Book holder
Home
Zakelijke Verzekering

Zakelijke Verzekering

Gewijzigd, 11 maart 2022

De meest volledige gids over het afsluiten, vergelijken en vinden van informatie over zakelijke verzekeringen. Populair onder ondernemers zijn de; 

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Goederenverzekering 
 • Elektronicaverzekering. 
bg-image
Home
Zakelijke Verzekering

Zakelijke Verzekering

Gewijzigd, 11 maart 2022

De meest volledige gids over het afsluiten, vergelijken en vinden van informatie over zakelijke verzekeringen. Populair onder ondernemers zijn de; 

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Goederenverzekering 
 • Elektronicaverzekering. 
Beste zzp verzekeringen voor 2022
alt
Populair
alt
Eenvoudig en voordelig een arbeidsongeschiktheids­verzekering
5/5
blue-tick
Verzeker je maandlasten
blue-tick
Geen oplopende premie
blue-tick
30 dagen bedenktijd
Bekijken
Veel gekozen
alt
Bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering
5/5
blue-tick
Snel en simpel geregeld
blue-tick
Een verzekering op maat
blue-tick
Dagelijks op te zeggen
Meer informatie
Zelf regelen
alt
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
5/5
blue-tick
Doe het helemaal zelf
blue-tick
Jouw verzekering op maat
blue-tick
Dagelijks opzegbaar
Meer informatie
Populair
alt
Inventaris en goederenverzekering
5/5
blue-tick
Zelf eenvoudig te regelen
blue-tick
Je verzekering op maat
blue-tick
Heel simpel opzeggen
Meer informatie
Populair
alt
Elektronicaverzekering
5/5
blue-tick
Regel het zelf
blue-tick
Persoonlijke verzekering
blue-tick
Je kunt dagelijks opzeggen
Meer informatie

Zakelijke verzekeringen 

Als ondernemer kun je risico’s die je niet zelf kunt dragen verzekeren. Hier kom je ook niet onderuit, want de financiële schade bij tegenslag kun je niet altijd zelf opvangen. Welke zakelijke verzekeringen je nodig kunt hebben, lichten we graag toe. 

Je verzekert alleen wat noodzakelijk is. De noodzakelijke verzekeringen verschillen per ondernemer. Door te weten welke zakelijke verzekeringen andere ondernemers afsluiten, kun je zelf ook een indruk krijgen wat voor jouw onderneming noodzakelijk is. Wij vinden het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de risico’s en vertellen jou meer over zakelijke verzekeringen.

Het type zakelijke verzekeringen

Je kunt verschillende onderverdelingen aanbrengen in zakelijke verzekeringen. De eerste onderverdeling die we maken is de volgende:

 • Bedrijfsverzekeringen
 • Inkomensverzekeringen

De meeste verzekeringen die een onderneming nodig heeft, vallen onder de noemer bedrijfsverzekeringen. Inkomensverzekeringen zijn gericht op het inkomen van de ondernemer zelf en op de inkomens van de werknemers van het bedrijf. Voor een bedrijf met werknemers is het belangrijk om de inkomensrisico’s van de werknemers goed te verzekeren. Een werkgever is namelijk verplicht om het inkomen voor een periode van twee jaren door te betalen bij ziekte (arbeidsongeschiktheid).

Wat is een bedrijfsverzekering?

Een bedrijfsverzekering is erop gericht om een onderneming te beschermen tegen financiële tegenvallers die te groot zijn om zelf te dragen. Het gaat bijvoorbeeld om een brandverzekering voor het gebouw en voor de zakelijke spullen die erin liggen. Het gaat ook om het verzekeren van aansprakelijkheid voor schade aan anderen. Je levert bijvoorbeeld een ondeugdelijk product aan een klant dat ernstig letsel veroorzaakt aan de klant. Zonder de juiste bedrijfsverzekering dreigt bij een kostbare schade een faillissement.

 

Waarom een bedrijfsverzekering?

Het ondernemerschap brengt risico’s met zich mee die je niet zelf op kunt vangen. Als je niet verzekerd bent, kan een tegenvaller gelijk een einde maken aan je onderneming. Een winkelier kan de schade door een forse brand aan het pand niet zelf opvangen. Of je onderneming wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan anderen. Met een zakelijke rechtsbijstandsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering krijg je hulp van een verzekeraar en de verzekeraar betaalt de rekening ook nog eens. In ruil voor vaste lasten per maand (premie) krijg je zekerheid terug.

