooral afhankelijk van ondernemingsvorm. Gemiddeld spenderen bedrijven € 117.78 per maand aan de diensten voor een boekhouder. De bedrijven die gebruikmaken van een boekhouder zijn daar gemiddeld €173,04 voor kwijt, terwijl de ondernemingen die dat niet doen € 14,24 uitgeven.

Er bestaan significante verschillen tussen de bedragen die per maand aan boekhouddiensten worden uitgegeven. Gemiddeld geven eenmanszaken € 77,16 uit, BV’s € 268,30 en VOF’s € 141,60.

Betaalmoraal belastingen en boetes

Uit het onderzoek blijkt dat 91,6% van de bedrijven nooit boetes hoeft te betalen voor een te late betaling van belastingen. 7.6% van de ondernemingen betalen tot vijf boetes per jaar. 1% van de bedrijven ontvangt meer dan vijf boetes per jaar. Opvallend detail daarbij is dat er als het op boetes aankomt echter geen grote verschillen zijn tussen bedrijven die wel of juist geen boekhouder inhuren.

Wanneer komt de volgende economische crisis?

In het onderzoek stelde boekhouder.nl ook de vraag wanneer ondernemers de volgende economische crisis verwachten. Daarnaast vroeg men zich af of, en zo ja in hoeverre de klimaatverandering hun business in de toekomst zal beïnvloeden. Uit de cijfers blijkt dat 20,8% van alle respondenten de volgende crisis al in 2021 verwacht. Een bijna vergelijkbaar aantal ondernemers denkt daarentegen dat deze zich pas na 2025 zal aandienen. 14% denkt overigens dat er nooit een economische crisis zal volgen, terwijl 12,8% van de ondernemers de crisis zich nog dit jaar zal openbaren. 16% ziet het in 2022 gebeuren, 10,4% in 2023 en 5,6% in 2024.

Vooral de VOF’s (36%) denken dat de volgende economische crisis pas na 2025 volgt, terwijl de eenmanszaken het aanzienlijk somberder zien. 22,6% van hen verwacht al in 2021 met een crisis rekening te moeten gaan houden. Over klimaatverandering maken bedrijven zich niet zoveel zorgen. Maar liefst 70% van alle respondenten denkt dat dit geen invloed op de zaken zal hebben.

Vind je deze informatie nuttig?
Samenvatting
0
0
Dienst
Welke dienst zoek je?