Book holder
Home
belastingaftrek

Belastingaftrek

Gewijzigd, 14 februari 2022

Als kleine ondernemer wil je liever niet teveel belasting betalen. Zeker niet als het gaat om de Inkomstenbelasting. De verschuldigde belasting kun je tot een minimum beperken. Daarvoor moet je wel weten welke belastingaftrek van toepassing is voor jouw bedrijf. In dit artikel vertellen we je precies op welke aftrek je aanspraak kunt maken én hoe dat in zijn werk gaat.

bg-image
Home
belastingaftrek

Belastingaftrek

Gewijzigd, 14 februari 2022

Als kleine ondernemer wil je liever niet teveel belasting betalen. Zeker niet als het gaat om de Inkomstenbelasting. De verschuldigde belasting kun je tot een minimum beperken. Daarvoor moet je wel weten welke belastingaftrek van toepassing is voor jouw bedrijf. In dit artikel vertellen we je precies op welke aftrek je aanspraak kunt maken én hoe dat in zijn werk gaat.

green-box
green-box
green-box

Wat is belastingaftrek?

 

Als ondernemer heb je recht op aftrek om de Inkomstenbelasting te kunnen reduceren. Maar wat is belastingaftrek eigenlijk? In principe is dit een uitgave die je van het belastbaar vermogen mag aftrekken. In feite is dit een eenvoudige op- en aftreksom. De kosten die je claimt moeten echter wel voldoen aan de eisen voor de aftrek van zakelijke kosten. De kosten mogen afhankelijk van de hoogte van de uitgave in één keer worden afgetrokken. Dit geldt echter alleen als de aankoop beneden de € 450 blijft. Dit kun je doen in het belastingjaar van de gemaakte kosten.

Is de zakelijke uitgave echter hoger dan € 450 of ben je van plan hier langer dan een periode van 12 maanden gebruik van te maken? Dan kunnen de kosten gespreid over de jaren afgetrokken worden. Deze afschrijving wordt veel toegepast als je dure zakelijke aankopen hebt gedaan zoals bijvoorbeeld een professionele machine. We hebben een complete lijst voor je samengesteld met belastingaftrek welke mogelijk van toepassing is op jouw onderneming. Hierbij kun je denken aan een eenmanszaak, partnerschap of een andere kleine onderneming. Aan de hand van de bijgevoegde links kun je direct lezen voor welke aftrekken jouw onderneming in aanmerking komt.

Is de zakelijke uitgave echter hoger dan € 450 of ben je van plan hier langer dan een periode van 12 maanden gebruik van te maken? Dan kunnen de kosten gespreid over de jaren afgetrokken worden. Deze afschrijving wordt veel toegepast als je dure zakelijke aankopen hebt gedaan zoals bijvoorbeeld een professionele machine. We hebben een complete lijst voor je samengesteld met belastingaftrek welke mogelijk van toepassing is op jouw onderneming. Hierbij kun je denken aan een eenmanszaak, partnerschap of een andere kleine onderneming. Aan de hand van de bijgevoegde links kun je direct lezen voor welke aftrekken jouw onderneming in aanmerking komt.

Thuiskantoor

 

Als je gebruik maakt van een thuiskantoor kun je de kosten in sommige gevallen aftrekken van de belasting. Echter is dit behoorlijk uitzonderlijk.Controleer&nbsp<ahref="https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/werkruimte/"&gt;hier&nbsp;of jouw thuiskantoor in aanmerking komt voor belastingaftrek. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze aftrek, moet het thuiskantoor aan een aantal voorwaarden kunnen voldoen. Zo mag het thuiskantoor niet ter beschikking gesteld worden aan je BV of die van je partner. Ook als je de ruimte als thuiskantoor ter beschikking stelt aan minderjarige kinderen kom je niet in aanmerking voor belastingaftrek. Je kunt gebruik maken van de bovenstaande link als jij of je partner eigenaar bent van de woning of deze huurt. Ook als jij of je partner hoofdhuurder zijn van het pand of als jullie in algehele of gedeeltelijke gemeenschap van goederen getrouwd zijn kun je in aanmerking komen voor de aftrek van de kosten voor een thuiskantoor.  Lees hier meer over de belastingaftrek vaneen&nbsp<ahref="https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/zijn-de-kosten-voor-de-werkruimte-in-mijn-woning-aftrekbaar"&gt;thuiskantoor.