 

Wat is een inkomensverzekering?

Een inkomensverzekering is gericht op jou als ondernemer zelf en op de eventuele personeelsleden. Bij ziekte kan jouw inkomen sterk dalen of zelfs volledig wegvallen. Met een inkomensverzekering verzeker jij de financiële gevolgen van het tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raken.

 

Bij ziekte van het personeel ben je wettelijk verplicht om het loon geheel of voor een groot deel door te betalen gedurende een periode van twee jaren. Dit kan een grote financiële domper zijn voor jou als werkgever. Je moet niet alleen het loon doorbetalen, je moet ook nog vervangende arbeidskrachten inhuren om toch je omzet te halen.

 

Type bedrijf en verzekeringen

Welke verzekeringen je nodig hebt, is sterk afhankelijk van de branche waarin je werkt en het type bedrijf. Een eenmanszaak zonder personeel hoeft geen werknemers te verzekeren. Voor een BV en de dga zijn weer andere verzekeringen noodzakelijk en wenselijk. Met een onderneming die onder de noemer MKB valt, zijn er weer andere uitgangspunten. Omdat deze onderverdeling belangrijk is bij het kiezen van een verzekeringspakket, gaan we deze onderverdeling verder uitwerken.

 

We gaan per type bedrijf uit van de volgende noodzakelijke verzekeringen:

 

Populaire bedrijfsverzekeringen voor zzp’ers

Er kunnen meer bedrijfsverzekeringen noodzakelijk zijn, maar de basis wordt gevormd door de volgende zes verzekeringen

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 • Inventarisverzekering
 • Gebouwenverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Cyberverzekering

 

Populaire inkomensverzekeringen voor zzp’ers

Inkomensverzekeringen zijn erop gericht om de ondernemers en de werknemers te beschermen tegen een sterke inkomensdaling door bijvoorbeeld tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Een zzp’er heeft standaard geen personeel in dienst. Er is wel een inkomensverzekering die niet verplicht is maar wel noodzakelijk, namelijk de arbeidsongeschiktheidsverzekering (informatie over verzekeringen voor zzp’ers).

 

Populaire bedrijfsverzekeringen bij dga’s

Voor een BV gelden dezelfde basis verzekeringen als voor andere soorten bedrijfsvormen. Voor een dga zijn er wel andere uitgangspunten dan voor een zzp’er. Een dga is in dienst van een BV, maar toch is er speciale aandacht nodig voor het verzekeren van de directeur groot aandeelhouder (dga). Een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering is onmisbaar en het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan het verzekeren van het overlijdensrisico en aan het goed regelen van het pensioen.

 

Populaire inkomensverzekeringen (BV)

Bij ziekte van werknemers moet de BV het loon door blijven betalen. Dit is een zwaar financieel risico dat goed verzekerbaar is met een verzuimverzekering. Deze verzekering zorgt ervoor dat een bedrijf niet zwaar financieel getroffen wordt door ziekte. Werknemers kunnen bij langdurige ziekte (langer dan twee jaar) recht hebben op een uitkering uit de WIA. Een werkgever kan aanvullende regelingen treffen. Dat kan noodzakelijk zijn omdat de WIA niet altijd de ideale dekking biedt voor werknemers.

 

Populaire bedrijfsverzekeringen in het mkb

Net als voor de zzp’er zijn ook voor het mkb in ieder geval de volgende verzekeringen aan te raden:

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Cybercrimeverzekering
 • Inventarisverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Gebouwenverzekering

 

Er kunnen meer verzekeringen belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade door bijvoorbeeld een verkeerd advies. Een architect maakt bijvoorbeeld een cruciale fout in een bouwtekening, waardoor er vermogensschade ontstaat. Bedrijven die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebben, moeten ook nog een AVB afsluiten. Het zijn namelijk verschillende dekkingen die deze verzekeringen bieden.

 

Bedrijfsverzekeringen op een rij

Een aantal belangrijke zakelijke verzekeringen hebben we al genoemd. Wat de verzekeringen inhouden en waarom je ze af moet sluiten leggen wij ook nog graag aan jou uit. Niet alle verzekeringen zijn strikt noodzakelijk, maar je moet eerst goed weten wat ze inhouden, voordat je hierin een keuze kunt maken.

 

Populair en vaak gekozen zakelijke verzekeringen

Bijvoorbeeld een transportverzekering en een aanhangerverzekering kunnen verstandig zijn, maar zeker niet voor alle ondernemers. De vaak gekozen zakelijke verzekeringen zijn de polissen die in principe alle ondernemingen nodig hebben. De populairste zakelijke verzekeringen geven we je graag meer informatie over.

 

Zakelijke autoverzekering

Een zakelijke autoverzekering kan betrekking hebben op zakelijke voertuigen zoals een bestelbus of een pick-up truck. Ook een zakelijk gebruikte personenauto wordt gezien als een voertuig waar je een zakelijke autoverzekering voor nodig hebt. De hoogte van de premie voor deze verzekering is voor een groot deel afhankelijk van het gebruik van de auto. Het maakt een groot verschil voor de premie of een auto wordt gebruikt voor het vervoeren van medewerkers naar een klus of voor het bezorgen van pakketjes of eten. Verzekeraars laten de premie namelijk afhankelijk van het risico.

 

Om de zakelijke autoverzekering betaalbaar te houden is het vergelijken belangrijk. Maak dus voor bijvoorbeeld een bestelautoverzekeringeerst een degelijke vergelijking. Ook als je een andere vorm van vervoermiddel hebt, is het vergelijken belangrijk. Voor zzp’ers hebben wij nuttige informatie verzameld op onze website. Hier kun je ook direct een vergelijking maken.

 

Gebouwenverzekering

Een brand kan binnen een paar minuten een onbeheersbare brand worden. Voor ondernemingen die het bedrijfspand in hun bezit hebben, biedt een gebouwenverzekering een belangrijke dekking. Ook na een kleine brand loopt de schade al in de duizenden euro’s. Ook als je geen brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert, moet je een gebouwenverzekering afsluiten. Brand kan namelijk ook ontstaan door vandalen of door een brand in een pand naast jouw bedrijf.

 

Bedrijfsschadeverzekering

De gebouwenverzekering zorgt voor een schade-uitkering waarmee het gebouw weer schadevrij kan worden gemaakt. Vooral het volledig herbouwen van het gebouw kan wel maanden en in het slechtste geval nog veel langer duren. Tijdens de herbouw ligt de productie stil of moet je bijvoorbeeld je voorraden ergens anders opslaan. De bedrijfsschadeverzekering zorgt ervoor dat de kosten ten gevolge van schade worden opgevangen. Ook krijg je compensatie voor de winst die je misloopt.

 

Rechtsbijstandsverzekering

Een juridisch conflict zal vaak niet zorgen voor een werkelijke gang naar de rechter. Als het wel gebeurt kun je hoge kosten van juristen tegemoet zien. Met de rechtsbijstandsverzekering neemt de verzekeraar deze kosten voor haar rekening. Je kunt zelfs hulp krijgen bij achterstallige incasso’s. Met juridische druk kan een schuldenaar eerder over de brug komen met geld. Ook als je alleen al een advocaat inschakelt, lopen de kosten hoog op. Bezuinig dus niet op de rechtsbijstandsverzekering.

 

Bedrijfsmiddelenverzekering

Deze verzekering wordt ook wel de inventaris- en goederenverzekering genoemd. Bij schade door bijvoorbeeld inbraak, brand, storm of bij waterschade kunnen je voorraden, grondstoffen, machines en andere bedrijfsmiddelen zwaar beschadigd raken of je bent ze zelfs helemaal kwijt. Ook bedrijfsmiddelen die buiten het pand staan kunnen meeverzekerd zijn. Zonder deze verzekering ontstaat er een groot financieel probleem na een inbraak of een brand.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Voor de aansprakelijkheidsverzekering kunnen we een onderverdeling maken in de meest noodzakelijke verzekering om de aansprakelijkheid tegenover anderen te verzekeren. Het gaat om de volgende drie verzekeringen:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De AVB is voor alle ondernemingen een aanrader. Deze verzekering vergoedt schade die ontstaat aan anderen of aan bezittingen van anderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bezoeker aan een winkel die struikelt over snoeren of aansprakelijkheid voor schade door een ontplofte wasmachine waar letsel door ontstaat.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gericht op beroepsfouten waar vermogensschades door ontstaan. Het kan gaan om adviezen of het maken van bouwtekeningen waar fouten in zitten. Niet alle ondernemingen hebben de BAV nodig.