Lunches en diners

 

(voedsel,drank en genotmiddelen)

Zakelijke diners of maaltijden kunnen voor 80% worden afgetrokken van de belasting. Deze aftrek is alleen van toepassing als de maaltijd een zakelijke insteek heeft. Bijvoorbeeld ten behoeve van een meeting of vergadering. De aftrek geldt niet voor het eten van voedsel binnen de werkruimte. Ook de fooien die daarbij gegeven worden kunnen worden afgetrokken met een drempel van € 4.600. Dranken die daarbij genuttigd worden kunnen tevens gedeclareerd worden. Daarbij kun je denken aan koffie, thee of melk. De maaltijd of zakenlunch moet gedocumenteerd worden met de onderstaande specificaties:

 • het totaalbedrag
 • de datum en plaats
 • de zakelijke relatie(s) tussen de aanwezige personen

De aftrek kan plaatsvinden via de Inkomsten of de Vennootschapsbelasting en kennen een percentage van 80 en 73,5%.  Lees meer over de belastingaftrek van

lunches en diners.

Reclame en representatiekosten

 

De kosten die je maakt voor promotie en representatie van jouw onderneming zijn beperkt aftrekbaar. Reclamekosten zijn daarentegen wél volledig af te trekken van de belasting. Bij representatiekosten kun je denken aan kosten die je maakt voor bijvoorbeeld recepties, bedrijfsuitjes of andere zakelijke bijeenkomsten en feesten. Beperkingen daarbij zijn de kosten van eten, drank en genotsmiddelen zoals tabak. Ook studiereizen en congressen zijn niet aftrekbaar als representatiekosten. Met reclamekosten wordt bijvoorbeeld promotiemateriaal bedoeld zoals flyers, visitekaartjes of een vermelding in een folder. Deze kun je volledig aftrekken van de belasting.  Hou er daarbij wel rekening mee dat er een drempel geldt van € 4.600. 80% van de kosten mogen afgetrokken worden bij de aangifte van de Inkomstenbelasting. Voor vennootschapsbelasting is dat 73.5%. Lees meer over de belastingaftrek van reclame en representatiekosten.

Telefoon en internetkosten

 

Als internet en telefonie een belangrijk onderdeel van je bedrijf zijn, vallen ze onder aftrekbare bedrijfskosten. Als de telefoon en de  internetverbinding ook voor persoonlijke doeleinden gebruikt wordt, kan alleen het percentage van de zakelijke kosten van de uitgaven afgetrokken worden. Zakelijke telefoongesprekken en internetgebruik thuis kunnen 100% worden afgetrokken van de belasting. Dit geldt echter niet voor het telefonie abonnement dat je thuis gebruikt. Dit geldt alleen voor de zakelijke gesprekken die je voert. Het bijhouden van gedetailleerde gegevens is daarbij wel van belang. Lees hier meer over de belastingaftrek voor telefoon en internetkosten.

Opleidingen

 

Opleidingen en kosten ten behoeve van onderwijs zijn 100% aftrekbaar. Echter geldt dit alleen als de opleiding ook daadwerkelijk iets toevoegt aan de waarde van het bedrijf of als de kennis en expertise van de ondernemer uitgebreid wordt. Als je wilt weten of jouw opleiding in aanmerking komt voor een belastingaftrek, wordt er bekeken of het onderwijs jouw huidige onderneming verbeterd. In de onderstaande lijst lees je een aantal voorbeelden van opleidingen die je kunt doen om jouw onderneming te laten groeien.

 • opleidingen en workshops om vaardigheden binnen het vakgebied te vergroten
 • seminars en webinars
 • vaktechnische boeken
 • abonnementen op vakbladen of professionele publicaties
 • vervoer van en naar de opleiding of workshop

Kosten die samenhangen met de opleiding maar welke niet direct aangemerkt kunnen worden als zijnde gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten, komen niet in aanmerking als aftrekpost.  Lees hier meer over de belastingaftrek van opleidingen

Werkkleding

 

Werkkleding kan volledig worden afgetrokken van de belasting. Wel moet het hier gaan om kleding die je eigenlijk alleen kunt dragen bij het uitvoeren van je werkzaamheden. Daarbij kun je denken aan werkkleding zoals bijvoorbeeld een overall of een gepast uniform voor de activiteiten die je verricht. Als het om kleding gaat die je ook buiten je bedrijf om draagt, dan moet deze voorzien zijn van een beeldmerk of een logo dat gerelateerd is aan die van je bedrijf. Het logo moet daarbij minstens 70 cm2 zijn. Ook aktetassen of andere zakelijke accessoires die samenhangen met werkkleding kunnen volledig worden afgetrokken. Persoonlijke verzorging valt buiten de aftrek van werkkleding. Lees hier meer over de belastingaftrek van werkkleding.