Ga eerst vergelijken vóór je een aansprakelijkheidsverzekering kiest. De verschillen in dekking en in premie zijn namelijk groot. Wij kunnen jou hierbij helpen met aanvullende informatie en met het vergelijken. Alle ondernemers hebben een aansprakelijkheidsverzekering nodig. Zowel bedrijven met honderden personeelsleden als zzp’ers. Hoe een zzp’er het goed en goedkoop regelt, nemen wij jou graag in mee. Wij hebben tips en nadere informatie voor jou verzameld!

Bestuurdersaansprakelijkheid is weer compleet iets anders dan de AVB of de BAV. Het verzekert de aansprakelijkheid die ontstaat doordat het management (het bestuur) beslissingen neemt die achteraf niet goed waren. De gevolgen van de beslissing kosten anderen bijvoorbeeld veel geld. Voor een zzp’er is dit een onbelangrijke verzekering, maar het kan wel nuttig zijn voor bijvoorbeeld een BV. Voor aanvullende informatie over de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering verwijzen wij jou naar een ander deel van onze website.

 

Overige bedrijfsverzekeringen

Niet alle ondernemingen hebben dezelfde verzekeringen nodig. Huurders van een bedrijfsgebouw sluiten geen gebouwenverzekering af. Naast de hierboven besproken verzekeringen kunnen er nog andere polissen voor jou belangrijk zijn. Hieronder bespreken we nog aanvullende dekkingen waar jouw onderneming mogelijk niet zonder kan.

 

Inkomensverzekeringen op een rij

De twee belangrijkste inkomensverzekeringen zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verzuimverzekering. De eerste is meestal gericht op de ondernemer zelf en de verzuimverzekering vergoedt de kosten van zieke werknemers.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor hoge maandlasten. Dat is ook goed te verklaren, want de verzekering keert uit bij tijdelijke en bij blijvende arbeidsongeschiktheid door ziekte. Stel, een 35-jarige ondernemer verzekert een bedrag van €35.000 per jaar. Als hij blijvend en volledig arbeidsongeschikt raakt, moet de verzekeraar het jaarlijkse bedrag (€35.000) meer dan 30 jaar uitkeren aan de verzekerde.

De premies zijn hoog, maar verschillen wel sterk per verzekeraar. Het kan gaan om verschillen van meer dan €100 per maand. Ons advies is dus: vergelijken. Ook een zzp’er heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig. Deze verzekering keert ook uit bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar kan jou helpen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, ondanks de mankementen. 

Veel zzp’ers laten deze verzekering achterwege, omdat ze onterecht denken dat het verzekeren onbetaalbaar is. Er zijn manieren om de premie zo laag mogelijk te houden. Je kiest er bijvoorbeeld voor om pas een uitkering te ontvangen nadat je 60 dagen niet kunt werken. Wij leggen de opties graag uit en helpen je bij het vergelijken.


Verzuimverzekering

Zieke werknemers hebben recht op doorbetaling van het loon bij ziekte. De werkgever moet het loon dus betalen, waar geen werkprestaties voor terug komen. Een bijkomend probleem is dus dat je als werkgever ook nog vervangend personeel moet aantrekken, omdat het werk wel moet gebeuren. De kosten van ziek personeel worden nog hoger doordat je ook verantwoordelijk bent voor het re-integreren en het begeleiden van de zieke medewerkers. De meeste werkgevers moeten hier professionele hulp voor inschakelen.

 

Bedrijfsverzekeringen

De bedrijfsverzekeringen die noodzakelijk zijn voor jouw bedrijf, laat je niet achterwege. Het niet goed verzekeren kan het voortbestaan van je bedrijf bedreigen. De financiële schade van een inbraak moet je bijvoorbeeld al niet onderschatten. Om binnen te komen kunnen inbrekers eerst al voor duizenden euro’s aan schade aan het pand veroorzaken. Tel daar nog bij wat ze aan spullen meenemen. Met erg veel pech stichten ze ook nog brand.

 

Uitgebreid verzekeren van een onderneming

Je kunt de premie laag houden door jouw onderneming beperkt te verzekeren. Verstandiger is om goed te vergelijken en om de goedkoopste verzekeraar te kiezen die jou de best mogelijke dekking biedt. Je kunt bijvoorbeeld de premie laag houden door een gebouw alleen te verzekeren tegen brand. Na het vergelijken blijkt vaak dat het uitgebreid verzekeren toch goed betaalbaar is.

 

Waarom kiezen voor het uitgebreid verzekeren?

Bij het verzekeren moet je geen concessies doen. Besparen op de uitgaven moet namelijk niet zorgen voor te zware risico’s die je zelf moet dragen. Besparen kan, maar doe het wel op de juiste manier. Kies voor een uitgebreid verzekeringspakket tegen lage kosten. Dit kun je alleen realiseren door het kritisch vergelijken. Ga dus niet blind voor de verzekeraar waar ook je privé verzekeringen lopen. Kijk verder dan de verzekeraars waar je al verzekerd bent.


Alle bedrijfsverzekeringen

Wij hebben alle verzekeringen voor je in een overzicht gezet, zodat je in één oogopslag kunt zien welke verzekeringen vaak worden gekozen en welke verzekeringen je tussen kunt kiezen per onderdeel. De nog niet besproken verzekeringen lichten we kort toe. 

Veel gekozen

 • Zakelijke autoverzekering
 • Gebouwenverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Bedrijfsmiddelenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekeringen worden veel gekozen, omdat ze eigenlijk strikt noodzakelijk zijn voor vrijwel alle bedrijven. Uiteraard is een gebouwenverzekering niet nodig als je een bedrijfspand huurt. Ook met een huurpand heb je wel een bedrijfsschadeverzekering nodig. Dat geldt weer in mindere mate als je voor de werkzaamheden niet afhankelijk bent van een bedrijfsruimte. Een stukadoor heeft bijvoorbeeld geen bedrijfsruimte nodig voor het uitvoeren van zijn werk.

Mobiliteit en transport

 • Aanhangwagenverzekering
 • Bestelautoverzekering
 • Wagenparkverzekering - Eén verzekering voor een volledig wagenpark
 • Transportverzekering  - Tijdens het transporteren waardevolle spullen verzekeren
 • Werkmaterieelverzekering - Rijdend werkmaterieel, zoals heftrucks en een graafmachine
 • Zakelijke autoverzekering
 • Reisverzekering zakelijk - Voor zakelijke reisjes en de spullen die je daarvoor meeneemt

De verzekeringen gericht op mobiliteit zijn niet voor alle ondernemingen zinvol. Deze verzekeringen zijn vooral belangrijk voor bedrijven in de transport en logistiek. Een transportverzekering kan ook belangrijk zijn als je vaak kostbare zaken vervoert. Bijvoorbeeld een installateur die standaard voor duizenden euro’s aan materialen en onderdelen in de bestelbus heeft, moet juist kiezen voor een transportverzekering. De spullen zijn namelijk maar beperkt verzekerd in de bestelautoverzekering.

Gebouwen en kantoor

 • Gebouwenverzekering
 • Glasverzekering zakelijk
 • Zakelijke Inboedel verzekeren                                             

Het pand goed verzekeren is belangrijk. Door bijvoorbeeld brand, een storm of door inbraak kan er aan een bedrijfspand voor tienduizenden euro’s aan schade ontstaan. Zonder een goede verzekering draag je de herstelkosten zelf. Dat is vooral een domper bij brandschade. Vergeet het meeverzekeren van het glas niet. De kosten zijn erg hoog als je bijvoorbeeld na een inbraak ramen moet vervangen. Zakelijke inboedel verzekeren is vooral belangrijk voor zzp’ers die vanuit huis werken. Zakelijke bezittingen moeten namelijk ook zakelijk worden verzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Car-verzekering - Voor het verzekeren van een bouwproject