Verhuiskosten

 

Verhuiskosten zijn beperkt aftrekbaar. Werk moet daarbij de belangrijkste reden zijn van de verhuizing. Daarnaast moet de verhuizing buiten de oude woonplaats plaatsvinden. De kosten voor het verhuizen van de inboedel komen in aanmerking voor de belastingaftrek. Dit gaat om een vastgesteld bedrag dat voor het jaar 2019 uitkomt op € 7.750. De kosten kun je zelfs tot 2 jaar na de daadwerkelijke verhuizing om zakelijke redenen aftrekken. Deze regeling geldt ook als het gaat om dubbele huisvesting welke om zakelijke redenen nodig is. Lees hier meer over de belastingaftrek bij verhuiskosten.

Bedrijfsauto

 

Bedrijfsauto’s mogen uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruikt worden. Alle kosten kunnen in dat geval volledig worden afgetrokken van de belasting. Maar, ook als je jouw privé auto zakelijk gebruikt kom je in aanmerking voor aftrek. Dit geldt echter alleen voor vervoer, ritten en activiteiten die zakelijk gerelateerd zijn. Ook de kilometers die je rijdt kun je als ondernemer aftrekken van de belasting. De vergoeding per kilometer is vastgesteld op € 0,19. Dit mag echter alleen afgetrokken worden als de privé auto voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Lees hier meer over het privégebruik van een zakelijke auto.

Hoeveel je mag verrekenen is voor een bedrijfsauto afhankelijk van de uitstoot, de waarde van de auto en in welk jaar het kenteken is afgegeven. Heb je bijvoorbeeld een bedrijfsauto met 2019 als datum van eerste toelating, dan geldt er 4% bijtelling voor auto’s met een CO2 uitstoot van 0 gram per kilometer. De cataloguswaarde mag daarbij niet hoger zijn dan € 50.000.  Ligt de CO2 uitstoot hoger dan 0, dan geldt 22% bijtelling. De hoogte van de afschrijving kan dus per auto verschillen. Dit is mede afhankelijk van het tijdstip van ingebruikname van het voertuig. Controleer daarom ook altijd de actuele informatie over de totale afschrijving van voertuigen. Boetes die worden gereden met een bedrijfsauto zijn niet aftrekbaar van de belasting. Lees hier meer over belastingaftrek van de bedrijfsauto

Reiskosten

 

Als je een reis als zakelijk wilt kwalificeren, moet deze in verhouding zijn en buiten je woning plaatsvinden. Je fiscale woning betreft de gehele stad of het gebied waarin je zaken doet. Daarbij maakt het niet uit waar de hoofdverblijfplaats zich bevindt. Een zakenreis moet langer zijn dan een normale werkdag. Ook moet je onderweg slapen of rusten.

Reiskosten die aftrekbaar zijn:

 • reizen van en naar een bestemming per vliegtuig, auto, bus of trein
 • gebruik van je auto op een zakelijke locatie
 • parkeer en tolgeld
 • kosten van taxi’s en andere vervoersmiddelen die tijdens de zakenreis worden gebruikt

Reiskosten zijn dus 100% aftrekbaar. Wel moet je aan kunnen tonen welke kosten je gemaakt hebt. Bewaar daarom altijd voldoende bewijsmateriaal zoals een treinkaartje of een vliegticket. Ook als je met het Openbaar Vervoer reist en in het bezit bent van een OV-chipkaart dien je dit te doen door een uitdraai van de daadwerkelijk gemaakte zakelijke reizen te maken. Het reizen met vaartuigen voor reclame of representatie kan niet worden afgetrokken van de belasting. Lees hier meer over de belastingaftrek van reiskosten.

Als ondernemer heb je recht op aftrek om de Inkomstenbelasting te kunnen reduceren. Maar wat is belastingaftrek eigenlijk? In principe is dit een uitgave die je van het belastbaar vermogen mag aftrekken. In feite is dit een eenvoudige op- en aftreksom. De kosten die je claimt moeten echter wel voldoen aan de eisen voor de aftrek van zakelijke kosten. De kosten mogen afhankelijk van de hoogte van de uitgave in één keer worden afgetrokken. Dit geldt echter alleen als de aankoop beneden de € 450 blijft. Dit kun je doen in het belastingjaar van de gemaakte kosten.