De car-verzekering is eigenlijk een rubriek op zich. Deze verzekering sluit een aannemer bijvoorbeeld af voor een bouwproject. Tijdens het verbouwen kunnen er schades veroorzaakt worden aan andere onderdelen van het gebouw. Dergelijke schades zijn niet of maar beperkt verzekerd in de AVB. De dekking tegen aansprakelijkheid is een belangrijk onderdeel van de car-verzekering.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt een zeer uitgebreide dekking, maar ook een aantal belangrijke uitsluitingen. Schade door motorrijtuigen en door cybercrime is bijvoorbeeld niet meeverzekerd. Voor meer informatie over de dekking verwijzen wij jou naar onze informatiepagina hierover. Goed vergelijken is belangrijk voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Ongevallen

 • Ongevallenverzekering
 • Bestuurders motorrijtuigenverzekering – Het goed verzekeren van de werknemers als ze door een ongeval letsel oplopen of komen te overlijden (goed werkgeverschap)

 Een werkgever is niet verplicht om een ongevallenverzekering voor de medewerkers af te sluiten, maar het toont wel goed werkgeverschap aan. Met de ongevallenverzekering kom je ook tegemoet aan de verantwoordelijkheid richting de werknemers tijdens het werken. De ongevallenverzekering kan ook tijdens het rijden in de auto’s van de onderneming dekking bieden.

 Cyber

 • Cyberverzekering

 De cyberverzekering krijgt vaak nog niet de aandacht die deze verzekering wel verdient. Cybercriminelen richten zich namelijk niet alleen op bedrijven als ABN Amro en de Belastingdienst. Vaak worden slachtoffers niet bewust gekozen. Criminelen openen de aanval op duizenden bedrijven, en de systemen van bedrijven die het slechtst weerstand kunnen bieden komen ze binnen. Dat kan met een mailtje met een link erin, maar cybercriminelen hebben diverse manieren om jouw bedrijf binnen te dringen. Met de beste beveiliging kun je de kans op een cyberaanval verkleinen, maar je kunt het niet volledig uitsluiten.

 Bedrijfsmiddelenverzekering 

 • Computer- en elektronicaverzekering 
 • Inventaris- en goederenverzekering
 • Instrumenten- en apparatuurverzekering 
 • Machine- en machinebedrijfsschadeverzekering

 Reguliere bedrijfsmiddelen verzeker je met een inventaris- en goederenverzekering. Een nadeel van deze verzekering is dat er vaak maximale vergoedingen zijn vastgelegd voor bijvoorbeeld computers en machines. Daarom kun je verzekeringen nodig hebben afgestemd op de dekking die jij wenst. De machine- en machinebedrijfsschadeverzekering is een aanrader als je voor je onderneming sterk afhankelijk bent van de machines die je gebruikt. Vooral als je ze bij schade niet binnen een paar dagen kunt vervangen,
Continuïteit Verzekeringen

 • Rechtsbijstandsverzekering
 • Milieuschadeverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering

Stagnering van je bedrijf zorgt voor hoge kosten die in sommige gevallen te verzekeren zijn. De milieuschadeverzekering vergoedt de kosten die ontstaan door verontreiniging van je eigen bedrijfsterrein of van het terrein van een ander (bijvoorbeeld de buren). Milieuschade kan bijvoorbeeld ontstaan door een brand of door een lek waaruit schadelijke stoffen stromen. Met de milieuschadeverzekering krijg je hulp als dat gebeurt en de verzekeraar vergoedt de kosten voor het weer opruimen van de milieuschade.

De bedrijfsschadeverzekering heb je baat bij als je na een schade tijdelijk niet kunt werken. Het wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een brand in jouw bedrijfspand. Als een deel van je bedrijf is verwoest door een brand, kan dit zorgen voor een terugval in omzet. De bedrijfsschadeverzekering vangt deze kosten op. Ook door andere oorzaken veroorzaakte stagnering is verzekerd.

Het is dus belangrijk om je bedrijf (en jezelf) goed te verzekeren. Door het vergelijken kun je de kosten zo laag mogelijk houden. Voor zzp’ers is het belangrijk om in te zien dat de privé verzekeringen geen dekking bieden voor zakelijke spullen. De inboedelverzekering geeft geen of maar een beperkte vergoeding als zakelijke spullen beschadigd raken of worden gestolen. 

Vind je deze informatie nuttig?
triangle
triangle
Artikelen van wereldklasse, wekelijks bezorgd
Abonnement impliceert instemming met ons privacybeleid