Is de zakelijke uitgave echter hoger dan € 450 of ben je van plan hier langer dan een periode van 12 maanden gebruik van te maken? Dan kunnen de kosten gespreid over de jaren afgetrokken worden. Deze afschrijving wordt veel toegepast als je dure zakelijke aankopen hebt gedaan zoals bijvoorbeeld een professionele machine. We hebben een complete lijst voor je samengesteld met belastingaftrek welke mogelijk van toepassing is op jouw onderneming. Hierbij kun je denken aan een eenmanszaak, partnerschap of een andere kleine onderneming. Aan de hand van de bijgevoegde links kun je direct lezen voor welke aftrekken jouw onderneming in aanmerking komt.

Let op: sommige aftrek is wellicht niet beschikbaar voor jouw onderneming. Neem bij twijfel altijd contact op met je belastingadviseur of boekhouder voordat je gebruik maakt van belastingaftrek middels jouw aangifte.

Verzekeringen

 

Ook zakelijke verzekeringen komen in aanmerking voor belastingaftrek. Dit kan bijvoorbeeld als je een kantoor aan huis hebt. In dat geval kun je als huurder de kosten voor de verzekering van de betreffende ruimte aftrekken. Daarbij kun je denken aan brandverzekeringen, inboedelverzekeringen of een bedrijfsongevallenverzekering.

Lees meer over de belastingaftrek van verzekeringen

Rente en bancaire kosten

 

Als je geld leent voor zakelijk gebruik krijg je te maken met rente. Hierbij kun je denken aan een zakelijke lening of creditcards voor zakelijk gebruik. De kosten die daarmee gepaard gaan komen in aanmerking voor belastingaftrek. Dit geldt niet alleen voor de rente, maar ook voor de bankkosten die je betaald voor je zakelijke rekening. In Nederland is het namelijk niet toegestaan om een privérekening te gebruiken voor zakelijke betalingen. Soms komt het wel voor dat een zakelijke rekening voor privé doeleinden wordt gebruikt. In dat geval moet de rente verdeeld worden om in aanmerking te komen voor de aftrek van rente en kosten.

Lees hier meer over de belastingaftrek van rente en bancaire kosten.

Afschrijving

 

Ook producten kennen een afschrijving gedurende het gebruik ervan. Zo kun je dure zakelijke aankopen met een lange gebruiksduur gedurende de lopende periode afschrijven in plaats van deze ineens in mindering te brengen op het activum. Producten met een korte gebruiksduur kunnen worden geclaimd in de vooraftrek. Hiervoor geldt een maximaal aankoopbedrag van € 450,00. Het vooraf betalen van deze kosten is aantrekkelijk vanwege het belastingtechnische voordeel. Voor lange termijn investeringen moet je de kosten afschrijven omdat deze langer gebruikt worden binnen de onderneming. Het afschrijven van producten is een behoorlijk ingewikkeld proces. Laat je daarom altijd goed informeren en voorlichten over hoe de afschrijving precies berekent moet worden en wat het feitelijk gezien inhoudt.  Jouw accountant weet precies welke activa je binnen jouw bedrijf kunt aftrekken en hoe dit op de juiste manier berekent moet worden. Lees hier meer over de belastingaftrek voor afschrijving.

Raadpleeg bij twijfel je fiscalist of boekhouder

 

Als je als ondernemer niet helemaal zeker bent van wat je nu wel of juist niet mag aftrekken van de belasting, is het altijd raadzaam om je boekhouder of belastingadviseur te raadplegen. We hebben immers niet altijd te maken met een standaard situatie waarop de bovenstaande lijst van toepassing kan zijn. Om problemen achteraf te kunnen voorkomen is het dus goed om jezelf bij twijfel van wat extra inlichtingen te voorzien.

Vind je deze informatie nuttig?
Samenvatting
Wat is belastingaftrek?
Thuiskantoor
Lunches en diners
Reclame en representatiekosten
Telefoon en internetkosten
Opleidingen
Werkkleding
Verhuiskosten
Bedrijfsauto
Reiskosten
Verzekeringen
Rente en bancaire kosten
Afschrijving
Raadpleeg bij twijfel je fiscalist of boekhouder
0
0
triangle
triangle
Artikelen van wereldklasse, wekelijks bezorgd
Abonnement impliceert instemming met ons privacybeleid